2 Slaten 5:1-27

5  Issa Nagħman,+ il-​kap taʼ l-​armata tas-​sultan tas-​Sirja, sar raġel importanti f’għajnejn sidu u kien jistmah ferm, għax kien permezz tiegħu li Ġeħova salva s-​Sirja;+ u r-​raġel kien qalbieni u setgħan, għalkemm kellu l-​ġdiem.  U s-​Sirjani, min-​naħa tagħhom, kienu ħarġu bħala qtajjaʼ taʼ ħallelin,+ u ħadu mill-​art taʼ Israel tifla żgħira bħala lsira,+ u din saret qaddejja taʼ mart Nagħman.  Maż-żmien qalet+ lil sidtha: “Li kieku sidi jmur quddiem il-​profeta+ li jinsab fis-​Samarija! Kieku jfiq mill-​ġdiem tiegħu.”+  Iktar tard xi ħadd ġie u rrapporta dan lil sidu, u qallu: “Hekk u hekk qalet it-​tifla+ mill-​art taʼ Israel.”  U s-​sultan tas-​Sirja qal lil Nagħman: “Mur, isa! Jien ħa nibgħat ittra lis-​sultan taʼ Israel.” Għalhekk, mar u ħa miegħu+ għaxar talenti fidda u sitt elef biċċa tad-​deheb+ u għaxar tibdiliet ħwejjeġ.+  U wassal l-​ittra+ lis-​sultan taʼ Israel, li kienet tgħid: “U issa kif tasallek l-​ittra, jien inkun bgħattlek lil Nagħman il-​qaddej tiegħi, sabiex tfejqu mill-​ġdiem.”  U malli s-​sultan taʼ Israel qara l-​ittra, hu ċarrat+ ħwejġu u qal: “Jaqaw jien Alla,+ biex nagħti l-​mewt lil xi ħadd jew inżommu ħaj?+ Għax dan il-​bniedem qed jibgħatli raġel biex ifiq mill-​ġdiem tiegħu; imma, jekk jogħġobkom, kunu afu u araw li hu jrid jaqlaʼ l-​ġlied miegħi.”+  U ġara, li malli Eliżew il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru semaʼ li s-​sultan taʼ Israel kien ċarrat ħwejġu,+ hu mill-​ewwel bagħat jgħid lis-​sultan: “Għala ċarratt ħwejġek? Ħallih jiġi għandi, jekk jogħġbok, sabiex ikun jaf li hawn profeta f’Israel.”+  Għalhekk, Nagħman ġie biż-​żwiemel tiegħu u l-​karrijiet tiegħu tal-​gwerra u waqaf fid-​daħla taʼ dar Eliżew. 10  Madankollu, Eliżew bagħatlu messaġġier, jgħid: “Mur inħasel+ sebaʼ darbiet+ fil-​Ġordan sabiex laħmek jerġaʼ għal li kien;+ u ndaf.” 11  Minħabba f’hekk, Nagħman għadab+ u rħielha biex jitlaq u qal: “Ara, f’qalbi għedt,+ ‘Dak jiġi t-​triq kollha sa ħdejja u jieqaf u jsejjaħ isem Ġeħova Alla tiegħu u jxejjer idu fuq il-​post marid u jfejjaq lill-​imġiddem.’ 12  M’humiex l-​Abana u l-​Farfar, ix-​xmajjar taʼ Damasku,+ aħjar mill-​ilmijiet kollha+ taʼ Israel? Ma nistax ninħasel fihom u nindaf?”+ U dar u telaq irrabjat.+ 13  Issa l-​qaddejja tiegħu resqu lejh u kellmuh u qalu: “Missieri,+ kieku kienet ħaġa kbira li qallek il-​profeta, ma kontx tagħmilha? Kemm iktar, mela, ladarba qallek, ‘Inħasel u ndaf’?” 14  Għalhekk, niżel u għodos fil-​Ġordan sebaʼ darbiet skond il-​kelma tal-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru;+ imbagħad laħmu reġaʼ ġie bħal-​laħam taʼ tifel żgħir+ u ndaf.