2 Kronaki 32:1-33

32  Wara dan kollu u wara l-​atti taʼ fedeltà+ taʼ Ħeżekija, Sennakerib,+ is-​sultan taʼ l-​Assirja,+ ġie u invada lil Ġuda u kkampja biex jiggwerra kontra l-​bliet fortifikati,+ u kien determinat li jinfidhom u jiħodhom taħt idejh.  Meta Ħeżekija ra li Sennakerib kien ġie bit-​tir+ li jiggwerra kontra Ġerusalemm,  iddeċieda mal-​prinċpijiet tiegħu+ u maʼ l-​irġiel setgħanin tiegħu li jwaqqaf l-​ilmijiet taʼ l-​għejun li kien hemm barra l-​belt;+ u għalhekk għenuh.  Għaldaqstant, ħafna nies inġabru flimkien, u marru jwaqqfu l-​għejun kollha u l-​wied taʼ l-​ilma+ li jgħaddi minn nofs l-​art, u qalu: “Għala għandhom is-​slaten taʼ l-​Assirja jiġu u jsibu ħafna ilma?”  Barra minn hekk, għamel il-​kuraġġ u bena s-​sur imġarraf+ u tellaʼ torrijiet+ fuqu, u fuq barra tellaʼ sur ieħor,+ u sewwa l-​Għolja*+ tal-​Belt taʼ David, u għamel vleġeġ+ bl-​abbundanza u tarki.+  U qiegħed kapijiet militari+ fuq in-​nies u ġabarhom madwaru fil-​pjazza+ taʼ bieb il-​belt u kellimhom b’mod inkuraġġanti+ u qalilhom:  “Kunu kuraġġużi u b’saħħitkom.+ Tibżgħux+ u titwerwrux+ minħabba s-​sultan taʼ l-​Assirja+ u minħabba l-​kotra kollha li hemm miegħu;+ għax magħna hemm iktar milli hemm miegħu.  Miegħu hemm driegħ tal-​laħam,+ imma magħna hemm Ġeħova Alla tagħna biex jgħinna+ u jiġġieled il-​battalji tagħna.”+ U n-​nies bdew iqawwu qalbhom malli semgħu kliem Ħeżekija, is-​sultan taʼ Ġuda.+  Kien wara dan li Sennakerib,+ is-​sultan taʼ l-​Assirja, waqt li kien Lakis+ u l-​qtajjaʼ kollha tiegħu kienu miegħu,+ bagħat lill-​qaddejja tiegħu Ġerusalemm għand Ħeżekija, is-​sultan taʼ Ġuda, u għand il-​Lhud kollha li kienu Ġerusalemm, u qalulhom: 10  “Hekk qal Sennakerib, is-​sultan taʼ l-​Assirja,+ ‘Fiex qed tafdaw waqt li qegħdin bil-​qiegħda għall-​kwiet assedjati f’Ġerusalemm?+ 11  M’huwiex jipprova jħajjarkom+ Ħeżekija+ sabiex iħallikom tmutu bil-​ġuħ u bl-​għatx, billi jgħidilkom: “Ġeħova Alla tagħna se jeħlisna minn id is-​sultan taʼ l-​Assirja”?+ 12  Mhux Ħeżekija nnifsu kien li neħħa l-​postijiet għall-​qima*+ u l-​artali tiegħu+ u mbagħad qal lil Ġuda u lil Ġerusalemm: “Quddiem artal wieħed+ għandkom tmilu+ u fuqu għandkom toffru d-​duħħan tas-​sagrifiċċji”?+ 13  Ma tafux x’għamilnielhom jien u missirijieti lin-​nies kollha tal-​pajjiżi?+ L-​allat+ tal-​ġnus taʼ l-​artijiet kellhom tassew il-​ħila jeħilsu lil arthom minn idi? 14  Min fost l-​allat kollha taʼ dawn il-​ġnus li qerdu* missirijieti kellu l-​ħila jeħles lill-​poplu tiegħu minn idi, sabiex Alla tagħkom ikollu l-​ħila jeħliskom minn idi?+ 15  U issa tħallux lil Ħeżekija jqarraq bikom+ jew iħajjarkom+ b’dan il-​mod u tpoġġux il-​fidi tagħkom fih, għax ebda alla t’ebda ġens jew saltna ma kellu l-​ħila jeħles lill-​poplu tiegħu minn idi u minn id missirijieti. Kemm inqas, mela, Alla tagħkom se jeħliskom minn idi!’”+ 16  U l-​qaddejja tiegħu komplew jitkellmu kontra Ġeħova, l-​Alla l-​veru,+ u kontra Ħeżekija, il-​qaddej tiegħu. 17  Sa ittri kiteb+ biex imaqdar lil Ġeħova, l-​Alla taʼ Israel,+ u biex jitkellem kontrih, u qal: “Bħalma l-​allat+ tal-​ġnus taʼ l-​artijiet ma ħelsux lill-​poplu tagħhom minn idi,+ hekk ukoll l-​Alla taʼ Ħeżekija mhux se jeħles lill-​poplu tiegħu minn idi.” 18  U huma+ baqgħu jgħajtu b’leħen qawwi+ bil-​lingwa tal-​Lhud+ lin-​nies taʼ Ġerusalemm li kienu fuq is-​sur, ħalli jbeżżgħuhom+ u jfixkluhom, sabiex jieħdu l-​belt taħt idejhom. 