Eżekjel 16:1-63

16  U l-​kelma taʼ Ġeħova reġgħet ġiet għandi, tgħid:  “Bin il-​bniedem, għarraf+ lil Ġerusalemm bl-​affarijiet mistkerrhin tagħha.+  U għid, ‘Hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova lil Ġerusalemm: “L-​oriġini tiegħek u twelidek kienu mill-​pajjiż tal-​Kangħanin.+ Missierek kien Amurri,+ u ommok kienet Ħittija.+  U fi twelidek, dakinhar li twilidt+ ma qatgħulekx il-​kurdun taʼ żokortok, u ma ħaslukx fl-​ilma biex tindaf, u xejn m’għorkuk bil-​melħ, u lanqas biss ġejt imgeżwra fil-​faxex.  L-ebda għajn ma tħassritek biex tagħmillek xi waħda minn dawn l-​affarijiet ħalli turik mogħdrija,+ imma ġejt mitfugħa f’wiċċ ir-​rabaʼ għax stmerrewk sa minn jum twelidek.  “‘“U jien għaddejt minn ħdejk u rajtek tagħti b’saqajk f’demmek, u għedtlek meta kont f’demmek, ‘Ibqaʼ għix!’+ iva, għedtlek meta kont f’demmek, ‘Ibqaʼ għix!’  Kotra kbira ħafna bħall-​ħaxix li jinbet fl-​għalqa għamiltek sabiex tikber+ u titwal u tidħol bl-​aqwa tiżjin.+ Sidrek żviluppa u ssoda, u xagħrek twallek ħafna, meta kont għadek għarwiena u mikxufa.”’  “‘U għaddejt minn ħdejk u rajtek meta kien iż-​żmien tiegħek għall-​espressjonijiet taʼ mħabba.+ Għalhekk, frixt djuli fuqek+ biex ngħatti l-​għera tiegħek u għamiltlek ħalfa u dħalt f’patt miegħek,’+ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘u b’hekk sirt tiegħi.+  Iktar minn hekk, ħsiltek bl-​ilma+ u laħlaħtek mid-​demm u dliktek biż-​żejt.+ 10  U libbistek libsa rrakkmata+ u tajtek żarbun mill-​ġild tal-​bumerin+ u dawwartek b’għażel fin+ u għattejtek b’materjal li jiswa ħafna flus. 11  U żejjintek u poġġejtlek brazzuletti+ maʼ idejk u ġiżirana+ m’għonqok. 12  Iktar minn hekk, qegħedtlek ħolqa taʼ l-​imnieħer+ fi mnifsejk u msielet maʼ widnejk+ u kuruna sabiħa fuq rasek.+ 13  U int bqajt tiżżejjen b’deheb u fidda, u ħwejġek kienu għażel fin u materjal li jiswa ħafna flus u libsa rrakkmata.+ Dqiq fin u għasel u żejt+ kont tiekol, u sbiħt fuq li sbiħt, u bil-​mod il-​mod sirt xierqa għal pożizzjoni rjali.’”+ 14  “‘U ħareġ ismek fost il-​ġnus minħabba sbuħitek, għax kienet perfetta minħabba l-​glorja tiegħi li qegħedtlek fuqek,’+ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova.” 15  “‘Imma int bdejt tafda fis-​sbuħija tiegħek+ u sirt prostituta minħabba l-​isem+ li kellek u għamilt atti taʼ prostituzzjoni bl-​addoċċ maʼ kulmin kien għaddej;+ u sbuħitek saret tiegħu. 16  U ħadt ftit minn ħwejġek u għamilt postijiet għall-​qima*+ mżewqin b’ħafna kuluri u kont tipprostitwixxi ruħek fuqhom+—affarijiet bħal dawn m’għandhomx isiru, u qatt m’għandhom ikunu. 17  U kont tieħu l-​oġġetti sbieħ tiegħek mid-​deheb u l-​fidda tiegħi li kont tajtek+ u kont tagħmel għalik xbihat taʼ raġel+ u tipprostitwixxi ruħek magħhom.