1 Slaten 20:1-43

20  U Ben-ħadad+ is-​sultan tas-​Sirja ġemaʼ flimkien il-​qawwiet militari kollha tiegħu kif ukoll tnejn u tletin sultan miegħu+ u żwiemel+ u karrijiet,+ u telaʼ u assedja+ l-​belt tas-​Samarija+ u ġġieled kontriha.  Imbagħad bagħat messaġġiera+ fil-​belt għand Aħab is-​sultan taʼ Israel. U qallu: “Hekk qal Ben-ħadad,  ‘Il-​fidda u d-​deheb tiegħek huma tiegħi, u n-​nisa u wliedek, l-​isbaħ fosthom, huma tiegħi.’”+  Għalhekk, is-​sultan taʼ Israel wieġeb u qal: “Kif tgħid int, sidi s-​sultan; jien tiegħek flimkien maʼ dak kollu li għandi.”+  Iktar tard il-​messaġġiera ġew lura u qalu: “Hekk qal Ben-ħadad, ‘Jien bgħatt ngħidlek: “Agħtini l-​fidda u d-​deheb tiegħek u n-​nisa tiegħek u wliedek.  Imma għada madwar dan il-​ħin jien nibgħatlek il-​qaddejja tiegħi, u jfittxu sew fid-​dar tiegħek u fid-​djar tal-​qaddejja tiegħek; u kulma hu sabiħ+ f’għajnejk jaqbduh f’idejhom u jiħduh.”’”  Għalhekk, is-​sultan taʼ Israel sejjaħ lix-​xjuħ kollha tal-​pajjiż+ u qalilhom: “Kunu afu, jekk jogħġobkom, u araw li dan gwaj qed ifittex;+ għax hu bagħat jitlobni n-​nisa tiegħi u wliedi u l-​fidda u d-​deheb tiegħi, u jien ma ċħadthomlux.”  Imbagħad ix-​xjuħ kollha u l-​poplu kollu qalulu: “Tobdihx, u taċċettax.”  Għalhekk, lill-​messaġġiera taʼ Ben-ħadad qalilhom: “Għidu lil sidi s-​sultan, ‘Dak kollu li bgħatt tgħid lill-​qaddej tiegħek l-​ewwel darba se nagħmlu; imma din il-​ħaġa ma nistax nagħmilha.’” U l-​messaġġiera marru u wasslulu r-​risposta. 10  Issa Ben-ħadad bagħat jgħidlu: “Jalla jagħmluli hekk l-​allat,+ u iktar minn hekk,+ jekk it-​trab tas-​Samarija jkun biżżejjed biex kull wieħed min-​nies li għandi warajja jimla idu!”+ 11  Min-naħa tiegħu, is-​sultan taʼ Israel wieġeb u qal: “Għidulu, ‘Ħalli dak li qed jitħażżem għall-​gwerra+ ma joqgħodx jiftaħar bħal dak li jħoll ħżiemu wara l-​gwerra.’”+ 12  U malli semaʼ dan il-​kliem, waqt li hu u s-​slaten kienu qed jixorbu+ fl-​għerejjex, hu qal lill-​qaddejja tiegħu: “Ħudu postkom!” U dawk bdew jieħdu posthom kontra l-​belt. 13  U ċertu profeta resaq fuq Aħab is-​sultan taʼ Israel+ u qallu: “Hekk qal Ġeħova,+ ‘Rajtha din il-​folla kbira? Arani, illum nagħtiha f’idejk, u int tkun taf li jien Ġeħova.’”+ 14  Imbagħad Aħab qal: “Permezz taʼ min?” U wieġbu: “Hekk qal Ġeħova, ‘Permezz taż-​żgħażagħ taʼ mal-​prinċpijiet tal-​provinċji.’” Fl-​aħħar qal: “U min se jibda l-​battalja?” U wieġbu: “Int!” 15  U għadd iż-​żgħażagħ taʼ mal-​prinċpijiet tal-​provinċji, u kienu mitejn u tnejn u tletin;+ u wara għadd in-​nies kollha taʼ l-​armata, ulied Israel kollha, u kienu sebat elef. 16  U bdew ħerġin f’nofsinhar meta Ben-ħadad kien qed jixrob u jisker+ fl-​għerejjex, hu u s-​slaten, it-​tnejn u tletin sultan li kienu qed jgħinuh. 17  Meta ż-​żgħażagħ+ taʼ mal-​prinċpijiet tal-​provinċji ħarġu l-​ewwel, Ben-ħadad fil-​pront bagħat lil xi wħud minn tiegħu; u ġew jgħidulu: “Ħarġu xi rġiel mis-​Samarija.” 18  U qalilhom: “Jekk ħarġu għall-​paċi, aqbduhom ħajjin; jekk ħarġu għall-​battalja, aqbduhom ħajjin ukoll.”+ 19  U dawn huma li ħarġu mill-​belt, iż-​żgħażagħ taʼ mal-​prinċpijiet tal-​provinċji u l-​qawwiet militari li kienu warajhom. 