2 Samwel 2:1-32

2  U ġara wara dan li David staqsa lil Ġeħova+ u qallu: “Għandi nitlaʼ jien f’waħda mill-​bliet taʼ Ġuda?” U Ġeħova wieġbu: “Itlaʼ.” U David issokta jgħidlu: “Fejn nitlaʼ?” Wieġbu: “Ħebron.”+  Għalhekk, David telaʼ hemmhekk u miegħu telgħu wkoll iż-​żewġ nisa tiegħu, Aħinogħam+ il-​Ġeżragħelija u Abigajl+ mart Nabal il-​Karmeli.  U David tellaʼ l-​irġiel+ li kienu miegħu, kull wieħed bin-​nies taʼ daru; u għammru fil-​bliet tat-​territorju taʼ Ħebron.  Imbagħad l-​irġiel taʼ Ġuda+ ġew hemmhekk u dilku+ lil David bħala sultan fuq id-​dar taʼ Ġuda.+ U ġew jgħidu lil David u qalulu: “L-​irġiel taʼ Ġabes-gilegħad difnuh lil Sawl.”  Għalhekk, David bagħat messaġġiera għand l-​irġiel taʼ Ġabes-gilegħad+ u qalilhom: “Jalla tkunu mberkin minn Ġeħova,+ għaliex intom urejtu din il-​qalb tajba bl-​imħabba+ maʼ sidkom, maʼ Sawl, billi dfintuh.+  U issa jalla Ġeħova juri magħkom qalb tajba bl-​imħabba+ u fiduċja sħiħa, u jien ukoll nuri magħkom din it-​tjubija għaliex intom għamiltu din il-​ħaġa.+  U issa ħalli jissaħħu idejkom u uru li intom irġiel qalbenin,+ għax sidkom Sawl hu mejjet, u huwa saħansitra lili li n-​nies taʼ dar Ġuda dilku bħala sultan+ fuqhom.”  U Abner,+ bin Ner, il-​kap taʼ l-​armata li kienet taʼ Sawl, ħa lil Is-​boset,+ bin Sawl, u ħadu n-​naħa l-​oħra f’Maħanajm,+  u għamlu sultan fuq Gilegħad,+ fuq l-​Asurin, fuq Ġeżragħel,+ fuq Efrajm,+ fuq Benjamin,+ u fuq Israel kollu. 10  Erbgħin sena kellu Is-​boset, bin Sawl, meta sar sultan fuq Israel, u dam isaltan sentejn. In-​nies taʼ dar Ġuda+ biss kienu segwaċi taʼ David. 11  U l-​għadd tal-​jiem li David kien sultan f’Ħebron fuq id-​dar taʼ Ġuda kien sebaʼ snin u sitt xhur.+ 12  Maż-żmien, Abner, bin Ner, u l-​qaddejja taʼ Is-​boset, bin Sawl, ħarġu minn Maħanajm+ u marru Gibegħon.+ 13  U Ġowab,+ bin Seruja,+ u l-​qaddejja taʼ David, ħarġu u iktar tard iltaqgħu flimkien ħdejn l-​għadira taʼ Gibegħon; u baqgħu bil-​qiegħda, dawn din in-​naħa taʼ l-​għadira u dawk dik in-​naħa taʼ l-​għadira. 14  Fl-aħħar, Abner qal lil Ġowab: “Ħa jqumu ż-​żgħażagħ, jekk jogħġbok, u ħa jissaraw quddiemna.” U Ġowab qallu: “Ħa jqumu.” 15  Għalhekk, qamu u marru n-​naħa l-​oħra bl-​għadd, tnax taʼ Benjamin u Is-​boset,+ bin Sawl, u tnax mill-​qaddejja taʼ David. 16  U ħatfu ras xulxin, u b’sejfu kull wieħed nifed ġenb l-​ieħor, u b’hekk waqgħu flimkien. U dak il-​post semmewh Ħelkat-ħassurim, li qiegħed f’Gibegħon.+ 17  U l-​ġlied kien aħrax għall-​aħħar dakinhar, u Abner+ u l-​irġiel taʼ Israel sa fl-​aħħar kienu megħlubin mill-​qaddejja taʼ David. 