+ 18  U kont tieħu l-​ilbiesi rrakkmati tiegħek u tgħattihom; u kont tqiegħed quddiemhom iż-​żejt tiegħi u l-​inċens tiegħi.+ 19  U l-​ħobż tiegħi li kont tajtek—id-​dqiq fin u ż-​żejt u l-​għasel li tajtek biex tiekol+—int qegħedtu quddiemhom bħala riħa pjaċevoli,+ u dan bqajt tagħmlu,’ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova.” 20  “‘U kont tieħu lil uliedek subien u bniet li wlidtli,+ u kont tissagrifikahom lill-​idoli biex jinbelgħu+—mhux biżżejjed l-​atti taʼ prostituzzjoni li għamilt? 21  Kont toqtol lil uliedi,+ u billi tgħaddihom min-​nar kont tagħtihom lilhom.+ 22  U int u tagħmel l-​affarijiet mistkerrhin kollha tiegħek u l-​atti tiegħek taʼ prostituzzjoni ma ftakartx f’jiem żgħożitek meta kont għarwiena u mikxufa, u kont qed tagħti b’saqajk f’demmek.+ 23  Għalhekk, wara dan il-​ħażen kollu tiegħek (“gwaj, gwaj għalik,”+ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova) 24  bnejt għalik għolja u għamilt post għoli f’kull pjazza.+ 25  F’kull ras it-​triq bnejt il-​post għoli tiegħek+ u bdejt tagħmel is-​sbuħija tiegħek xi ħaġa mistkerrha+ u tiftaħ saqajk beraħ għal kulmin kien jgħaddi+ u tkattar l-​atti tiegħek taʼ prostituzzjoni.+ 26  U pprostitwejt ruħek maʼ wlied l-​Eġittu,+ il-​ġirien tiegħek taʼ ġisem* imlaħħam,+ u komplejt tkattar il-​prostituzzjoni tiegħek sabiex toffendini. 27  U jien se mmidd idi kontrik+ u nnaqqaslek sehmek+ u nerħik għax-​xewqa+ tan-​nisa li jobogħduk,+ il-​bniet tal-​Filistin,+ in-​nisa li ġew umiljati minħabba l-​kondotta laxka tiegħek.+ 28  “‘U int mort tipprostitwixxi ruħek maʼ wlied l-​Assirja għax ma kontx sodisfatta,+ u komplejt tipprostitwixxi ruħek magħhom u xorta ma ssodisfajtx ruħek. 29  Għalhekk, żidt il-​prostituzzjoni tiegħek fl-​art taʼ Kangħan,+ u mal-​Kaldin;+ u lanqas b’dan ma ssodisfajt ruħek. 30  O kemm jien inkorlat+ għalik,’ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘talli għamilt dawn l-​affarijiet kollha, l-​għemejjel taʼ mara+ prostituta bla mistħija!+ 31  Meta bnejt l-​għolja tiegħek f’ras kull triq u għamilt post għoli f’kull pjazza, xorta kont differenti minn prostituta għax int tistmerr il-​ħlas. 32  Il-mara miżżewġa li tagħmel adulterju tilqaʼ l-​istranġieri minflok lir-​raġel tagħha.+ 33  Hija drawwa li kull prostituta tingħata rigal,+ imma int—int tajt ir-​rigali tiegħek lil dawk kollha li jħobbuk b’mod appassjonat,+ u toffrilhom tixħim biex jiġu għandek minn kullimkien għal atti+ taʼ prostituzzjoni miegħek. 34  U fil-​każ tiegħek jiġri l-​oppost tan-​nisa l-​oħrajn fl-​atti tiegħek taʼ prostituzzjoni, u għadha ma saret l-​ebda prostituzzjoni bl-​istil tiegħek, iva, li tħallas int meta int stess ma tkunx tħallast, u b’hekk isir l-​oppost.’ 