Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

2 Slaten 16:1-20

16  Fis-sena sbatax taʼ Pekaħ bin Remalija, Aħaż+ bin Ġotam is-sultan taʼ Ġuda sar sultan.  Għoxrin sena kellu Aħaż meta beda jsaltan, u dam isaltan sittax-il sena f’Ġerusalemm; u m’għamilx dak li hu sewwa f’għajnejn Ġeħova Alla tiegħu bħal David missieru.+  U mexa fit-triq tas-slaten taʼ Israel,+ u saħansitra għadda lil ibnu min-nar,+ skond l-affarijiet mistkerrhin+ tal-ġnus li Ġeħova keċċa minħabba wlied Israel.  U kompla joffri s-sagrifiċċji u d-duħħan tas-sagrifiċċji fil-postijiet għall-qima*+ u fuq l-għoljiet+ u taħt kull siġra tħaddar.+  Imbagħad Resin+ is-sultan tas-Sirja u Pekaħ+ bin Remalija s-sultan taʼ Israel telgħu jiggwerraw kontra Ġerusalemm u għamlu assedju kontra Aħaż, imma ma setgħux jirbħu.+  Dak iż-żmien Resin is-sultan tas-Sirja reġaʼ ta l-belt t’Elat+ lil Edom, u mbagħad neħħa l-Lhud minn Elat; u l-Edomin daħlu Elat u baqgħu jgħammru hemmhekk sa llum.  Għalhekk, Aħaż bagħat messaġġiera għand Tiglat-pileser+ is-sultan taʼ l-Assirja biex jgħidlu: “Jien il-qaddej tiegħek+ u ibnek. Itlaʼ u salvani+ minn idejn is-sultan tas-Sirja u minn idejn is-sultan taʼ Israel, li qamu kontrija.”  Għaldaqstant, Aħaż ħa l-fidda u d-deheb li kien hemm fid-dar taʼ Ġeħova u fit-teżori taʼ dar is-sultan+ u bagħathom lis-sultan taʼ l-Assirja b’tixħim.+  Minħabba f’hekk, is-sultan taʼ l-Assirja semaʼ minnu u s-sultan taʼ l-Assirja telaʼ Damasku+ u ħadha taħt idejh+ u ġarr in-nies tagħha fl-eżilju lejn Kir,+ u lil Resin+ qatlu. 10  Imbagħad is-Sultan Aħaż+ mar Damasku jiltaqaʼ maʼ Tiglat-pileser+ is-sultan taʼ l-Assirja, u ra l-artal+ li kien hemm f’Damasku. Għalhekk, is-Sultan Aħaż bagħat lil Urijah il-qassis id-disinn u l-mudell taʼ l-artal, skond kif kien maħdum eżatt.+ 11  U Urijah+ il-qassis bena l-artal.+ Sakemm is-Sultan Aħaż ġie minn Damasku, Urijah il-qassis għamel l-artal skond kulma kien bagħatlu s-Sultan Aħaż minn Damasku. 12  Meta s-sultan ġie minn Damasku ra l-artal; u s-sultan resaq lejn l-artal+ u għamel offerti fuqu.+ 13  U ħaraq*+ l-offerta tal-ħruq+ u l-offerta tal-qmuħ tiegħu+ u sawwab l-offerta tax-xorb+ u raxxax id-demm tas-sagrifiċċji taʼ sħubija* fuq l-artal. 14  U l-artal tar-ram aħmar+ li kien quddiem Ġeħova ressqu minn quddiem id-dar, minn bejn l-artal tiegħu u d-dar taʼ Ġeħova,+ u qiegħdu fuq in-naħa tat-tramuntana taʼ l-artal tiegħu. 15  U s-Sultan Aħaż ordna lil Urijah+ il-qassis: “Fuq l-artal il-kbir aħraq l-offerta tal-ħruq taʼ fil-għodu,+ kif ukoll l-offerta tal-qmuħ taʼ fil-għaxija+ u l-offerta tal-ħruq tas-sultan+ u l-offerta tal-qmuħ tiegħu u l-offerta tal-ħruq tan-nies kollha tal-pajjiż u l-offerta tal-qmuħ u l-offerti tax-xorb tagħhom; u roxx fuqu d-demm kollu taʼ l-offerta tal-ħruq u d-demm kollu taʼ xi sagrifiċċju. U inkwantu għall-artal tar-ram aħmar ħallih fi ħsiebi.” 16  U Urijah+ il-qassis għamel skond kulma ordnalu s-Sultan Aħaż.+ 17  Iżjed minn hekk, is-Sultan Aħaż qattaʼ+ biċċiet il-panewijiet tal-ġnub+ tal-karrijiet+ u neħħiehom minn mal-vaski;+ u niżżel il-baħar*+ minn fuq il-barrin tar-ram aħmar+ li kienu taħtu u qiegħdu fuq paviment tal-ġebel. 18  U l-parti msaqqfa għas-Sabat li kienu bnew fid-dar u d-daħla taʼ barra tas-sultan neħħiehom mid-dar taʼ Ġeħova minħabba s-sultan taʼ l-Assirja. 19  U l-bqija tal-ġrajjiet t’Aħaż, dak li għamel, m’humiex dawn miktubin fi ktieb+ il-ġrajjiet taʼ żmien is-slaten taʼ Ġuda? 20  Fl-aħħar, Aħaż imtedd maʼ missirijietu u ndifen maʼ missirijietu fil-Belt taʼ David;+ u ibnu Ħeżekija+ beda jsaltan minfloku.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “postijiet fl-għoli.” Ara Le 26:30, in-nota taʼ taħt.
Letteralment, “għamel idaħħnu.”
Jew, “sagrifiċċji taʼ sliem.” Sagrifiċċji li fihom il-qassis, l-aduraturi, u Ġeħova kienu bħallikieku qed jissieħbu flimkien f’ikla, u dan kien jissimbolizza relazzjonijiet paċifiċi.
Ara l-1Sl 7:23, in-nota taʼ taħt.