Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Tessalonikin 4:1-18

4  Fl-aħħar, aħwa, nitolbukom u nħeġġukom permezz tal-Mulej Ġesù li, bħalma rċivejtu l-istruzzjoni mingħandna dwar kif għandkom timxu+ u togħġbu lil Alla, u bħalma fil-fatt qed timxu, tkomplu tagħmlu dan iktar bis-sħiħ.+  Għax tafu x’ordnijiet+ tajniekom permezz tal-Mulej Ġesù.  Għax dan hu li jrid Alla, li titqaddsu,+ li titbiegħdu miż-żína;+  li kull wieħed minnkom ikun jaf kif jikkontrolla ġismu+ bil-qdusija+ u bl-unur,  mhux b’aptit sesswali mimli xenqa+ bħalma għandhom ukoll dawk il-ġnus+ li ma jafux lil Alla;+  li ħadd ma jasal sal-punt li jagħmel il-ħsara lil ħuh u jmur kontra d-drittijiet tiegħu f’din il-ħaġa,+ għax Ġeħova jagħti l-kastig għal dan kollu,+ bħalma għednielkom minn qabel u tajniekom ukoll xiehda bir-reqqa.+  Għax Alla ma sejħilniex biex iħallina fin-nuqqas taʼ ndafa, imma biex inkunu mqaddsin.+  Għalhekk, mela, min juri indifferenza,+ ma jkunx qed juri indifferenza lejn il-bniedem, imma lejn Alla,+ li jpoġġi l-ispirtu qaddis tiegħu+ fikom.  Iżda, dwar l-imħabba lejn l-aħwa,+ m’hemmx bżonn niktbulkom aħna, għax intom mgħallmin minn Alla+ biex tħobbu lil xulxin;+ 10  u, fil-fatt, dan qed tagħmluh maʼ l-aħwa kollha fil-Maċedonja kollha. Imma, aħwa, inħeġġukom biex tibqgħu tagħmlu dan iktar bis-sħiħ, 11  u tagħmluha l-mira tagħkom li tgħixu bil-kwiet+ u ma tindaħlux fl-affarijiet taʼ ħaddieħor+ u taħdmu b’idejkom,+ bħalma ordnajnielkom; 12  sabiex timxu b’mod deċenti+ f’għajnejn in-nies taʼ barra+ u ma jkun jonqoskom xejn.+ 13  Iktar minn hekk, aħwa, ma rridukomx ma tkunux tafu dwar dawk li huma reqdin+ fil-mewt; biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li m’għandhomx tama.+ 14  Għax jekk il-fidi tagħna hi li Ġesù miet u reġaʼ qam,+ hekk ukoll dawk li raqdu fil-mewt f’unjoni maʼ Ġesù, Alla se jġibhom miegħu.+ 15  Għax dan ngħidulkom bil-kelma taʼ Ġeħova,+ li aħna l-ħajjin li nibqgħu sal-preżenza tal-Mulej+ żgur li m’aħniex se niġu qabel dawk li raqdu fil-mewt; 16  għax il-Mulej stess jinżel mis-sema+ b’sejħa taʼ kmand, b’leħen t’arkanġlu+ u bit-trumbetta t’Alla,+ u l-mejtin f’unjoni maʼ Kristu jqumu l-ewwel.+ 17  Wara dan, aħna l-ħajjin li nkunu għadna hawnhekk nittieħdu+ fis-sħab+ magħhom+ biex niltaqgħu+ mal-Mulej fl-ajru; u b’hekk inkunu dejjem mal-Mulej.+ 18  Għaldaqstant ibqgħu farrġu lil xulxin b’dan il-kliem.

Noti taʼ taħt