Eżekjel 5:1-17

5  “U int, O bin il-​bniedem, ħu sejf jaqtaʼ. Użah bħal mus taʼ barbier, u għaddih fuq rasek u fuq id-​daqna tiegħek,+ u aqbad miżien u qassam ix-​xagħar f’porzjonijiet.  Terz taħarqu fin-​nar f’nofs il-​belt malli jgħaddu jiem l-​assedju.+ Imbagħad tieħu terz ieħor. U tidorbu bix-​xabla madwar il-​belt kollha,+ u l-​aħħar terz ixxerrdu mar-​riħ, u jien nislet is-​sejf għal warajhom.+  “U ħu ftit minn taʼ l-​aħħar u geżwru fi djulek.+  U minn dan ħu ftit ieħor u itfgħu qalb in-​nar u aħarqu fin-​nar. Minn dan in-​nar se jinfirex nar maʼ dar Israel kollha.+  “Hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘Din hi Ġerusalemm. Qegħedtha f’nofs il-​ġnus, imdawra bil-​pajjiżi.  U hi aġixxiet b’mod ribelluż kontra d-​deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħi u b’ħażen akbar minn tal-​ġnus,+ u kontra l-​istatuti tiegħi iktar mill-​pajjiżi kollha taʼ madwarha, għax ċaħdu d-​deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħi u ma mxewx maʼ l-​istatuti tiegħi.’+  “Għaldaqstant, hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘Talli rribellajtu+ iktar mill-​ġnus kollha taʼ madwarkom, billi ma mxejtux maʼ l-​istatuti tiegħi u ma wettaqtux id-​deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħi;+ imma għamiltu skond id-​deċiżjonijiet ġudizzjarji tal-​ġnus taʼ madwarkom,+  mela hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova: “Ara, jien kontrik, O belt, iva, jien,+ u se nwettaq f’nofsok id-​deċiżjonijiet ġudizzjarji quddiem għajnejn il-​ġnus.+  U fik nagħmel dak li m’għamiltx u li m’iniex se nerġaʼ nagħmel bħalu, minħabba l-​affarijiet mistkerrhin kollha li għamilt int.+ 10  “‘“Għalhekk, ikun hemm missirijiet li jieklu ’l uliedhom f’nofsok,+ u wlied li jieklu lil missirijiethom, u jien inwettaq fik atti taʼ ġudizzju u nxerred maʼ kull riħ lil dawk kollha li jibqaʼ minnek.”’+ 11  “‘Għalhekk, daqskemm jien ħaj,’ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘żgur li talli kien is-​santwarju tiegħi li int niġġist bil-​qżiżijiet+ u bl-​affarijiet mistkerrhin kollha tiegħek,+ inkun jien li nnaqqas l-​għadd tiegħek+ u għajnejja ma jitħassrukx+ u ma nurikx mogħdrija.+ 12  Terz minnek—bil-​pesti jmutu,+ u bil-​ġuħ jintemmu f’nofsok.+ U terz ieħor—bis-​sejf jaqgħu madwarek. U l-​aħħar terz inxerridhom maʼ kull riħ,+ u nislet sejf għal warajhom.+ 13  U r-​rabja tiegħi tintemm+ u jien inberred il-​korla tiegħi għalihom+ u nitfarraġ;+ u jkollhom ikunu jafu li jien, Ġeħova, tkellimt għax ninsisti għal devozzjoni esklużiva,+ meta ntemm il-​korla tiegħi fuqhom. 14  “‘U nagħmlek ħerba u oġġett taʼ żebliħ fost il-​ġnus kollha taʼ madwarek quddiem għajnejn kulmin jgħaddi minn ħdejk.+ 15  U int issir oġġett taʼ żebliħ+ u taʼ tgħajjir,+ eżempju taʼ twissija+ u ħaġa tat-​twerwir għall-​ġnus kollha taʼ madwarek, meta nwettaq fik atti taʼ ġudizzju bir-​rabja u bil-​korla u b’ċanfir qalil.+ Jien, Ġeħova, tkellimt. 16  “‘Meta nitfaʼ fuqkom il-​vleġeġ tal-​ġuħ+ li jagħmlu l-​ħsara u li jġibu rovina, vleġeġ li jien se nitfagħhom biex neqridkom,+ iva, se nżid il-​ġuħ fuqkom u nkissrilkom il-​bsaten li ddendlu l-​ftajjar magħhom.+ 17  U se nibgħat fuqkom ġuħ u bhejjem salvaġġi+ li jagħmlu l-​ħsara u jħallukom bla tfal; u pesta+ u demm+ se jgħaddu minn fostkom, u sejf inġib fuqkom.+ Jien, Ġeħova, tkellimt.’”

Noti taʼ taħt