2 Kronaki 20:1-37

20  U ġara mbagħad li wlied Mowab+ u wlied Għammon+ u magħhom xi wħud mill-​Għammonin+ ġew jiggwerraw kontra Ġeħosafat.+  Għalhekk, xi nies ġew ikellmu lil Ġeħosafat u qalulu: “Ġejja kontrik kotra kbira ferm mir-​reġjun tal-​baħar,* minn Edom;+ u qegħdin hemmhekk f’Ħasason-tamar, jiġifieri, Għajn-gedi.”+  Għal dan, Ġeħosafat beżaʼ+ u kien determinat li jfittex lil Ġeħova.+ Għalhekk, nieda sawma+ għan-​nies kollha taʼ Ġuda.  U dawk taʼ Ġuda nġabru flimkien biex jistaqsu lil Ġeħova.+ Saħansitra mill-​bliet kollha taʼ Ġuda ġew biex jikkonsultaw maʼ Ġeħova.+  Imbagħad Ġeħosafat qam bil-​wieqfa fil-​kongregazzjoni taʼ Ġuda u taʼ Ġerusalemm fid-​dar taʼ Ġeħova+ quddiem il-​bitħa l-​ġdida,+  u qal:+ “O Ġeħova, l-​Alla taʼ missirijietna,+ mhux int Alla fis-​smewwiet,+ u mhux int qed tiddomina fuq is-​saltniet kollha tal-​ġnus,+ u mhux int għandek f’idek il-​qawwa u s-​setgħa, u ħadd m’għandu l-​ħila jibqaʼ wieqaf kontrik?+  Mhux int, O Alla tagħna,+ keċċejt lill-​abitanti taʼ din l-​art minn quddiem il-​poplu tiegħek Israel+ u mbagħad tajtha+ lil nisel Abraham, li ħabbek,+ għal żmien indefinit?  U bdew jgħammru fiha, u bnewlek santwarju għal ismek,+ u qalu,  ‘Jekk jiġi fuqna l-​gwaj,+ is-​sejf, il-​ġudizzju kontrina, jew il-​pesta+ jew il-​ġuħ,+ ħa nieqfu quddiem din id-​dar+ u quddiemek (għax ismek+ qiegħed f’din id-​dar), sabiex insejħulek għall-​għajnuna mill-​hemm tagħna, u int tismaʼ u ssalvana.’+ 10  U issa, ara, ulied Għammon,+ Mowab,+ u r-​reġjun muntanjuż tas-​Segħir,+ li int ma ħallejtx lin-​nies taʼ Israel meta ħarġu mill-​art taʼ l-​Eġittu jinvaduhom, imma tbiegħdu minnhom u ma ġabuhomx fix-​xejn,+ 11  iva, ara, qed iħallsuna+ billi jidħlu biex ikeċċuna mill-​proprjetà tiegħek li tajtna int.+ 12  O Alla tagħna, ma tagħmilx ħaqq minnhom?+ Għax fina m’hemmx qawwa quddiem din il-​kotra kbira ferm li ġejja kontrina;+ u aħna ma nafux x’għandna nagħmlu,+ imma għajnejna huma fuqek.”+ 13  Sadanittant, dawk kollha minn Ġuda kienu weqfin quddiem Ġeħova,+ saħansitra ċ-​ċkejknin tagħhom,+ in-​nisa tagħhom, u wliedhom. 14  Issa l-​ispirtu+ taʼ Ġeħova ġie fuq Ġaħażijel, bin Żakkarija, bin Benaja, bin Ġegħijel, bin Mattanija, il-​Levita minn ulied Asaf,+ f’nofs il-​kongregazzjoni. 15  Għaldaqstant, hu qal: “Isimgħu, intom in-​nies kollha taʼ Ġuda u intom l-​abitanti taʼ Ġerusalemm u s-​Sultan Ġeħosafat! Hekk qalilkom Ġeħova, ‘Tibżgħux+ u titwerwrux minħabba din il-​kotra kbira ferm; għax il-​battalja mhix tagħkom, imma t’Alla.+ 16  Għada inżlu għalihom. Ara, huma telgħin mill-​mogħdija taʼ Sis; u ssibuhom f’tarf il-​wied* biswit ix-​xagħri taʼ Ġerwel. 17  Ma jkollkomx għalfejn tiġġieldu+ din id-​darba. Ħudu postkom, tiċċaqalqux+ u araw is-​salvazzjoni+ minn Ġeħova għan-​nom tagħkom. O Ġuda u Ġerusalemm, tibżgħux u titwerwrux.+ Għada oħorġu għalihom, u Ġeħova jkun magħkom.’”+ 18  Minnufih Ġeħosafat miel b’wiċċu maʼ l-​art,+ u n-​nies kollha taʼ Ġuda u l-​abitanti taʼ Ġerusalemm inxteħtu quddiem Ġeħova biex iqimu lil Ġeħova.+ 19  Imbagħad il-​Leviti,+ minn ulied il-​Keħatin+ u minn ulied il-​Koraħin,+ qamu biex ifaħħru lil Ġeħova, l-​Alla taʼ Israel, b’leħen għoli b’mod straordinarju.+ 20  U qamu kmieni fil-​għodu u ħarġu lejn ix-​xagħri+ taʼ Tekogħa.+ U huma u ħerġin, Ġeħosafat qam bil-​wieqfa u qal: “Isimgħuni, O Ġuda u intom l-​abitanti taʼ Ġerusalemm!