2 Slaten 8:1-29

8  U Eliżew kellem lill-​mara li lil binha kien tah il-​ħajja mill-​ġdid,+ u qalilha: “Qum u itlaq, int u taʼ darek, u għix bħala barranija jkun fejn ikun li tistaʼ tgħix bħala barranija;+ għax Ġeħova sejjaħ il-​ġuħ,+ u dan se jdum fil-​pajjiż sebaʼ snin.”+  Għalhekk, il-​mara qamet u għamlet skond il-​kelma tal-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru u telqet,+ hi u taʼ darha,+ u bdiet tgħix bħala barranija fl-​art tal-​Filistin+ fejn għamlet sebaʼ snin.  U ġara wara sebaʼ snin li l-​mara reġgħet lura mill-​art tal-​Filistin u marret titlob lis-​sultan+ għal darha u għall-​għalqa tagħha.  Issa s-​sultan kien qed ikellem lil Geħażi,+ il-​qaddej tal-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru, u qallu: “Għidli, jekk jogħġbok, l-​affarijiet kbar kollha li għamel Eliżew.”+  U ġara li waqt li kien qed jirrakkonta lis-​sultan kif lill-​mejjet kien tah il-​ħajja mill-​ġdid,+ il-​mara li lil binha kien tah il-​ħajja mill-​ġdid ġiet titlob lis-​sultan għal darha u għall-​għalqa tagħha.+ Fil-​pront Geħażi qal: “Sidi+ s-​sultan, din hi l-​mara, u dan hu binha li Eliżew tah il-​ħajja mill-​ġdid.”  Malli semaʼ hekk, is-​sultan staqsa lill-​mara dwar dan, u hi rrakkontatlu l-​istorja.+ Imbagħad is-​sultan taha uffiċjal tal-​palazz,+ u qallu: “Erġaʼ agħtiha dak kollu li hu tagħha u l-​prodotti kollha taʼ l-​għalqa minn dakinhar li telqet mill-​pajjiż s’issa.”+  U Eliżew mar Damasku;+ u Ben-ħadad+ is-​sultan tas-​Sirja kien marid. Għaldaqstant ngħatatlu l-​aħbar: “Il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru+ ġie hawnhekk.”  Għalhekk, hu qal lil Ħażagħel:+ “Ħu rigal+ miegħek u mur iltaqaʼ mal-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru, u staqsih+ x’jgħid Ġeħova permezz tiegħu u għidlu, ‘Se nfiq minn din il-​marda?’”  Għalhekk, Ħażagħel mar jiltaqaʼ miegħu u ħa rigal miegħu, iva, kull xorta taʼ ħaġa tajba minn Damasku, daqs it-​tagħbija t’erbgħin ġemel, u wasal u waqaf quddiemu u qallu: “Ibnek,+ Ben-ħadad, is-​sultan tas-​Sirja, bagħatni għandek biex jistaqsik, ‘Se nfiq minn din il-​marda?’” 10  Imbagħad Eliżew qallu: “Mur għidlu, ‘Se tfiq żgur,’ imma Ġeħova wrieni+ li se jmut żgur.”+ 11  U waqqaf ħarstu u baqaʼ jħares ċass lejh tant li ħassu imbarazzat. Imbagħad il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru nfaqaʼ jibki.+ 12  Għal dan, Ħażagħel qal: “Għalfejn qed jibki sidi?” Qallu: “Għax naf xi ħsara+ se tagħmel lil ulied Israel. Il-​postijiet fortifikati tagħhom se tagħtihom in-​nar, u l-​aqwa rġiel tagħhom se toqtolhom bis-​sejf, u se tfarrak+ lil uliedhom u ċċarrat lin-​nisa tqal tagħhom.”