18  Issa t-​tliet ulied taʼ Seruja+ inzertaw kienu hemmhekk, Ġowab,+ Abisaj,+ u Għasael;+ u Għasael kellu saqajh ħfief, bħal għażżiela*+ li tkun fil-​kampanja. 19  U Għasael mar jiġri wara Abner, u ma riedx imur lejn il-​lemin jew lejn ix-​xellug biex jibqaʼ jiġri wara Abner. 20  Sa fl-​aħħar, Abner ħares warajh u qal: “Dan int, Għasael?” u dan wieġbu: “Jien hu.” 21  Imbagħad Abner qallu: “Ikser lejn il-​lemin jew lejn ix-​xellug u aħtaf wieħed miż-​żgħażagħ u ħudu għalik u ħu għalik dak li tneżżagħlu.”+ U Għasael ma riedx iwarrab milli jiġri warajh. 22  Għalhekk, Abner reġaʼ qal lil Għasael: “Warrab minn warajja u tiġrix warajja iktar. Għala għandi noqtlok?+ Kif inkun nistaʼ mbagħad nerfaʼ wiċċi lejn ħuk Ġowab?” 23  Imma hu baqaʼ jirrifjuta li jwarrab; u Abner darbu f’żaqqu+ bit-​tarf t’isfel tal-​lanza, u b’hekk il-​lanza ħarġet minn ġo dahru; u waqaʼ hemmhekk u miet fejn kien. U ġara li dawk kollha li kienu jiġu fil-​post fejn Għasael waqaʼ u miet kienu jieqfu hemmhekk.+ 24  U Ġowab u Abisaj marru jiġru wara Abner. Fi nżul ix-​xemx waslu ħdejn l-​għolja t’Amma, li qiegħda quddiem Gija fit-​triq li tagħti għax-​xagħri taʼ Gibegħon.+ 25  U wlied Benjamin inġabru flimkien wara Abner, u saru ġemgħa waħda u baqgħu weqfin fuq il-​quċċata t’għolja waħda. 26  U Abner beda jsejjaħ lil Ġowab u jgħidlu: “Se jibqaʼ s-​sejf jiblaʼ+ bla tmiem? Tassew ma tafx li mrar se jkun hemm fl-​aħħar?+ Allura, kemm se ddum biex tgħid lin-​nies biex ma jibqgħux jiġru wara ħuthom?”+ 27  Għal dan, Ġowab wieġeb: “Daqskemm hu ħaj l-​Alla l-​veru,+ kieku int ma tkellimtx,+ kien ikun biss fil-​għodu li n-​nies kienu jieqfu milli jiġru kull wieħed wara ħuh.” 28  Ġowab issa daqq il-​qarn,+ u n-​nies kollha waqfu u ma baqgħux jiġru iktar wara Israel, u ma ssoktawx jiġġieldu iktar. 29  U Abner u l-​irġiel tiegħu mxew minn ġo l-​Għaraba+ dak il-​lejl kollu u qasmu l-​Ġordan+ u għaddew minn ġol-​ħondoq kollu u fl-​aħħar waslu Maħanajm.+ 30  U Ġowab dar lura u ma baqax jiġri wara Abner u beda jiġbor lin-​nies kollha flimkien. U mill-​qaddejja taʼ David kien hemm neqsin dsatax-il raġel u Għasael. 31  U l-​qaddejja taʼ David, min-​naħa tagħhom, kienu qatlu lil dawk taʼ Benjamin u mill-​irġiel t’Abner—kien hemm tliet mija u sittin raġel li mietu.+ 32  U ġarrew lil Għasael+ u difnuh fil-​qabar taʼ missieru,+ li qiegħed f’Betlehem.+ Imbagħad Ġowab u l-​irġiel tiegħu baqgħu mexjin il-​lejl kollu, u mas-​sebħ waslu Ħebron.+

Noti taʼ taħt

Jew, “ċerva ħafifa.”