Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Eżekjel 12:1-28

12  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid:  “Bin il-bniedem, fost dar ribelluża qed tgħammar,+ li għandhom għajnejn biex jaraw imma ma jarawx,+ li għandhom widnejn biex jisimgħu imma ma jisimgħux,+ għax huma dar ribelluża.+  U int, O bin il-bniedem, agħmel sorra għalik bħallikieku għall-eżilju u mur fl-eżilju bi nhar quddiem għajnejhom, u minfejn qiegħed mur fl-eżilju lejn post ieħor quddiem għajnejhom. Forsi jieħdu l-messaġġ, għalkemm huma dar ribelluża.+  U bi nhar oħroġ is-sorra tiegħek quddiem għajnejhom, bħallikieku s-sorra għall-eżilju, u int stess oħroġ fil-għaxija quddiem għajnejhom bħal dawk li jinħarġu għall-eżilju.+  “Quddiem għajnejhom, ħaffer il-ħajt biex tgħaddi minnu, u oħroġ is-sorra minn ġo fih.+  Quddiem għajnejhom ġorrha fuq spallejk, u oħroġha fid-dlam. U għatti wiċċek sabiex ma tarax l-art, għax sinjal+ għamiltek għal dar Israel.”+  U jien għamilt eżatt kif ġejt kmandat.+ Bi nhar ħriġt is-sorra tiegħi, bħas-sorra għall-eżilju; u fil-għaxija ħaffirt il-ħajt b’idi biex ngħaddi minnu. Fid-dlam ħriġt is-sorra u ġarrejtha fuq spallejja, quddiem għajnejhom.  U fil-għodu l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid:  “Bin il-bniedem, ma qalulekx dawk taʼ dar Israel, id-dar ribelluża,+ ‘X’int tagħmel?’ 10  Mela għidilhom, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Għall-kap ewlieni+ hemm din id-dikjarazzjoni kontra Ġerusalemm u d-dar kollha taʼ Israel li jinsabu hemmhekk.”’ 11  “Għid, ‘Jien sinjal+ għalikom. Kif għamilt jien, hekk se jiġrilhom. Fl-eżilju, fil-jasar imorru.+ 12  U l-kap ewlieni li jinsab fosthom, fuq l-ispallejn iġorr is-sorra fid-dlam u joħroġ; iħaffru l-ħajt sabiex joħorġuha minnu.+ Wiċċu jgħattih sabiex ma jarax l-art b’għajnejh.’ 13  U jien nifrex ix-xibka tiegħi fuqu, u jinqabad fix-xibka tal-kaċċa tiegħi;+ u nġibu Babilonja, lejn l-art tal-Kaldin,+ imma hu ma jarahiex; u hemmhekk imut.+ 14  U kulmin ikun madwaru biex jgħinu, u l-qtajjaʼ militari kollha tiegħu, inxerridhom maʼ kull riħ;+ u nislet sejf għal warajhom.+ 15  U se jkollhom ikunu jafu li jien Ġeħova meta nxerridhom fost il-ġnus u nferrixhom fost il-pajjiżi.+ 16  U nħalli minnhom ftit irġiel meħlusin mis-sejf,+ mill-ġuħ u mill-pesta, sabiex ikunu jistgħu jirrakkontaw fost il-ġnus li jkunu fihom+ dwar l-affarijiet mistkerrhin kollha tagħhom;+ u se jkollhom ikunu jafu li jien Ġeħova.” 17  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid: 18  “Bin il-bniedem, ħobżok kulu bit-tregħid; u bl-inkwiet u bl-ansjetà ixrob l-ilma tiegħek.+ 19  U għid lin-nies tal-pajjiż, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova lill-abitanti taʼ Ġerusalemm fl-art taʼ Israel:+ “Bl-ansjetà jieklu ħobżhom, u bit-twerwir jixorbu l-ilma tagħhom, għax l-art tkun abbandunata u mbattla minn kollox+ minħabba l-vjolenza taʼ dawk kollha li jgħammru fiha.+ 20  U l-bliet abitati jitħarbtu,+ u l-art infisha ssir abbandunata;+ u intom se jkollkom tkunu tafu li jien Ġeħova.”’”+ 21  U l-kelma taʼ Ġeħova reġgħet ġiet għandi, tgħid:   22  “Bin il-bniedem, x’inhu dan il-qawl li għandkom fl-art taʼ Israel,+ li jgħid, ‘Iż-żmien qed jitwal,+ imma kull viżjoni ġiet fix-xejn’?+ 23  Għaldaqstant għidilhom, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “Se ntemm dan il-qawl, u ma jibqgħux jgħidu iktar dan il-proverbju f’Israel.”’+ Imma għidilhom, ‘Iż-żmien qorob,+ u anki t-twettiq taʼ kull viżjoni.’ 24  Għax mhux se jibqaʼ jkun hemm viżjoni bla siwi+ jew teħbir b’żewġ uċuħ fost id-dar taʼ Israel.+ 25  ‘“Għax jien, Ġeħova, se nitkellem, u l-kelma li ngħid se sseħħ.+ Mhux se jkun hemm iktar dewmien,+ għax fi żmienkom,+ O dar ribelluża, se ngħid kelma u nagħmilha,” hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova.’” 26  U l-kelma taʼ Ġeħova kompliet tiġi għandi, tgħid: 27  “Bin il-bniedem, ara! Dawk taʼ dar Israel qed jgħidu, ‘Il-viżjoni li qed jara hi għal ħafna żmien ieħor, u dwar żminijiet fil-bogħod qed jipprofetizza.’+ 28  Għaldaqstant għidilhom, ‘Hekk qal il-Mulej Sovran Ġeħova: “‘Xejn minn kliemi ma se jdum iktar biex jitwettaq.+ Il-kelma li ngħid se sseħħ,’+ hija l-kelma tal-Mulej Sovran Ġeħova.”’”+

Noti taʼ taħt