Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

2 Samwel 23:1-39

23  U dan hu l-aħħar kliem taʼ David:+ “Il-kelma taʼ David, bin Ġesse,+ U l-kelma tar-raġel b’saħħtu li ġie merfugħ fl-għoli,+ Il-midluk+ taʼ l-Alla taʼ Ġakobb, U l-għaxqa tal-melodiji+ taʼ Israel.   L-ispirtu taʼ Ġeħova kien li tkellem bija,+ U kelmtu kienet fuq ilsieni.+   L-Alla taʼ Israel qal, Lili kellem il-Blata taʼ Israel,+ ‘Meta min jaħkem fuq il-bnedmin ikun ġust,+ Jaħkem bil-biżaʼ minn Alla,+   Imbagħad ikun bħad-dawl taʼ fil-għodu, meta tiddi x-xemx,+ Għodwa mingħajr sħab. Mid-dija, mix-xita, jinbet il-ħaxix mill-art.’+   Għax mhux hekk huma n-nies tad-dar tiegħi quddiem Alla?+ Għax patt għal żmien indefinit+ hu għamel miegħi, Irranġat sew f’kollox u mħares tajjeb.+ Għax dan hu s-salvazzjoni kollha tiegħi+ u l-għaxqa kollha tiegħi, M’huwiex għalhekk li hu jġiegħlu jikber?+   Imma persuni li m’huma tajbin għal xejn+ jitkeċċew,+ bħal għollieq,+ kollha kemm huma; Għax m’għandhomx jinqabdu bl-id.   Meta raġel imisshom Għandu jkun armat bis-sħiħ bil-ħadid u b’lanza, U bin-nar jiġu maħruqin għalkollox.”+  Dawn huma l-ismijiet taʼ l-irġiel setgħanin+ taʼ David: Ġoseb-bassebet+ it-Taħkemoni, il-kap tat-tlieta. Hu xejjer il-lanza tiegħu fuq tmien mija u qatilhom f’darba waħda.  Warajh jiġi Elegħażar,+ bin Dodo,+ bin Aħoħi, li kien fost it-tlett irġiel setgħanin maʼ David meta ħaduha mal-Filistin. Dawn kienu nġabru hemmhekk għall-battalja, u għalhekk l-irġiel taʼ Israel irtiraw.+ 10  Kien hu li qam u baqaʼ joqtol lill-Filistin sakemm idu għejiet u idu baqgħet imwaħħla mas-sejf,+ u b’hekk Ġeħova wettaq salvazzjoni kbira dakinhar;+ u n-nies marru lura warajh biss biex ineżżgħu l-midrubin.+ 11  U warajh kien hemm Sammah, bin Agi l-Ħarari.+ U l-Filistin inġabru f’Leħi, fejn kien hemm medda rabaʼ mimlija għads;+ u n-nies ħarbu minħabba l-Filistin. 12  Imma hu ħa postu f’nofs il-medda rabaʼ u ħelisha u baqaʼ joqtol lill-Filistin, u b’hekk Ġeħova wettaq salvazzjoni kbira.+ 13  U tlieta mit-tletin kap+ niżlu u marru għall-ħsad, għand David fl-għar t’Għadullam;+ u l-Filistin kienu kkampjati f’tined fil-pjanura l-baxxa tar-Refajin.+ 14  U David, dik il-ħabta, kien fil-post diffiċli biex jintlaħaq;+ u dik il-ħabta f’Betlehem kien hemm għassa+ tal-Filistin. 15  Ftit wara, David esprima x-xewqa li kellu u qal: “Mhux li kont nistaʼ nixrob l-ilma mill-ġiebja li hemm f’Betlehem ħdejn il-bieb!”+ 16  Għal dan, it-tlett irġiel setgħanin daħlu fil-kamp tal-Filistin u tellgħu l-ilma mill-ġiebja li hemm f’Betlehem ħdejn il-bieb u ġarrewh u ħaduh lil David;+ u hu ma riedx jixorbu, imma sawbu+ quddiem Ġeħova. 17  U ssokta jgħid: “Lanqas biss jgħaddili minn moħħi,+ O Ġeħova, li nagħmel dan! Se nixrob jien id-demm+ taʼ l-irġiel li marru jissograw ħajjithom?” U ma riedx jixorbu. Dawn huma l-affarijiet li għamlu t-tlett irġiel setgħanin. 18  Issa Abisaj,+ ħu Ġowab, bin Seruja,+ kien il-kap tat-tletin, u xejjer il-lanza tiegħu fuq tliet mija u qatilhom, u kellu reputazzjoni bħal dawn it-tlieta.+ 19  Għalkemm iddistingwa ruħu saħansitra iktar mill-bqija tat-tletin, u kien il-kap tagħhom, ma laħaqx il-grad taʼ l-ewwel tlieta.+ 20  U Benaja,+ bin Ġeħojada,+ bin raġel qalbieni, li għamel ħafna għemejjel kbar f’Kabsil,+ hu stess qatel iż-żewġ ulied t’Arjel taʼ Mowab; u hu stess niżel u qatel iljun+ ġo bir f’jum li fih niżlet il-borra.+ 21  U kien hu li qatel lir-raġel Eġizzjan li kien taʼ kobor straordinarju.+ Għalkemm l-Eġizzjan kellu lanza f’idu, hu niżel għalih b’ħatar u ħataf il-lanza minn id l-Eġizzjan u qatlu bil-lanza tiegħu stess.+ 22  Dawn l-affarijiet għamel Benaja,+ bin Ġeħojada; u kellu reputazzjoni bħat-tlett irġiel setgħanin.+ 23  Għalkemm iddistingwa ruħu saħansitra iktar mit-tletin, ma laħaqx il-grad taʼ dawn it-tlieta; imma David ħatru bħala l-gwardja persunali tiegħu.+ 24  Għasael,+ ħu Ġowab, kien fost it-tletin; Elħanan,+ bin Dodo, minn Betlehem, 25  Sammah+ il-Ħarodi, Elika l-Ħarodi, 26  Ħeleż+ il-Palti, Ira,+ bin Ikkes+ it-Tekogħi, 27  Abi-għeżer+ l-Għanatoti,+ Mebunnaj il-Ħusati,+ 28  Żalmon l-Aħoħi,+ Maħaraj+ in-Netofati, 29  Ħeleb,+ bin Bagħnah in-Netofati, Ittaj,+ bin Ribaj, minn Gibegħa taʼ wlied Benjamin, 30  Benaja+ l-Piratoni, Ħiddaj mill-widien* taʼ Gagħas,+ 31  Abi-għalbon l-Għarbati, Għażmawet+ il-Bar-ħumi, 32  Eljaħba s-Sagħlboni, ulied Ġasen, Ġonatan,+ 33  Sammah il-Ħarari, Aħijam,+ bin Sarar il-Ħarari, 34  Elifelet, bin Aħasbaj, bin il-Magħkati, Eligħam, bin Aħitofel+ il-Giloni, 35  Ħesro+ l-Karmeli, Pagħraj l-Arbi, 36  Igal, bin Natan+ minn Soba, Bani l-Gadi, 37  Selek+ l-Għammoni, Naħaraj il-Biroti, dawk li kienu jġorru l-armi taʼ Ġowab, bin Seruja, 38  Ira l-Itri,+ Gareb+ l-Itri, 39  Urija+ l-Ħitti—b’kollox sebgħa u tletin.

Noti taʼ taħt

Ara Ġen 26:17, in-nota taʼ taħt.