Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Slaten 5:1-18

5  U Ħiram+ is-sultan taʼ Tir+ bagħat lill-qaddejja tiegħu+ għand Salamun, għax kien semaʼ li kienu dilku lilu sultan minflok missieru; għax Ħiram dejjem ħabbu lil David.+  Min-naħa tiegħu, Salamun bagħat jgħid lil Ħiram:+  “Int taf tajjeb li David missieri ma setax jibni dar għal isem Ġeħova Alla tiegħu minħabba l-gwerer+ li dawruh bihom l-għedewwa, sakemm Ġeħova qegħedhom taħt qiegħ saqajh.  U issa Ġeħova Alla tiegħi tani l-mistrieħ minn kullimkien.+ M’hemm ħadd jopponini, u m’hu qed jiġri xejn ħażin.+  U qed naħseb li nibni dar għal isem Ġeħova Alla tiegħi,+ bħalma Ġeħova wiegħed lil David missieri meta qallu, ‘Ibnek li jien se nqiegħed fuq it-tron tiegħek minflokok, hu jkun il-wieħed li jibni d-dar għal ismi.’+  U issa ordna li jaqtgħuli ċedri mil-Libanu;+ u l-qaddejja tiegħi jkunu mal-qaddejja tiegħek, u l-pagi tal-qaddejja tiegħek nagħtihomlok skond kulma tgħidli, għax int taf tajjeb li fostna m’hemm ħadd li jaf jaqtaʼ s-siġar bħas-Sidonin.”+  U ġara li malli Ħiram+ semaʼ kliem Salamun, beda jifraħ ferm, u qal: “Ikun imbierek+ Ġeħova llum talli ta lil David iben għaref+ fuq dan il-poplu kotran!”+  Għaldaqstant, Ħiram bagħat jgħid lil Salamun: “Smajt x’bgħatt tgħidli. Jien se nagħmel kulma jogħġbok rigward l-injam tas-siġar taċ-ċedru u l-injam tas-siġar tal-ġnibru.+  Il-qaddejja tiegħi stess iniżżluhom mil-Libanu+ sal-baħar; u jien, min-naħa tiegħi, nagħmilhom f’ċattri taʼ l-injam biex imorru bil-baħar eżatt safejn tavżani int;+ u jien nara li jinqasmu hemmhekk, u mbagħad int ġorrhom; u int, min-naħa tiegħek, tagħmilli pjaċir jekk tipprovdi l-ikel għal taʼ dari.”+ 10  Għalhekk, Ħiram ta l-injam tas-siġar taċ-ċedru u l-injam tas-siġar tal-ġnibru lil Salamun skond kemm għoġbu. 11  U Salamun ta lil Ħiram għoxrin elf kor+ qamħ bħala provvisti taʼ l-ikel għal taʼ daru u għoxrin kor żejt minn żebbuġ misħuq.+ Hekk baqaʼ jagħtih Salamun lil Ħiram sena wara l-oħra.+ 12  U Ġeħova, min-naħa tiegħu, ta l-għerf lil Salamun bħalma kien wiegħdu;+ u kien hemm il-paċi bejn Ħiram u Salamun, u t-tnejn li huma għamlu patt. 13  U s-Sultan Salamun baqaʼ jġib lil dawk miktubin għal xogħol forzat minn Israel kollu; u dawk miktubin għal xogħol forzat+ kienu tletin elf raġel. 14  U kien jibgħathom il-Libanu fi gruppi t’għaxart elef kull xahar. Kienu jagħmlu xahar il-Libanu, u xahrejn id-dar;+ u Adoniram+ kien fuq dawk miktubin+ għal xogħol forzat.+ 15  U Salamun kellu+ sebgħin elf raġel li jġorru t-tagħbija+ u tmenin elf li jaqtgħu l-ġebel+ mill-muntanja,+ 16  minbarra d-deputati+ li Salamun kellu biex jieħdu ħsieb ix-xogħol: tlett elef u tliet mitt mgħallem+ fuq in-nies li kienu attivi fix-xogħol. 17  Għalhekk, is-sultan ordna li jaqtgħu ġebel kbir, ġebel jiswa ħafna flus,+ biex jitqiegħed il-pedament+ tad-dar b’ġebel minġur.+ 18  U l-bennejja taʼ Salamun u l-bennejja taʼ Ħiram u l-Gebalin+ qatgħu l-ġebel, u ppreparaw l-injam u l-ġebel biex jibnu d-dar.

Noti taʼ taħt