19  U ssoktaw jitkellmu kontra+ l-​Alla taʼ Ġerusalemm+ bl-​istess mod kif tkellmu kontra l-​allat tal-​popli taʼ l-​art, xogħol idejn il-​bniedem.+ 20  Imma Ħeżekija,+ is-​sultan, u l-​profeta+ Isaija,+ bin Għamoż,+ baqgħu jitolbu dwar dan+ u jgħajtu lil Alla fis-​smewwiet għall-​għajnuna.+ 21  U Ġeħova bagħat anġlu+ u qaċċat darba għal dejjem lil kull raġel qalbieni+ u setgħan u lil kull mexxej u kap fil-​kamp tas-​sultan taʼ l-​Assirja,+ u b’hekk dan mar lura lejn pajjiżu stess b’wiċċu miksi bil-​mistħija. Iktar tard daħal fid-​dar taʼ l-​alla tiegħu, u hemmhekk qatluh bis-​sejf uħud minn uliedu stess.+ 22  B’hekk, Ġeħova salva lil Ħeżekija u lill-​abitanti taʼ Ġerusalemm minn id Sennakerib, is-​sultan taʼ l-​Assirja,+ u minn id l-​oħrajn kollha u tahom il-​mistrieħ minn kullimkien.+ 23  U kien hemm ħafna li ġabu għotjiet+ lil Ġeħova f’Ġerusalemm u affarijiet mill-​aqwa lil Ħeżekija, is-​sultan taʼ Ġuda,+ u wara dan kien eżaltat+ f’għajnejn il-​ġnus kollha. 24  Dak iż-​żmien Ħeżekija marad u kien qed imut,+ u beda jitlob+ lil Ġeħova. Għalhekk, Hu kellmu,+ u Hu tah sinjal taʼ l-​għaġeb.+ 25  Imma Ħeżekija ma raddx+ skond il-​ġid li sarlu, għax qalbu tkabbret+ u kien hemm l-​għadab+ t’Alla fuqu u fuq Ġuda u Ġerusalemm. 26  Madankollu, Ħeżekija umilja+ ruħu mill-​kburija taʼ qalbu, hu u l-​abitanti taʼ Ġerusalemm, u l-​għadab taʼ Ġeħova ma ġiex fuqhom fi żmien Ħeżekija.+ 27  U Ħeżekija kellu ammont kbir ferm taʼ rikkezzi u glorja;+ u għamel imħażen għalih għall-​fidda, għad-​deheb,+ għall-​ħaġar prezzjuż,+ għaż-​żejt tal-​balzmu,+ għat-​tarki,+ u għall-​oġġetti mixtiqin kollha;+ 28  u wkoll imħażen+ għall-​qmuħ, għall-​inbid ġdid,+ u għaż-​żejt, kif ukoll stalel+ għat-​tipi differenti kollha taʼ bhejjem u stalel għall-​imrieħel. 29  U kiseb bliet għalih, kif ukoll imrieħel taʼ nagħaġ+ u taʼ baqar+ bl-​abbundanza; għax Alla tah ġid kbir ferm.+ 30  U Ħeżekija kien dak li waqqaf+ l-​għajn taʼ fuq taʼ l-​ilmijiet+ taʼ Giħon+ u ġegħelhom jgħaddu dritt ’l isfel lejn il-​punent, lejn il-​Belt taʼ David,+ u Ħeżekija baqaʼ jirnexxi f’kull xogħol li għamel.+ 31  U b’hekk ġara li, permezz tal-​kelliema li tkellmu f’isem il-​prinċpijiet taʼ Babilonja+ u li ntbagħtu għandu+ biex jistaqsu dwar is-​sinjal taʼ l-​għaġeb+ li kien ġara fil-​pajjiż, l-​Alla l-​veru telqu+ biex jgħaddih minn prova,+ biex isir jaf kulma għandu f’qalbu.+ 32  U l-​bqija tal-​ġrajjiet+ taʼ Ħeżekija u l-​atti taʼ qalb tajba bl-​imħabba tiegħu+ huma miktubin hemmhekk fil-​viżjoni tal-​profeta Isaija, bin Għamoż,+ fil-​Ktieb+ tas-​Slaten taʼ Ġuda u Israel. 33  Fl-aħħar, Ħeżekija mtedd maʼ missirijietu,+ u difnuh fit-​telgħa lejn il-​postijiet fejn jindifnu wlied David;+ u n-​nies kollha taʼ Ġuda u l-​abitanti taʼ Ġerusalemm onorawh f’mewtu.+ U ibnu Manasse+ beda jsaltan minfloku.

Noti taʼ taħt

Ara t-​2Sa 5:9, in-​nota taʼ taħt.
Letteralment, “postijiet fl-​għoli.” Ara Le 26:30, in-​nota taʼ taħt.
Jew, “iddedikaw għall-​qerda.” Ara Eżo 22:20, in-​nota taʼ taħt.