Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Eżekjel 36:1-38

36  “U int, O bin il-bniedem, ipprofetizza dwar il-muntanji taʼ Israel, u għid, ‘O muntanji taʼ Israel,+ isimgħu l-kelma taʼ Ġeħova.  Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Talli l-għadu qal kontrik,+ ‘Ħaħ! Anki l-postijiet għoljin tal-qedem+ saru tagħna!’”’+  “Għalhekk, ipprofetizza, u għid, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Talli għamlukom art abbandunata+ u pprovaw jaħtfukom f’ħalqhom minn kull naħa,+ sabiex issiru taʼ dawk li fadal mill-ġnus+ u ġejtu fi lsien in-nies+ u hemm rapport ħażin dwarkom fost in-nies,+  għaldaqstant, O muntanji taʼ Israel,+ isimgħu l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova! Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova lill-muntanji u lill-għoljiet, lin-nixxigħat u lill-widien u lill-postijiet imħarbtin li ġew abbandunati+ u lill-bliet abbandunati li nsterqu u twaqqgħu għaċ-ċajt minn dawk li fadal mill-ġnus taʼ madwar;+  għaldaqstant, hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova, ‘Se nitkellem fin-nar taż-żelu tiegħi+ kontra dawk li fadal mill-ġnus u kontra Edom, kollu kemm hu,+ dawk li ħadu arti f’idejhom b’qalbhom mimlija hena,+ biż-żebliħ,+ minħabba l-mergħa tagħha, biex jaħtfuha bħala priża.’”’+  “Għalhekk,  ipprofetizza dwar l-art taʼ Israel, u għid lill-muntanji u lill-għoljiet, lin-nixxigħat u lill-widien, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Ara! Fiż-żelu tiegħi u fil-korla tiegħi jien stess se nitkellem, għax intom ġarrabtu umiljazzjoni mill-ġnus.”’+  “Għaldaqstant, hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova, ‘Jien għollejt idi biex naħlef+ li l-ġnus li għandkom madwarkom se jġarrbu l-umiljazzjoni tagħhom stess.+  U intom, O muntanji taʼ Israel, se toħorġu l-friegħi tagħkom u tipproduċu l-frott tagħkom għall-poplu tiegħi Israel,+ għax dan qorob biex jidħol.+  Għax, ara, jien favurikom, u se ndur lejkom,+ u se tkunu kultivati u miżrugħin.+ 10  U nkattar fuqkom il-bnedmin, id-dar sħiħa taʼ Israel, kollha kemm hi,+ u l-bliet ikunu abitati,+ u l-postijiet imħarbtin jinbnew mill-ġdid.+ 11  Iva, inkattar fuqkom il-bnedmin u l-annimali,+ u huma jnisslu u joktru, u jien inġiegħel li tkunu abitati bħalma kontu qabel+ u nagħmlilkom iktar ġid milli għamiltilkom fil-bidu;+ u intom se jkollkom tkunu tafu li jien Ġeħova.+ 12  U mmexxi fuqkom il-bnedmin, iva, lill-poplu tiegħi Israel, u jiħdukom f’idejhom,+ u ssiru wirthom,+ u ma terġgħux tħalluhom bla tfal.’”+ 13  “Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova, ‘Talli hemm dawk li qed jgħidulkom: “Int tiblaʼ lill-bnedmin, sirt art li tħalli lill-ġnus tagħha bla tfal,”’+ 14  ‘mela lill-bnedmin ma tiblagħhomx iktar,+ u lill-ġnus tiegħek ma tħallihomx iktar bla tfal,’+ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova. 15  ‘U ma nħallix li jinstemaʼ iktar diskors umiljanti dwarek mill-ġnus,+ u ma ġġorrx iktar żebliħ mill-popli,+ u l-ġnus tiegħek ma tfixkilhomx iktar,’ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova.” 16  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid: 17  “Bin il-bniedem, dawk taʼ dar Israel kienu qed jgħammru f’arthom, u ma ħallewhiex nadifa bi triqithom u bl-għemejjel tagħhom.+ Għalija triqithom saret bħan-nuqqas taʼ ndafa tat-tnixxija tad-demm taʼ kull xahar.