Eżekjel 7:1-27

7  U l-​kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi tgħid:  “U int, O bin il-​bniedem, hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova lill-​art taʼ Israel, ‘Ġie tmiem, it-​tmiem, fuq l-​erbat itruf tal-​pajjiż.+  Issa t-​tmiem hu fuqek,+ u se nibgħat ir-​rabja tiegħi kontrik, u se niġġudikak skond triqatek+ u nġib fuqek l-​affarijiet mistkerrhin kollha tiegħek.  U għajnejja ma jitħassrukx,+ u ma nagħdrekx, għax triqatek inġibhom fuqek stess, u l-​affarijiet mistkerrhin tiegħek jiġu f’nofsok;+ u intom se jkollkom tkunu tafu li jien Ġeħova.’+  “Hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘Ġej gwaj, gwaj mhux tas-​soltu. Ara, ġej!+  Ġej tmiem.+ It-​tmiem ġej; se jistenbaħ biex jiġi għalik. Ara! Ġej.+  Il-girlanda tal-​gwaj ġejja għandek, O abitant tal-​pajjiż, iż-​żmien se jasal, il-​jum fil-​qrib.+ Hemm konfużjoni minflok l-​għajat tal-​muntanji.  “‘Issa dalwaqt inferraʼ l-​korla tiegħi fuqek,+ u ntemm ir-​rabja tiegħi fuqek,+ u niġġudikak skond triqatek+ u l-​affarijiet mistkerrhin kollha tiegħek inġibhom fuqek.  U għajnejja ma jitħassrukx+ u ma nagħdrekx.+ Triqatek se nġibhom fuqek stess, u l-​affarijiet mistkerrhin tiegħek se jiġu f’nofsok;+ u intom se jkollkom tkunu tafu li jien Ġeħova, dak li qed insawwatkom.+ 10  “‘Ara! Il-​jum! Ara! Ġej.+ Il-​girlanda tal-​gwaj ħarġet.+ Il-​ħatar warrad.+ Il-​prużunzjoni nibtet.+ 11  Il-vjolenza kibret u saret ħatar tal-​ħażen.+ U la l-​għana tagħhom, la huma nfushom, u lanqas il-​prominenza tagħhom ma se jeħilsuhom mill-​kastig. 12  Iż-żmien ġej, il-​jum se jasal. U ħa ma jifraħx ix-​xerrej;+ u ħa ma jitnikkitx il-​bejjiegħ, għax is-​saħna qiegħda kontra l-​kotra tagħhom kollha. 13  Għax il-​bejjiegħa mhux se jerġgħu lura għal dak li biegħu, waqt li jkunu għadhom ħajjin; għax il-​viżjoni hi għall-​kotra tagħhom kollha. Ħadd ma jerġaʼ lura, u ħadd ma jistaʼ jsalva ħajtu bl-​iżball li jagħmel. 14  “‘Daqqew it-​trumbetta+ u kulħadd ipprepara ruħu, imma ħadd m’hu sejjer għall-​battalja, għax is-​saħna tiegħi qiegħda kontra l-​kotra tagħhom kollha.+ 15  Is-sejf+ qiegħed barra, u l-​pesta u l-​ġuħ ġewwa.+ Kulmin ikun fl-​għalqa jmut bis-​sejf, u kulmin ikun fil-​belt jinbelaʼ mill-​ġuħ u l-​pesta.+ 16  U l-​maħrubin tagħhom jaħarbu+ u fuq il-​muntanji jsiru bħall-​ħamiem tal-​widien,+ li kollha jokorbu, kull wieħed minħabba l-​iżball tiegħu. 17  U l-​idejn kollha jintelqu;+ u l-​irkopptejn kollha jqattru l-​ilma.*+ 18  U huma tħażżmu bl-​ilbies taʼ l-​ixkora,+ u nksew bir-​rogħda;+ u fuq l-​uċuħ kollha tidher il-​mistħija+ u rjushom kollha qargħin.+ 19  “‘Fit-​toroq għad jitfgħu l-​fidda tagħhom, u d-​deheb tagħhom għad isir xi ħaġa mistmerra. La l-​fidda u lanqas id-​deheb tagħhom ma se jkunu jistgħu jeħilsuhom f’jum il-​qilla taʼ Ġeħova.+ Ruħhom ma jxebbgħuhiex, u msarinhom ma jimlewhomx, għax dan sar tfixkil għalihom u kkaġuna l-​iżball tagħhom.+ 20  Tkabbru bil-​ġmiel tat-​tiżjin tagħhom; huma użaw il-​fidda u d-​deheb biex jagħmlu xbihat mistkerrhin,+ l-​affarijiet moqżieża tagħhom.+ Għalhekk, nagħmilhomlhom ħaġa mistmerra għalihom.+ 21  U nagħtihom f’id l-​istranġieri biex jaħtfuhomlhom u lill-​ħżiena taʼ l-​art biex jiħduhomlhom bħala priża,+ u jipprofanawhom. 22  “‘U jkolli ndawwar wiċċi lil hinn minnhom,+ u huma jipprofanaw il-​post moħbi tiegħi, u fih jidħlu l-​ħallelin u jipprofanawh.+ 23  “‘Agħmel il-​katina,+ għax il-​pajjiż imtela b’ġudizzju mtebbaʼ bid-​demm+ u l-​belt imtliet bil-​vjolenza.+ 24  U jien indaħħal l-​agħar nies tal-​ġnus,+ u huma jiħdulhom djarhom,+ u ntemm il-​kburija taʼ dawk b’saħħithom,+ u s-​santwarji tagħhom jiġu profanati.+ 25  Ikun hemm diqa, u jipprovaw ifittxu l-​paċi imma ma jkun hemm ebda paċi.+ 26  Jiġi għawġ fuq għawġ,+ u jkun hemm rapport fuq rapport, u n-​nies ifittxu viżjoni mingħand profeta,+ u l-​liġi tgħib mingħand il-​qassis u l-​pariri mingħand ix-​xjuħ.+ 27  Is-sultan stess ikun imnikket;+ u kap ewlieni jinħakem mid-​disprament,+ u minħabba t-​taħwid idejn in-​nies tal-​pajjiż jitriegħdu. Jien naġixxi magħhom skond triqithom,+ u bil-​ġudizzji tagħhom niġġudikahom;+ u se jkollhom ikunu jafu li jien Ġeħova.’”+

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, għax jagħmlu taħthom bil-​biżaʼ.