Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

2 Slaten 17:1-41

17  Fis-sena tnax t’Aħaż is-sultan taʼ Ġuda, Ħosegħa+ bin Elah sar sultan fis-Samarija+ fuq Israel u dam isaltan disaʼ snin.  U kompla jagħmel dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova, biss mhux bħas-slaten taʼ Israel li ġew qablu.+  U Salmaneser+ is-sultan taʼ l-Assirja+ telaʼ kontrih, u Ħosegħa sar qaddej tiegħu u beda jħallsu l-ħaraġ.+  Madankollu, is-sultan taʼ l-Assirja skopra+ li Ħosegħa kien qed jikkonfoffa kontrih billi bagħat messaġġiera għand So, is-sultan taʼ l-Eġittu,+ u ma ġabx il-ħaraġ lis-sultan taʼ l-Assirja bħalma kien għamel fis-snin taʼ qabel. Għaldaqstant, is-sultan taʼ l-Assirja qaflu u żammu marbut il-ħabs.+  U s-sultan taʼ l-Assirja telaʼ kontra l-pajjiż kollu u telaʼ lejn is-Samarija u assedjaha+ għal tliet snin.  Fid-disaʼ sena taʼ Ħosegħa, is-sultan taʼ l-Assirja rebaħ is-Samarija+ u ġarr lil Israel fl-eżilju+ lejn l-Assirja u żammhom jgħammru f’Ħala+ u f’Ħabor ħdejn ix-xmara Gożan+ u fil-bliet tal-Medin.+  Issa dan ġara għax ulied Israel kienu dinbu+ kontra Ġeħova Alla tagħhom, li ħariġhom mill-art taʼ l-Eġittu minn taħt idejn il-Fargħun is-sultan taʼ l-Eġittu,+ u bdew jibżgħu minn allat oħrajn;+  u baqgħu mexjin maʼ l-istatuti+ tal-ġnus li Ġeħova kien keċċa minn quddiem ulied Israel, u maʼ l-istatuti li kienu għamlu s-slaten taʼ Israel;  u wlied Israel fittxew affarijiet li ma kinux sewwa għal Ġeħova Alla tagħhom+ u baqgħu jibnu postijiet għall-qima*+ fil-bliet kollha tagħhom, mit-torri+ taʼ l-għassiesa sal-belt fortifikata; 10  u waqqfu pilastri sagri+ u arbli sagri+ fuq kull għolja kbira+ u taħt kull siġra tħaddar;+ 11  u f’dawk il-postijiet għall-qima komplew joffru d-duħħan tas-sagrifiċċji bħall-ġnus+ li Ġeħova kien ħa fl-eżilju minħabba fihom, u komplew jagħmlu affarijiet ħżiena biex joffendu+ lil Ġeħova. 12  U baqgħu jaqdu l-idoli moqżieża daqs id-demel,+ li dwarhom Ġeħova qalilhom: “Tagħmlux din il-ħaġa”;+ 13  u Ġeħova baqaʼ jwissi+ lil Israel+ u lil Ġuda+ permezz tal-profeti kollha tiegħu+ u l-viżjonarji kollha,+ billi jgħidilhom: “Duru lura minn triqatkom il-ħżiena+ u ħarsu l-kmandamenti tiegħi,+ l-istatuti tiegħi,+ skond il-liġi kollha+ li kkmandajt lil missirijietkom+ u li bgħattilkom permezz tal-qaddejja tiegħi l-profeti”;+ 14  u ma semgħux, imma baqgħu jwebbsu rashom*+ bħalma għamlu missirijiethom li m’eżerċitawx il-fidi+ f’Ġeħova Alla tagħhom; 15  u baqgħu jiċħdu r-regolamenti tiegħu u l-patt+ li kien għamel maʼ missirijiethom u t-tfakkiriet tiegħu+ li wissiehom bihom, u segwew l-idoli fiergħa+ u saru fiergħa+ huma stess, iva, billi imitaw lill-ġnus li kienu mdawrin bihom u li dwarhom Ġeħova kien ikkmandahom biex ma jagħmlux bħalhom.+ 16  U telqu l-kmandamenti kollha+ taʼ Ġeħova Alla tagħhom u għamlu statwi minn metall imdewweb,+ żewġ għoġiela,+ u għamlu arblu sagru,+ u bdew imilu quddiem l-armata kollha tas-smewwiet+ u jaqdu lil Bagħal;+ 17  u komplew jgħaddu lil uliedhom subien u bniet min-nar+ u jipprattikaw it-teħbir+ u jfittxu sinjali li bihom jaqraw il-futur,+ u baqgħu jbigħu+ lilhom infushom għal dak li hu ħażin f’għajnejn Ġeħova biex joffenduh.+ 18  Għalhekk, Ġeħova għadab ferm+ għal Israel, u neħħiehom minn quddiem wiċċu.+ Ma ħalla lil ħadd ħlief lit-tribù taʼ Ġuda.+ 19  Lanqas in-nies taʼ Ġuda ma ħarsu l-kmandamenti taʼ Ġeħova Alla tagħhom,+ imma mxew maʼ l-istatuti li kien għamel Israel.+ 20  Għaldaqstant, Ġeħova ċaħad lin-nisel kollu+ taʼ Israel u ġegħelhom isofru u telaqhom f’idejn dawk li ħatfuhom, sakemm keċċiehom minn quddiemu.