2 Tessalonikin 1:1-12

1  Pawlu u Silvanu* u Timotju+ lill-​kongregazzjoni tat-​Tessalonikin f’unjoni m’Alla Missierna u l-​Mulej Ġesù Kristu:  Qalb tajba mhix mistħoqqa u paċi lilkom mingħand Alla l-​Missier u l-​Mulej Ġesù Kristu.+  Aħna obbligati li dejjem irroddu ħajr lil Alla għalikom,+ aħwa, għax hekk jixraq, peress li l-​fidi tagħkom qed tikber+ bil-​bosta u l-​imħabba taʼ kull wieħed minnkom qed tiżdied lejn l-​ieħor.+  Għaldaqstant, aħna kburin+ bikom fost il-​kongregazzjonijiet t’Alla minħabba s-​sabar u l-​fidi tagħkom fil-​persekuzzjonijiet kollha tagħkom u t-​tribulazzjonijiet li qed tissaportu.+  Dan hu prova tal-​ġudizzju ġust t’Alla,+ li jwassal biex titqiesu denji tas-​saltna t’Alla,+ li għaliha tassew qed tbatu.+  Dan hu fi qbil mal-​fatt li hu ġust min-​naħa t’Alla li jpatti bi tribulazzjoni lil dawk li jaqilgħulkom it-​tribulazzjoni,+  imma lilkom li ssofru t-​tribulazzjoni, serħan flimkien magħna fir-​rivelazzjoni+ tal-​Mulej Ġesù mis-​sema maʼ l-​anġli setgħanin tiegħu+  f’nar iħeġġeġ, hekk kif iġib vendetta+ fuq dawk li ma jafux lil Alla+ u dawk li ma jobdux+ l-​aħbar tajba dwar il-​Mulej tagħna Ġesù.+  Dawn l-​istess nies jieħdu l-​kastig ġudizzjarju+ taʼ qerda għal dejjem+ ’il bogħod minn quddiem il-​Mulej u mill-​glorja tas-​saħħa tiegħu,+ 10  meta jiġi biex ikun glorifikat mal-​qaddisin tiegħu+ u biex f’dak il-​jum jitqies b’ammirazzjoni fost dawk kollha li eżerċitaw fidi, għax ix-​xiehda li tajna ntlaqgħet b’fidi fostkom. 11  Tabilħaqq, għal dan l-​għan dejjem nitolbu għalikom biex Alla tagħna jqiskom denji tas-​sejħa tiegħu+ u jwettaq bis-​sħiħ u bil-​qawwa kulma jogħġbu f’dik li hi tjubija u fl-​għemil tal-​fidi tagħkom; 12  sabiex isem il-​Mulej tagħna Ġesù jiġi glorifikat fikom,+ u intom f’unjoni+ miegħu, fi qbil mal-​qalb tajba mhix mistħoqqa+ t’Alla tagħna u tal-​Mulej Ġesù Kristu.

Noti taʼ taħt

Jew, “Sila.”