+ 18  U ferrajt il-korla tiegħi fuqhom minħabba d-demm li sawbu fuq l-art,+ li ma ħallewhiex nadifa bl-idoli tagħhom moqżieża daqs id-demel.+ 19  U xerridthom fost il-ġnus, u għalhekk kienu mferrxin fost il-pajjiżi.+ Skond triqithom u skond l-għemejjel tagħhom iġġudikajthom.+ 20  Għalhekk, marru f’dawk il-ġnus, u n-nies bdew ikasbru lil ismi l-qaddis+ billi qalu dwarhom, ‘Dawn huma l-poplu taʼ Ġeħova, u minn artu ħarġu.’+ 21  U se nuri mogħdrija maʼ ismi l-qaddis, li tkasbar minn dar Israel fost il-ġnus li marru fihom.”+ 22  “Għaldaqstant għid lil dar Israel, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Mhux minħabba fikom qed nagħmel dan, O dar Israel, imma minħabba ismi l-qaddis, li intom kasbartuh fost il-ġnus li mortu fihom.”’+ 23  ‘U jien se nqaddes ismi l-kbir,+ li kien qed jiġi mkasbar fost il-ġnus, li intom kasbartu f’nofshom; u l-ġnus se jkollhom ikunu jafu li jien Ġeħova,’+ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova, ‘meta nitqaddes fostkom quddiem għajnejhom.+ 24  U noħroġkom mill-ġnus u niġborkom flimkien mill-pajjiżi kollha u ndaħħalkom f’artkom.+ 25  U rraxxax fuqkom ilma nadif, u tindafu;+ innaddafkom minn kull nuqqas taʼ safa+ li għandkom u minn kull idolu tagħkom moqżież daqs id-demel.+ 26  U nagħtikom qalb ġdida,+ u ndaħħal fikom spirtu ġdid,+ u nneħħi l-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nagħtikom qalb tal-laħam.+ 27  U ndaħħal fikom l-ispirtu tiegħi,+ u naġixxi b’tali mod li intom timxu mar-regolamenti tiegħi,+ u tħarsu d-deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħi u twettquhom.+ 28  U tgħammru fl-art li tajt lil missirijietkom,+ u intom issiru l-poplu tiegħi u jien insir Alla tagħkom.’+ 29  “‘U nsalvakom minn kull nuqqas taʼ safa tagħkom+ u nsejjaħ lill-qmuħ u nkattarhom, u ma nġib fuqkom l-ebda ġuħ.+ 30  U nkattar il-frott tas-siġra, u l-prodott tar-rabaʼ, sabiex ma tiġux imżebilħin iżjed fost il-ġnus minħabba l-ġuħ.+ 31  U se jkollkom tiftakru t-triqat ħżiena tagħkom u l-għemejjel tagħkom li ma kinux tajbin,+ u se jkollkom tistkerrhu lilkom infuskom minħabba l-iżbalji tagħkom u minħabba l-affarijiet mistkerrhin tagħkom.+ 32  Mhux minħabba fikom qed nagħmel dan,’+ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova, ‘biex tkunu tafu. Istħu u ħossukom umiljati minħabba triqatkom, O dar Israel.’+ 33  “Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova, ‘Dakinhar li nnaddafkom mill-iżbalji kollha tagħkom se nġiegħel ukoll lill-bliet ikunu abitati,+ u l-postijiet imħarbtin iridu jinbnew mill-ġdid.+ 34  U l-art abbandunata tinħadem, għalkemm din kienet saret art abbandunata quddiem għajnejn kulmin kien jgħaddi minn hemmhekk.+ 35  U n-nies jgħidu: “Dik l-art t’hemmhekk li kienet intgħamlet art abbandunata saret bħall-ġnien taʼ l-Għeden,+ u l-bliet li kienu mitluqin u abbandunati u mġarrfin issa huma fortifikati; saru abitati.”+ 36  U l-ġnus li jkunu tħallew madwarek se jkollhom ikunu jafu li jien stess, Ġeħova, bnejt l-affarijiet imġarrfin,+ u ħawwilt dak li ġie abbandunat. Jien, Ġeħova, tkellimt u wettaqt.’+ 37  “Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova, ‘Lil dawk taʼ dar Israel se nħallihom ifittxuni biex nagħmlilhom dan ukoll:+ Se nkattarhom u nagħmilhom bħal merħla bin-nies.+ 38  Bħal merħla nies qaddisin, bħall-merħla taʼ Ġerusalemm fl-istaġuni tal-festi tagħha,+ hekk se jkunu mimlijin b’merħla nies il-bliet li kienu mitluqin;+ u n-nies se jkollhom ikunu jafu li jien Ġeħova.’”

Noti taʼ taħt