+ 13  Għal dan, Ħażagħel qal: “X’inhu l-​qaddej tiegħek, ħlief kelb,+ biex jagħmel din il-​ħaġa kbira?” Imma Eliżew qal: “Ġeħova wrieni li int se tkun sultan fuq is-​Sirja.”+ 14  Wara dan, telaq minn ħdejn Eliżew u mar għand sidu, li qallu: “X’qallek Eliżew?” U dak wieġbu: “Qalli, ‘Se tfiq żgur.’”+ 15  U l-​għada qabad gverta, xarrabha fl-​ilma u firixha fuq wiċċ is-​sultan,+ u dan miet.+ U Ħażagħel+ beda jsaltan minfloku. 16  U fil-​ħames sena taʼ Ġeħoram+ bin Aħab is-​sultan taʼ Israel, waqt li Ġeħosafat kien sultan taʼ Ġuda, Ġeħoram+ bin Ġeħosafat is-​sultan taʼ Ġuda sar sultan. 17  Tnejn u tletin sena kellu meta sar sultan, u dam isaltan tmien snin f’Ġerusalemm.+ 18  U mexa fit-​triq tas-​slaten taʼ Israel,+ bħalma kienu għamlu dawk taʼ dar Aħab;+ għax kien ħa b’martu lil bint Aħab,+ u kompla jagħmel dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova. 19  U Ġeħova ma riedx jeqred lil Ġuda+ minħabba David il-​qaddej tiegħu,+ bħalma kien wiegħdu, li jagħti lilu u lil uliedu musbieħ għal dejjem.+ 20  Fi żmienu l-​Edomin+ irvellaw minn taħt idejn Ġuda, u mbagħad għażlu sultan+ biex jaħkem fuqhom. 21  Għaldaqstant, Ġeħoram mar Sagħir bil-​karrijiet kollha miegħu. U ġara li bil-​lejl qam u ħabat għall-​Edomin li kienu dawru lilu u lill-​kapijiet tal-​karrijiet; u n-​nies ħarbu lejn it-​tined tagħhom. 22  Imma Edom baqaʼ jirvella minn taħt idejn Ġuda sa llum. Kien f’dak iż-​żmien ukoll li Libna+ bdiet tirvella. 23  U l-​bqija tal-​ġrajjiet taʼ Ġeħoram u kulma għamel, m’humiex dawn miktubin fi ktieb+ il-​ġrajjiet taʼ żmien is-​slaten taʼ Ġuda? 24  Fl-aħħar, Ġeħoram imtedd maʼ missirijietu+ u ndifen maʼ missirijietu fil-​Belt taʼ David.+ U ibnu Aħażija+ beda jsaltan minfloku. 25  Fis-sena tnax taʼ Ġeħoram bin Aħab is-​sultan taʼ Israel, Aħażija bin Ġeħoram is-​sultan taʼ Ġuda sar sultan.+ 26  Tnejn u għoxrin sena kellu Aħażija meta beda jsaltan, u dam isaltan sena f’Ġerusalemm.+ U ommu kien jisimha Għatalija+ li nannuha kien Għomri+ s-​sultan taʼ Israel. 27  U mexa fit-​triq taʼ dar Aħab+ u kompla jagħmel dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova,+ bħal dar Aħab, għax kien qarib taʼ dar Aħab biż-​żwieġ.+ 28  Għaldaqstant mar maʼ Ġeħoram bin Aħab għall-​gwerra kontra Ħażagħel+ is-​sultan tas-​Sirja f’Ramot-gilegħad,+ imma s-​Sirjani darbu+ lil Ġeħoram. 29  Għalhekk, is-​Sultan Ġeħoram+ reġaʼ lura Ġeżragħel+ biex ifiq mill-​feriti li għamlulu s-​Sirjani f’Rama* meta ġġieled kontra Ħażagħel is-​sultan tas-​Sirja. U Aħażija+ bin Ġeħoram is-​sultan taʼ Ġuda, mar jara lil Ġeħoram bin Aħab f’Ġeżragħel, għax kien marid.

Noti taʼ taħt

Taqsira taʼ “Ramot-gilegħad.”