Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

2 Samwel 9:1-13

9  U David qal: “Għad fadal xi ħadd mid-dar taʼ Sawl, sabiex nuri qalb tajba bl-imħabba+ miegħu minħabba Ġonatan?”+  Issa mid-dar taʼ Sawl kien hemm qaddej li kien jismu Siba.+ Għalhekk, sejħulu biex imur għand David, u s-sultan qallu: “Int Siba?” u dan wieġbu: “Jien il-qaddej tiegħek.”  U s-sultan issokta jistaqsih: “M’għad hemm ħadd iktar mid-dar taʼ Sawl, sabiex nuri l-qalb tajba bl-imħabba t’Alla miegħu?”+ Għal dan, Siba wieġeb lis-sultan: “Għad hemm iben taʼ Ġonatan, zopp minn saqajh.”+  Imbagħad is-sultan qallu: “Fejn hu?” Għalhekk, Siba wieġeb lis-sultan: “Ara! Qiegħed fid-dar taʼ Makir,+ bin Għammijel, f’Lo-debar.”+  Minnufih is-Sultan David bagħat u ġabu mid-dar taʼ Makir, bin Għammijel, f’Lo-debar.  Meta Mefiboset, bin Ġonatan, bin Sawl, daħal għand David, hu minnufih waqaʼ u nxteħet wiċċu fl-art.+ Imbagħad David qallu: “Mefiboset!” u dan wieġbu: “Hawn hu l-qaddej tiegħek.”  U David issokta jgħidlu: “Tibżax, għax jien żgur li se nuri qalb tajba bl-imħabba+ miegħek minħabba missierek Ġonatan;+ u rrid irroddlok ir-rabaʼ kollu+ taʼ nannuk Sawl, u int tiekol il-ħobż dejjem mill-mejda tiegħi.”+  Għal dan, hu nxteħet fl-art u qallu: “X’inhu l-qaddej tiegħek, biex int dawwart wiċċek lejn kelb mejjet+ bħali?”  Is-sultan issa sejjaħ lil Siba, il-qaddej taʼ Sawl, u qallu: “Kulma kien taʼ Sawl u taʼ daru kollha nagħtih+ lin-neputi taʼ sidek. 10  U int aħdimlu l-art, int u wliedek u l-qaddejja tiegħek, u agħmel il-ġbir, u dan iservi bħala ikel għal dawk li huma tan-neputi taʼ sidek, u huma jieklu; imma Mefiboset innifsu, in-neputi taʼ sidek, jiekol il-ħobż dejjem mill-mejda tiegħi.”+ Issa Siba kellu ħmistax-il tifel u għoxrin qaddej.+ 11  Għalhekk, Siba qal lis-sultan: “Skond kulma sidi s-sultan jikkmanda lill-qaddej tiegħu, hekk jagħmel il-qaddej tiegħek; imma Mefiboset+ jiekol mill-mejda tiegħi* bħal wieħed minn ulied is-sultan.” 12  Issa Mefiboset kellu tifel żgħir jismu Mika,+ u dawk kollha li kienu jgħammru fid-dar taʼ Siba kienu qaddejja taʼ Mefiboset. 13  U Mefiboset kien qed jgħammar f’Ġerusalemm, għax kien qed jiekol dejjem mill-mejda tas-sultan;+ u hu kien zopp minn saqajh it-tnejn.+

Noti taʼ taħt

“Il-mejda tiegħi,” Test Masoretiku Ebrajk, Vulgata Latina Klementina; Settanta, “il-mejda taʼ David”; Pexitta Sirjaka, “il-mejda tas-sultan.” Xi wħud jissuġġerixxu li r-referenza għall-“mejda tiegħi” għandha tinqara “l-mejda taʼ David”; possibbiltà oħra hi li Siba għandu mnejn kien qed jirripeti l-kliem eżatt taʼ David.