2 Kronaki 13:1-22

13  Fis-sena tmintax tas-​Sultan Ġerobogħam, Abija beda jsaltan fuq Ġuda.+  Dam isaltan tliet snin f’Ġerusalemm, u ommu kien jisimha Mikaja,*+ bint Urijel minn Gibegħa.+ U kien hemm gwerra bejn Abija u Ġerobogħam.+  Għalhekk, Abija ggwerra b’qawwa militari t’erbaʼ mitt elf gwerrier setgħan,+ irġiel magħżulin. U Ġerobogħam ħareġ għall-​battalja kontrih bi tmien mitt elf raġel magħżul, irġiel qalbenin u setgħanin.+  Abija, li kien fuq il-​Muntanja Semarajm, fir-​reġjun muntanjuż t’Efrajm,+ issa qam u qal: “Isimgħuni, O Ġerobogħam u Israel kollu.  Ma jmisskomx tafu li Ġeħova, l-​Alla taʼ Israel, lil David+ tah saltna fuq Israel għal żmien indefinit,+ lilu u lil uliedu,+ b’patt tal-​melħ?+  U Ġerobogħam,+ bin Nebat, il-​qaddej+ taʼ Salamun, bin David, qam u rribella+ kontra sidu.+  U rġiel li jħobbu jitgħażżnu,+ li m’huma tajbin għal xejn,+ inġabru miegħu. U kienu superjuri għal Reħobogħam, bin Salamun, meta Reħobogħam+ kien żagħżugħ u beżżiegħ,+ u ma felaħx jiqfilhom.  “U issa intom qed taħsbu biex tieqfu kontra s-​saltna taʼ Ġeħova f’idejn ulied David,+ meta intom kotra kbira+ u għandkom magħkom l-​għoġiela tad-​deheb li Ġerobogħam għamlilkom bħala allat.+  Ma keċċejtuhomx intom lill-​qassisin taʼ Ġeħova,+ ulied Aron, u l-​Leviti, u qed tagħmlu għalikom qassisin bħan-​nies tal-​pajjiżi l-​oħrajn?+ U kulmin ġie u ħa s-​setgħa f’idu billi offra barri żgħir u sebaʼ mtaten sar qassis taʼ dawk li m’humiex allat.+ 10  Imma aħna, Ġeħova hu Alla tagħna,+ u ma tlaqniehx; u l-​qassisin, ulied Aron, qed jaqdu lil Ġeħova, kif ukoll il-​Leviti qed jaqdu fix-​xogħol tagħhom.+ 11  U qed jaħarqu* l-​offerti tal-​ħruq lil Ġeħova kull fil-​għodu u kull fil-​għaxija,+ kif ukoll l-​inċens ifuħ;+ u s-​saffi tal-​ħobż qegħdin fuq il-​mejda tad-​deheb pur,+ u hemm il-​gandlier+ tad-​deheb u l-​imsiebaħ tiegħu biex jinxtegħlu kull fil-​għaxija;+ għaliex aħna qed inħarsu l-​obbligu+ li għandna lejn Ġeħova Alla tagħna, imma intom tlaqtuh.+ 12  U, ara, magħna hemm, fuq quddiem, l-​Alla l-​veru+ bil-​qassisin tiegħu+ u bit-​trumbetti tas-​sinjal+ biex isemmgħu l-​allarm tal-​battalja kontrikom. O wlied Israel, tiġġildux kontra Ġeħova, l-​Alla taʼ missirijietkom,+ għax ma tirnexxux.”+ 13  U Ġerobogħam, min-​naħa tiegħu, bagħat nies bil-​moħbi biex jiġu minn warajhom, u b’hekk huma kienu quddiem Ġuda, u n-​nies moħbijin kienu warajhom.+ 14  Meta dawk taʼ Ġuda daru, iva, il-​battalja kienet minn quddiem u minn wara.+ U bdew jgħajtu lil Ġeħova,+ waqt li l-​qassisin kienu qed idoqqu t-​trumbetti b’ħoss qawwi. 15  U l-​irġiel taʼ Ġuda nfexxew jgħajtu għajta tal-​gwerra.+ U ġara li, meta l-​irġiel taʼ Ġuda għajtu għajta tal-​gwerra, l-​Alla l-​veru nnifsu għeleb+ lil Ġerobogħam u lil Israel kollu quddiem Abija+ u Ġuda. 16  U wlied Israel ħarbu minn quddiem Ġuda, u mbagħad Alla rħiehom f’idejhom.+ 17  U Abija u n-​nies tiegħu ħabtu għalihom u l-​qatla kienet kbira ferm; u ħames mitt elf raġel magħżul taʼ Israel waqgħu mejtin. 18  B’hekk, ulied Israel ġew umiljati dakinhar, imma wlied Ġuda kienu superjuri għaliex straħu+ fuq Ġeħova, l-​Alla taʼ missirijiethom. 19  U Abija baqaʼ jiġri wara Ġerobogħam u ħadlu xi bliet, Betel+ u l-​bliet li jiddependu minnha, Ġesana u l-​bliet li jiddependu minnha, u Efrajn u l-​bliet li jiddependu minnha.+ 20  U Ġerobogħam ma kienx baqagħlu qawwa+ iktar fi żmien Abija; imma Ġeħova laqtu,+ u b’hekk miet. 21  U Abija baqaʼ jissaħħaħ.+ Maż-​żmien iżżewweġ erbatax-il mara,+ u nissel tnejn u għoxrin tifel+ u sittax-il tifla. 22  U l-​bqija tal-​ġrajjiet t’Abija, triqatu u kliemu, huma miktubin fir-​rakkont tal-​profeta Iddo.+

Noti taʼ taħt

“Magħka” fit-​2Kr 11:20-22 u fl-​1Sl 15:2.
Letteralment, “jagħmlu jdaħħnu.”