35  “Għalhekk, O  prostituta,+ ismaʼ l-​kelma taʼ Ġeħova.+ 36  Hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘Minħabba li l-​passjoni tiegħek issawbet+ u l-​partijiet privati tiegħek+ jinkixfu fl-​atti tiegħek taʼ prostituzzjoni maʼ dawk li jħobbuk b’mod appassjonat+ u maʼ l-​idoli tiegħek mistkerrhin u moqżieża daqs id-​demel,+ iva, bid-​demm taʼ wliedek li int tajt lilhom,+ 37  minħabba dan, jien qed niġbor lil dawk kollha li ħabbewk b’mod appassjonat u li int tajthom pjaċir u lil dawk kollha li ħabbejt flimkien maʼ dawk li bgħadt, u niġborhom flimkien kontrik minn kullimkien u nikxiflek il-​partijiet privati quddiemhom, u huma jarawlek il-​partijiet privati kollha tiegħek.+ 38  “‘U jien niġġudikak bil-​ġudizzji tan-​nisa adulteri+ u n-​nisa li jxerrdu d-​demm,+ u nġib fuqek id-​demm tal-​korla u taʼ l-​għira* tiegħi.+ 39  U jien nagħtik f’idejhom, u jġarrfulek l-​għolja tiegħek+ u jwaqqgħu l-​postijiet għoljin tiegħek,+ u jneżżgħuk minn ħwejġek+ u jiħdulek l-​oġġetti sbieħ+ u jħalluk għarwiena u mikxufa. 40  U jġibu ġemgħa+ kontrik u jħaġġruk+ u joqtluk bi sjufhom.+ 41  U jaħarqulek djarek bin-​nar+ u jwettqu fik atti taʼ ġudizzju quddiem għajnejn ħafna nisa;+ u ma nħallikx iktar prostituta,+ u ma tibqax tagħti iktar ħlas. 42  U nserraħ il-​korla tiegħi fik,+ u l-​għira tiegħi twarrab minnek;+ u noqgħod kwiet u ma nħossnix iktar offiż.’ 43  “‘Talli ma ftakartx f’jiem żgħożitek+ u ġegħeltni ninkedd b’dawn l-​affarijiet kollha,+ jien ukoll, min-​naħa tiegħi, se nġib triqtek fuq rasek stess,’+ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘u ma tkomplix tieħu sehem f’kondotta laxka flimkien maʼ l-​affarijiet mistkerrhin kollha li qed tagħmel. 44  “‘Ara! Kulmin juża proverbju+ kontrik se juża l-​proverbju: “Bħall-​omm, il-​bint!”+ 45  Int bint ommok,+ waħda li tistmerr lil żewġha+ u lil uliedha. U int oħt ħutek il-​bniet, li stmerrew lil żwieġhom u lil uliedhom. Ommkom kienet Ħittija,+ u missierkom kien Amurri.’”+ 46  “‘U oħtok il-​kbira hi s-​Samarija+ u l-​bliet li jiddependu minnha,+ li tgħammar fuq ix-​xellug tiegħek, u oħtok iż-​żgħira, li tgħammar fuq lemintek, hi Sodoma+ u l-​bliet li jiddependu minnha.+ 47  U ma mxejtx fi triqathom, jew għamilt skond l-​affarijiet mistkerrhin tagħhom.+ Imma wara ftit, fi triqatek kollha aġixxejt b’mod mill-​agħar iktar minnhom.+ 48  Daqskemm jien ħaj,’ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘oħtok Sodoma, hi u l-​bliet li jiddependu minnha, m’għamlitx bħalma għamilt int, int u l-​bliet li jiddependu minnek.