Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

2 Kronaki 1:1-17

1  U Salamun, bin David, baqaʼ jissaħħaħ fis-saltna tiegħu,+ u Ġeħova Alla tiegħu kien miegħu+ u baqaʼ jagħmlu kbir b’mod straordinarju.+  U Salamun kellem lil Israel kollu, lill-kapijiet taʼ l-eluf+ u tal-mijiet+ u lill-imħallfin+ u lill-kapijiet ewlenin kollha taʼ Israel kollu,+ il-kapijiet tal-familji min-naħa tal-missier.+  Imbagħad Salamun u l-kongregazzjoni kollha miegħu marru lejn il-post għall-qima* li kien f’Gibegħon;+ għax hemmhekk kienet it-tinda tal-laqgħa+ taʼ l-Alla l-veru, li Mosè, il-qaddej+ taʼ Ġeħova, kien għamel fix-xagħri.  Madankollu, David kien tellaʼ l-arka+ taʼ l-Alla l-veru minn Kirjat-ġegħarim+ lejn il-post li David kien ħejja għaliha,+ għax kien waqqaf tinda għaliha f’Ġerusalemm.+  U l-artal+ tar-ram aħmar li kien għamel Besalel,+ bin Uri, bin Ħur,+ kien  tpoġġa quddiem it-tabernaklu* taʼ Ġeħova; u Salamun u l-kongregazzjoni marru bħas-soltu ħdejh biex jistaqsu x’jgħid Alla.  Salamun issa għamel offerti hemmhekk quddiem Ġeħova fuq l-artal tar-ram aħmar li kien fit-tinda tal-laqgħa, u offra fuqu elf offerta tal-ħruq.+  Matul dak il-lejl Alla deher lil Salamun u mbagħad qallu: “Itlobni! Xi tridni nagħtik?”+  U Salamun wieġeb lil Alla: “Int Dak li wrejt qalb tajba bl-imħabba kbira maʼ David, missieri,+ u li għamiltni sultan minfloku.+  Issa, O Alla Ġeħova, ħa titwettaq il-wegħda tiegħek li għamilt lil David, missieri,+ għax int stess għamiltni sultan+ fuq poplu numeruż daqs it-trab taʼ l-art.+ 10  Agħtini issa l-għerf u l-għarfien+ biex noħroġ u nidħol quddiem dan il-poplu,+ għax min jistaʼ jiġġudika lil dan il-poplu kbir tiegħek?”+ 11  Imbagħad Alla qal lil Salamun: “Talli xtaqt dan minn qalbek+ u ma tlabtnix għana, rikkezzi u ġieħ, jew ruħ dawk li jobogħduk, u lanqas tlabtni għomor twil,+ imma tlabtni nagħtik għerf u għarfien biex tiġġudika l-poplu tiegħi li fuqu għamiltek sultan,+ 12  se tingħata+ l-għerf u l-għarfien; nagħtik ukoll għana u rikkezzi u ġieħ li ebda sultan li kien qablek ma kellu,+ u li ebda wieħed warajk ma jkollu.”+ 13  Għalhekk, Salamun mar mill-post għall-qima li kien f’Gibegħon,+ minn quddiem it-tinda tal-laqgħa,+ lejn Ġerusalemm u kompla jsaltan fuq Israel.+ 14  U Salamun baqaʼ jiġmaʼ l-karrijiet u ż-żwiemel tal-ġiri, u b’hekk kellu elf u erbaʼ mitt karru u tnax-il elf żiemel tal-ġiri,+ u kien iżommhom fil-bliet għall-karrijiet+ u f’Ġerusalemm, qrib is-sultan. 15  U s-sultan għamel il-fidda u d-deheb f’Ġerusalemm bħall-ġebel;+ u l-injam taċ-ċedru bħas-siġar tal-ġummajż+ li hemm fis-Sefela+ daqskemm kienu kotrana. 16  U mill-Eġittu kienu jiġu importati ż-żwiemel għal Salamun,+ u l-kumpanija tal-merkanti tas-sultan kienet tixtri merħla sħiħa taʼ żwiemel bil-prezz li tkun tat.+ 17  U karru kien jiġi importat mill-Eġittu għal sitt mitt biċċa tal-fidda, u żiemel għal mija u ħamsin; u hekk ukoll kienu jagħmlu s-slaten kollha tal-Ħittin u s-slaten tas-Sirja.+ Kien permezz tagħhom li kienu jimportaw.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “post fl-għoli.”
Jew, “tinda tal-qima.”