+ Poġġu l-​fidi+ f’Ġeħova Alla tagħkom sabiex tgħixu għal żmien twil. Poġġu l-​fidi fil-​profeti tiegħu+ u tirnexxu.” 21  Barra minn hekk, hu ftiehem+ man-​nies u qiegħed għannejja+ li jgħannu lil Ġeħova u qiegħed lil dawk li jfaħħruh+ imżejnin bi lbies qaddis+ huma u ħerġin qabel l-​irġiel armati,+ u qalu: “Faħħru lil Ġeħova,+ għax għal dejjem hi l-​qalb tajba bl-​imħabba tiegħu.”+ 22  U malli bdew jagħtu tifħir u jgħajtu bil-​ferħ, Ġeħova qiegħed xi rġiel mistoħbijin+ kontra wlied Għammon, Mowab, u r-​reġjun muntanjuż tas-​Segħir, li kienu deħlin f’Ġuda, u dawn ħabtu għal xulxin.+ 23  U wlied Għammon u Mowab qamu għall-​abitanti tar-​reġjun muntanjuż tas-​Segħir+ biex jeqirduhom* u jġibuhom fix-​xejn; u malli spiċċaw jeqirdu lill-​abitanti tas-​Segħir, għenu biex kull wieħed jeqred lil sieħbu stess.+ 24  U n-​nies taʼ Ġuda waslu ħdejn it-​torri taʼ l-​għassa fix-​xagħri.+ Meta dawru wiċċhom lejn il-​kotra, ara, hemmhekk kienu, l-​iġsma mejtin tagħhom mixħutin fl-​art,+ u ħadd ma ħelisha. 25  Għalhekk, Ġeħosafat u n-​nies tiegħu marru jaħtfu l-​priża+ minn fuqhom, u sabu fosthom abbundanza kemm taʼ ġid, kemm taʼ ħwejjeġ, u kemm t’oġġetti mixtiqin; u ħaduhomlhom minn fuqhom sakemm ma felħux iġorru iktar.+ U damu tlett ijiem jaħtfu l-​priża, għax kienet abbundanti. 26  U fir-​rabaʼ jum inġemgħu flimkien fil-​pjanura l-​baxxa taʼ Beraka, għax hemmhekk bierku lil Ġeħova.+ Huwa għalhekk li dak il-​post semmewh+ il-​Pjanura l-​Baxxa taʼ Beraka*—sa dan il-​jum. 27  Imbagħad l-​irġiel kollha taʼ Ġuda u taʼ Ġerusalemm reġgħu lura, b’Ġeħosafat quddiemhom, biex imorru lura Ġerusalemm mimlijin hena, għax Ġeħova kien ġegħelhom jithennew bir-​rebħa fuq l-​għedewwa tagħhom.+ 28  Għalhekk, marru Ġerusalemm bl-​istrumenti tal-​korda,+ bl-​arpi,+ u bit-​trumbetti+ lejn id-​dar taʼ Ġeħova.+ 29  U l-​biżaʼ+ minn Alla waqaʼ fuq is-​saltniet kollha taʼ l-​artijiet meta semgħu li Ġeħova kien iġġieled kontra l-​għedewwa taʼ Israel.+ 30  B’hekk, ir-​renju taʼ Ġeħosafat ma kellux tfixkil, u Alla tiegħu kompla jagħtih il-​mistrieħ minn kullimkien.+ 31  U Ġeħosafat+ baqaʼ jsaltan fuq Ġuda. Ħamsa u tletin sena kellu meta beda jsaltan, u dam isaltan ħamsa u għoxrin sena f’Ġerusalemm. U ommu kien jisimha Għażuba,+ bint Silħi. 32  U baqaʼ miexi fit-​triq taʼ missieru Asa,+ u ma warrabx minnha, billi għamel dak li hu sewwa f’għajnejn Ġeħova.+ 33  Biss il-​postijiet għall-​qima*+ ma tneħħewx; u n-​nies kienu għadhom ma ħejjewx qalbhom għall-​Alla taʼ missirijiethom.+ 34  U l-​bqija tal-​ġrajjiet taʼ Ġeħosafat, mill-​bidu sa l-​aħħar, ara, huma miktubin fost il-​kliem taʼ Ġeħu,+ bin Ħanani,+ li tniżżel fil-​Ktieb+ tas-​Slaten taʼ Israel. 35  U wara dan, Ġeħosafat, is-​sultan taʼ Ġuda, issieħeb m’Aħażija,+ is-​sultan taʼ Israel, li aġixxa bil-​ħażen.+ 36  Għalhekk, daħħlu bi sħab miegħu biex jibnu bastimenti ħalli jmorru Tarsis+ u l-​bastimenti bnewhom f’Għesjon-geber.+ 37  Madankollu, Eligħeżer, bin Dodawaħu, minn Maresa, tkellem b’mod profetiku kontra Ġeħosafat u qal: “Talli sseħibt m’Aħażija,+ Ġeħova żgur li jfarraklek xogħlijietek.”+ Għaldaqstant, il-​bastimenti tfarrku,+ u ma setgħux imorru Tarsis.+

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, il-​Baħar il-​Mejjet.
Ara Ġen 26:17, in-​nota taʼ taħt.
Jew, “jiddedikawhom għall-​qerda.” Ara Eżo 22:20, in-​nota taʼ taħt.
Ifisser “Barka.”
Letteralment, “postijiet fl-​għoli.” Ara Le 26:30, in-​nota taʼ taħt.