+ 49  Ara! Dan kien l-​iżball t’oħtok Sodoma: Kburija,+ xabaʼ tal-​ħobż+ u moħħ mistrieħ+ mit-​tfixkil kellha hi u l-​bliet li jiddependu minnha,+ u ma saħħitx id min kien qed isofri+ u id il-​fqir.+ 50  U baqgħu suppervi+ u komplew jagħmlu ħaġa mistkerrha quddiemi,+ u fl-​aħħar neħħejthom, kif rajt li kien xieraq.+ 51  “‘U s-​Samarija+ m’għamlitx nofs id-​dnubiet li għamilt int, imma int għamilt affarijiet mistkerrhin iżjed milli għamlu huma, tant li lil ħutek il-​bniet għamilthom jidhru ġusti bl-​affarijiet mistkerrhin kollha li għamilt.+ 52  Int ukoll se jkollok iġġorr l-​umiljazzjoni tiegħek meta tkun qed taqbeż għal ħutek il-​bniet. Minħabba dnubietek li bihom aġixxejt b’mod iktar mistkerrah milli għamlu huma, huma iktar ġusti minnek.+ Istħi u kun umiljata għax tagħmel lil ħutek jidhru ġusti.’ 53  “‘U jien niġbor lill-​imjassrin tagħhom,+ l-​imjassrin taʼ Sodoma u tal-​bliet li jiddependu minnha, u l-​imjassrin tas-​Samarija u tal-​bliet li jiddependu minnha; u niġbor ukoll lill-​imjassrin tiegħek minn nofshom,+ 54  sabiex iġġorr l-​umiljazzjoni tiegħek;+ u se tħossok umiljata minħabba dak kollu li għamilt, talli kont taʼ faraġ għalihom.+ 55  U ħutek, Sodoma u l-​bliet li jiddependu minnha, jerġgħu għal li kienu, u s-​Samarija u l-​bliet li jiddependu minnha jerġgħu għal li kienu, u int stess u l-​bliet li jiddependu minnek terġgħu għal li kontu.+ 56  U oħtok Sodoma ma kinitx xi ħaġa taʼ min jismaʼ dwarha minn fommok f’jum kburitek,+ 57  qabel ma nkixef il-​ħażen tiegħek stess,+ bħal meta ġejt immaqdra mill-​bniet tas-​Sirja+ u dawk kollha taʼ madwarha, il-​bniet tal-​Filistin,+ dawk li żebilħuk minn kull naħa.+ 58  Il-kondotta laxka tiegħek+ u l-​affarijiet mistkerrhin tiegħek, int stess trid iġġorrhom,’+ hija l-​kelma taʼ Ġeħova.” 59  “Għax hekk qal il-​Mulej Sovran Ġeħova, ‘Se nagħmillek bħalma għamilt int,+ għax int stmerrejt il-​ħalfa billi ksirt il-​patt tiegħi.+ 60  U jien, jien stess, niftakar il-​patt tiegħi miegħek f’jiem żgħożitek,+ u nistabbilixxi għalik patt għal żmien indefinit.*+ 61  U int żgur tiftakar triqatek+ u tħossok umiljata meta tilqaʼ lil ħutek il-​bniet, dawk akbar minnek kif ukoll dawk iżgħar minnek, u nagħtihomlok bħala wliedek,+ imma mhux minħabba l-​patt miegħek.’+ 62  “‘U jien, jien stess, se nistabbilixxi l-​patt tiegħi miegħek;+ u int se jkollok tkun taf li jien Ġeħova, 63  sabiex tiftakar u tistħi+ u ma jkollokx għalfejn tiftaħ ħalqek+ iktar minħabba l-​umiljazzjoni tiegħek, meta nagħmel tpattija+ għalik għal kulma għamilt,’ hija l-​kelma tal-​Mulej Sovran Ġeħova.”

Noti taʼ taħt

Letteralment, “postijiet fl-​għoli.” Ara Le 26:30, in-​nota taʼ taħt.
Jew, “l-​organu ġenitali.”
Qabbel Eżo 34:14, in-​nota taʼ taħt.
Ara Ġen 3:22, in-​nota taʼ taħt.