+ 21  Għax hu ċarrat lil Israel minn maʼ dar David, u huma għamlu sultan lil Ġerobogħam bin Nebat; u Ġerobogħam+ fired lil Israel milli jimxi wara Ġeħova, u ġegħelhom jidinbu bi dnub kbir.+ 22  U wlied Israel imxew wara d-dnubiet kollha li kien għamel Ġerobogħam.+ Ma telquhomx, 23  sakemm Ġeħova neħħa lil Israel minn quddiem wiċċu,+ bħalma kien qal permezz tal-qaddejja kollha tiegħu l-profeti.+ Għalhekk, Israel telaq minn artu u mar fl-eżilju lejn l-Assirja u għadu hemmhekk sa llum.+ 24  Imbagħad is-sultan taʼ l-Assirja ġab nies minn Babilonja+ u Kuta u Għawwa+ u Ħamat+ u Sefarwajim+ u qegħedhom jgħammru fil-bliet tas-Samarija+ minflok ulied Israel; u dawn ħadu f’idejhom is-Samarija u għammru fi blietha. 25  U ġara li meta bdew jgħammru hemmhekk ma beżgħux+ minn Ġeħova. Għalhekk, Ġeħova bagħat l-iljuni+ f’nofshom, u bdew joqtluhom. 26  U bagħtu jgħidu lis-sultan taʼ l-Assirja: “Il-ġnus li ħadt fl-eżilju u li mbagħad qegħedthom fil-bliet tas-Samarija ma jafux ir-reliġjon taʼ l-Alla tal-pajjiż, u għalhekk hu qed jibgħat l-iljuni f’nofshom;+ u qed joqtluhom, għax m’hemm ħadd li jaf ir-reliġjon taʼ l-Alla tal-pajjiż.” 27  Għal dan, is-sultan taʼ l-Assirja ordna: “Ibagħtu hemmhekk qassis+ minn dawk li ġarrejtu fl-eżilju minn dak il-pajjiż, sabiex imur u jgħammar hemmhekk u jgħallimhom ir-reliġjon taʼ l-Alla tal-pajjiż.” 28  Għaldaqstant, wieħed mill-qassisin li kienu nġarru fl-eżilju mis-Samarija ġie u beda jgħammar f’Betel,+ u beda jgħallimhom kif għandhom jibżgħu minn Ġeħova.+ 29  Madankollu, kull ġens differenti għamel alla għalih,+ u mbagħad qegħduh fis-santwarji fil-postijiet għall-qima li kienu għamlu s-Samaritani, kull ġens differenti, fil-bliet tagħhom fejn kienu qed jgħammru. 30  U n-nies taʼ Babilonja għamlu lil Sukkot-benot, u n-nies taʼ Kut+ għamlu lil Nergal, u n-nies taʼ Ħamat għamlu lil Asima. 31  U l-Għawwin+ għamlu lil Nibħaż u lil Tartak; u s-Sefarwajin+ kienu jaħarqu lil uliedhom fin-nar+ għal Adrammelek u Anammelek, l-allat taʼ Sefarwajim. 32  U bdew jibżgħu minn Ġeħova u għamlu minn nieshom stess qassisin+ għall-postijiet għall-qima, u dawn kienu jaqdu għan-nom tagħhom fis-santwarji fil-postijiet għall-qima. 33  Kienu jibżgħu minn Ġeħova+ imma jqimu lill-allat tagħhom,+ skond ir-reliġjon tal-ġnus minfejn ittieħdu fl-eżilju.+ 34  Sa llum għadhom jagħmlu skond ir-reliġjonijiet tagħhom taʼ qabel.+ Ma kien hemm ħadd li jibżaʼ minn Ġeħova+ u ħadd li jagħmel skond l-istatuti u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji tiegħu+ u l-liġi+ u l-kmandament+ li Ġeħova kien ikkmanda lil ulied Ġakobb,+ li semmieh Israel;+ 35  meta Ġeħova għamel patt+ magħhom u kkmandahom: “Tibżgħux minn allat oħrajn,+ u tmilux quddiemhom u lanqas taqduhom jew toffrulhom sagrifiċċji.+ 36  Imma minn Ġeħova, li ħariġkom mill-art taʼ l-Eġittu b’qawwa kbira u bi driegħ maħruġ ’il barra,+ minnu għandkom tibżgħu,+ u quddiemu għandkom tmilu,+ u lilu għandkom toffru s-sagrifiċċji.+ 37  U r-regolamenti+ u d-deċiżjonijiet ġudizzjarji+ u l-liġi u l-kmandament li kitbilkom,+ ħudu ħsieb li tagħmluhom dejjem;+ u tibżgħux minn allat oħrajn. 38  U tinsewx il-patt li għamilt magħkom;+ u tibżgħux minn allat oħrajn.+ 39  Imma ibżgħu minn Ġeħova+ Alla tagħkom, għax hu li jeħliskom minn id l-għedewwa kollha tagħkom.”+ 40  U m’obdewx, imma għamlu skond ir-reliġjon tagħhom taʼ qabel.+ 41  U dawn il-ġnus saru jibżgħu minn Ġeħova,+ imma kienu jaqdu lix-xbihat minquxin tagħhom. U kemm uliedhom kif ukoll ulied uliedhom baqgħu jagħmlu bħal missirijiethom sa llum.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “postijiet fl-għoli.” Ara Le 26:30, in-nota taʼ taħt.
Letteralment, “iwebbsu għonqhom.”