+ 15  Imbagħad mar lura għand il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru,+ hu u l-​kamp tiegħu, u wasal u waqaf quddiemu u qal: “Ara, issa naf li mkien fl-​art kollha m’hemm Alla ieħor ħlief f’Israel.+ U issa, jekk jogħġbok, aċċetta rigal+ bħala barka mingħand il-​qaddej tiegħek.” 16  Imma hu qallu: “Daqskemm hu ħaj Ġeħova li ninsab wieqaf quddiemu,*+ m’iniex se naċċettah.”+ U dak beda jinsistilu biex jaċċettah, imma hu baqaʼ jirrifjuta. 17  Fl-aħħar, Nagħman qal: “Mela jekk le, jekk jogħġbok, ħa tingħatali ftit ħamrija, lili l-​qaddej tiegħek,+ daqs it-​tagħbija taʼ żewġ bgħula; għax il-​qaddej tiegħek mhux se joffri iktar offerti tal-​ħruq jew sagrifiċċji lil allat oħrajn imma lil Ġeħova.+ 18  Jalla Ġeħova jaħfer lill-​qaddej tiegħek f’din il-​ħaġa: Meta sidi jidħol fid-​dar taʼ Rimmon+ biex jinżel imil hemmhekk, u jkun qed iserraħ+ maʼ idi, u jien ikolli ninżel immil+ fid-​dar taʼ Rimmon, meta ninżel immil fid-​dar taʼ Rimmon jalla Ġeħova, jekk jogħġbu, jaħfer lill-​qaddej tiegħek f’dan ir-​rigward.”+ 19  U hu qallu: “Mur fil-​paċi.”+ Għaldaqstant telaq u kien tbiegħed minnu mhux ħażin. 20  Imbagħad Geħażi,+ il-​qaddej t’Eliżew il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru,+ qal: “Ara, sidi ħelishielu lil Nagħman,+ dan is-​Sirjan, billi m’aċċettax mingħandu dak li ġab. Daqskemm Ġeħova hu ħaj,+ niġri warajh u nieħu xi ħaġa mingħandu.”+ 21  U Geħażi mar jiġri warajh. Meta Nagħman ra lil xi ħadd jiġri warajh, mill-​ewwel niżel mill-​karru tiegħu biex jiltaqaʼ miegħu u qallu: “Kollox sew?”+ 22  U dak qallu: “Kollox sew. Sidi+ stess bagħatni,+ u qallek, ‘Ara! Issa stess għadhom kemm ġew żewġ żgħażagħ mir-​reġjun muntanjuż t’Efrajm minn ulied il-​profeti.+ Jekk jogħġbok, agħtihom talent fidda u żewġ tibdiliet ħwejjeġ.’”+ 23  U Nagħman qal: “Mur, ħu żewġ talenti.” U baqaʼ jinsistilu+ u fl-​aħħar tah żewġ talenti fidda marbutin f’żewġ xkejjer, maʼ żewġ tibdiliet, u tahom lil tnejn mill-​qaddejja tiegħu, sabiex iġorruhomlu quddiemu. 24  Meta wasal Għofel,* ħadhom minn idhom u poġġiehom id-​dar.+ Imbagħad bagħat lill-​irġiel, u dawn telqu. 25  U hu daħal u qagħad ħdejn sidu.+ U Eliżew qallu: “Minfejn ġejt, Geħażi?” Imma hu qallu: “Il-​qaddej tiegħek ma mar imkien.”+ 26  Għalhekk, qallu: “Jaqaw qalbi mhux hemm kienet ukoll meta r-​raġel dar biex jinżel minn fuq il-​karru ħalli jiltaqaʼ miegħek? Taħseb li issa huwa ż-​żmien li taċċetta fidda jew ħwejjeġ jew xtieli taż-​żebbuġ jew għelieqi tad-​dwieli jew nagħaġ jew baqar jew qaddejja rġiel jew qaddejja nisa?+ 27  Mela l-​ġdiem+ taʼ Nagħman jibqaʼ mqabbad miegħek u maʼ nislek għal żmien indefinit.”*+ U ħareġ minn quddiemu, abjad silġ* bil-​ġdiem.+

Noti taʼ taħt

Jew, “li lilu naqdi.”
Ifisser “Ħaġa Mqabbża ’l Barra; Art Għolja.” Dan il-​post kien fis-​Samarija.
Ara Ġen 3:22, in-​nota taʼ taħt.
Letteralment, “borra.”