Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Eżekjel 22:1-31

22  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid:  “U int, O bin il-bniedem, se tiġġudikaha?+ Se tiġġudikaha lil din il-belt ħatja tad-demm+ u tgħarrafha bl-affarijiet mistkerrhin kollha tagħha?+  U għid, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “O belt li xxerred id-demm+ fik sakemm jasallek żmienek,+ u li għamilt fik idoli moqżieża daqs id-demel sabiex ma tibqax nadifa,+  sirt ħatja minħabba d-demm li xerridt,+ u ma bqajtx nadifa bl-idoli li għamilt moqżieża daqs id-demel.+ U int qed tqassar jiemek, u se tasal fi żmien il-kastig tiegħek. Huwa għalhekk li nagħmlek oġġett taʼ żebliħ għall-ġnus u ħaġa tad-daħq għall-pajjiżi kollha.+  Il-pajjiżi fil-qrib u dawk fil-bogħod se jiddieħqu bik, O int li ismek mhux nadif, kotrana fit-taħwid.+  Ara! Kull wieħed mill-kapijiet ewlenin+ taʼ Israel li hemm fik għandu driegħu mogħti għat-tixrid taʼ demm.+  Fik jiddisprezzaw lill-missirijiet u lill-ommijiet.+ Fik jimbroljaw lir-resident barrani.+ U fik jimmaltrattaw lit-tifel bla missier u lill-armla.”’”+  “‘Il-postijiet qaddisin tiegħi tistmerrhom, u s-Sabatijiet tiegħi tkasbarhom.+  Fik hemm kalunnjaturi sfaċċati li qed ixerrdu d-demm;+ u fik in-nies jieklu mis-sagrifiċċji idolatrużi fuq il-muntanji.+ U fik jieħdu sehem f’kondotta laxka.+ 10  Fik jikxfu l-għera taʼ missier;+ u fik jumiljaw mara mhix nadifa meta jkollha t-tnixxija tad-demm taʼ kull xahar.+ 11  Raġel jagħmel ħaġa mistkerrha maʼ mart sieħbu,+ u raġel ikasbar lil mart ibnu b’kondotta laxka;+ u fik, raġel jumilja lil oħtu, bint missieru stess.+ 12  Fik jieħdu t-tixħim sabiex ixerrdu d-demm.+ Int tieħu l-imgħax+ u ssellef biex tagħmel il-qligħ,+ u bl-imbroljar vjolenti tiegħek+ tibqaʼ tiggwadanja+ minn fuq sħabek, u lili nsejtni,’+ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova. 13  “‘U, ara! Ħabbatt idejja+ flimkien għall-qligħ inġust li għamilt,+ u għall-atti taʼ tixrid taʼ demm li hemm fik.+ 14  Fiż-żmien li naġixxi kontrik, qalbek se tkun tiflaħ iżżomm,+ u idejk se jkunu b’saħħithom?+ Jien, Ġeħova, tkellimt u se naġixxi.+ 15  U nxerrdek fost il-ġnus u nferrxek fost il-pajjiżi,+ u neqred in-nuqqas taʼ ndafa li għandek fik.+ 16  U int tkun imkasbra quddiem għajnejn il-ġnus, u se jkollok tkun taf li jien Ġeħova.’”+ 17  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid: 18  “Bin il-bniedem, dawk taʼ dar Israel saru għalija bħall-ħmieġ tal-metalli li jitlaʼ fil-wiċċ.+ Ilkoll huma bħal ram aħmar u landa u ħadid u ċomb ġo forn. Saru bħall-ħafna ħmieġ li jitlaʼ fil-wiċċ, il-ħmieġ tal-fidda.+ 19  “Għaldaqstant, hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova, ‘Talli lkoll kemm intom sirtu bħall-ħafna ħmieġ li jitlaʼ fil-wiċċ,+ ara, qed niġborkom flimkien f’Ġerusalemm.+ 20  Bħalma wieħed jiġbor il-fidda u r-ram aħmar u l-ħadid+ u ċ-ċomb u l-landa ġo forn, sabiex iġiegħel in-nar jonfoħ+ kontrihom u dawn idubu,+ hekk ukoll se niġborhom flimkien fir-rabja u l-korla tiegħi, u nonfoħ u ndewwibkom. 21  U niġborkom flimkien u nonfoħ fuqkom in-nar tal-qilla tiegħi,+ u intom iddubu ġo fiha.+ 22  Bħalma l-fidda ddub ġo forn, hekk intom iddubu ġo fiha; u se jkollkom tkunu tafu li jien, Ġeħova, ferrajt il-korla tiegħi fuqkom.’”+ 23  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid: 24  “Bin il-bniedem, għidilha, ‘Int art mhix imnaddfa, art li ma tinżel ebda xita fiha f’jum il-kundanna.+ 25  Il-profeti tagħha qed jikkonfoffaw fiha,+ bħal iljun jgħajjat, itertaq il-priża.+ Huma jibilgħu l-ħajjiet.*+ Jibqgħu jieħdu teżori u affarijiet prezzjużi.+ Ir-romol li hemm fiha żdiedu.+ 26  Il-qassisin tagħha jiksru l-liġi tiegħi,+ u jkomplu jkasbru l-postijiet qaddisin tiegħi.+ Ma jagħmlux distinzjoni+ bejn ħaġa qaddisa u ħaġa komuni,+ u ma jagħrfux+ id-differenza bejn il-ħaġa mhix nadifa u dik nadifa, u jagħlqu għajnejhom+ għas-Sabatijiet tiegħi, u jien imkasbar fosthom.+ 27  Il-prinċpijiet tagħha li hemm fiha huma bħal ilpup li jtertqu l-priża, għax ixerrdu d-demm+ u jeqirdu n-nies* sabiex jagħmlu qligħ inġust.+ 28  U l-profeti tagħha jgħattulhom l-għemejjel ħżiena tagħhom bħallikieku qed jiksu ħajt bit-tibjid,+ u jaraw għalihom viżjonijiet mhux reali+ u jeħbrulhom gidba,+ billi jgħidu: “Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova,” meta Ġeħova ma jkun qal xejn. 29  In-nies tal-pajjiż komplew jippjanaw kif jimbroljaw+ u ħatfu b’serq+ mingħand oħrajn; ittrattaw ħażin+ lil min isofri u lill-fqir, u lir-resident barrani imbroljawh bla ġustizzja.’+ 30  “‘U fittixt raġel fosthom li qed isewwi s-sur tal-ġebel+ u li qiegħed fil-fetħa tal-ħajt quddiemi għan-nom tal-pajjiż, sabiex jien ma nagħmlux ħerba,+ imma ma sibt lil ħadd. 31  Għaldaqstant se nferraʼ l-kundanna tiegħi+ fuqhom. Bin-nar tal-qilla tiegħi neqridhom għalkollox.+ Triqithom inġibha fuq rashom,’+ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova.”

Noti taʼ taħt

Letteralment, “jibilgħu ruħ.”
Letteralment, “l-erwieħ.”