20  U kull wieħed beda joqtol lil dak li kien ġej kontrih; u s-​Sirjani+ bdew jaħarbu,+ u l-​Israelin marru għal warajhom, imma Ben-ħadad is-​sultan tas-​Sirja rnexxielu jaħrab fuq żiemel flimkien mar-​rikkieba taż-​żwiemel. 21  Iżda s-​sultan taʼ Israel ħareġ u baqaʼ jaħbat għaż-​żwiemel u l-​karrijiet,+ u ħabat għas-​Sirjani u l-​qatla kienet kbira. 22  Iktar tard, il-​profeta+ resaq fuq is-​sultan taʼ Israel u qallu: “Mur, issaħħaħ,+ u kun af u ara x’għandek tagħmel;+ għax la tasal sena oħra s-​sultan tas-​Sirja jerġaʼ jitlaʼ kontrik.”+ 23  U l-​qaddejja tas-​sultan tas-​Sirja qalulu: “Alla tagħhom hu Alla tal-​muntanji.+ Għalhekk kienu iktar b’saħħithom minna. Madankollu, ejja niġġildulhom fuq art wâtja u naraw jekk inkunux iktar b’saħħitna minnhom. 24  U min-​naħa tiegħek agħmel hekk: Neħħi s-​slaten+ minn posthom u qiegħed gvernaturi minflokhom.+ 25  U int ifforma qawwa militari għalik innifsek daqs il-​qawwa militari li waqgħet minn miegħek, żiemel b’żiemel u karru b’karru; u ħa niġġildulhom fuq art wâtja u naraw jekk inkunux iktar b’saħħitna minnhom.”+ Għaldaqstant semaʼ minn kliemhom u għamel hekk. 26  U meta waslet sena oħra, Ben-ħadad ġabar is-​Sirjani+ u telaʼ Afek+ jitqabad kontra Israel. 27  U wlied Israel inġabru u ħadu biżżejjed provvisti+ u ħarġu jiltaqgħu magħhom; u wlied Israel ikkampjaw quddiemhom bħal żewġ imrieħel żgħar tal-​mogħoż, waqt li s-​Sirjani, min-​naħa tagħhom, kienu jimlew l-​art.+ 28  Imbagħad il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru+ resaq lejn is-​sultan taʼ Israel u kompla jgħidlu: “Hekk qal Ġeħova, ‘Talli s-​Sirjani qalu: “Ġeħova hu Alla tal-​muntanji, u m’huwiex Alla tal-​pjanuri l-​baxxi,” se jkolli nagħti din il-​folla kbira kollha f’idejk,+ u intom tkunu tafu li jien Ġeħova.’”+ 29  U baqgħu kkampjati sebat ijiem, dawn quddiem dawk.+ U fis-​sebaʼ jum bdiet il-​battalja; u wlied Israel bdew joqtlu lis-​Sirjani, mitt elf raġel bil-​mixi f’jum wieħed. 30  U dawk li kien baqaʼ ħarbu lejn Afek,+ lejn il-​belt; u waqaʼ s-​sur fuq is-​sebgħa u għoxrin elf raġel li kien baqaʼ.+ U Ben-ħadad ħarab+ u fl-​aħħar wasal fil-​belt u daħal fil-​kamra taʼ ġewwanett.+ 31  Għalhekk, il-​qaddejja tiegħu qalulu: “Ara, issa, aħna smajna li s-​slaten taʼ dar Israel huma slaten taʼ qalb tajba bl-​imħabba.+ Jekk jogħġbok, ħallina nagħmlu lbies taʼ l-​ixkora+ madwar ġenbejna+ u ħbula maʼ rasna, u mmorru għand is-​sultan taʼ Israel. Forsi jħallilek ruħek ħajja.”+ 32  Għalhekk, ħażżmu ġenbejhom bl-​ilbies taʼ l-​ixkora, u għamlu l-​ħbula maʼ rashom, u daħlu għand is-​sultan taʼ Israel u qalulu: “Il-​qaddej tiegħek Ben-ħadad qal, ‘Jekk jogħġbok, ħallili ruħi ħajja.’” Għal dan qalilhom: “Għadu ħaj? Dak ħija.” 33  Għaldaqstant, l-​irġiel+ ħadu dan bħala sinjal tajjeb u malajr fehmu li hu kien ħa din id-​deċiżjoni minn jeddu, u qalulu: “Ben-ħadad huwa ħuk.” U qalilhom: “Isa, ġibuh hawn.” Imbagħad Ben-ħadad ħareġ u mar għandu; u minnufih tellgħu fuq il-​karru.+ 34  Imbagħad Ben-ħadad qallu: “Il-​bliet+ li ħa missieri mingħand missierek nerġaʼ nagħtihomlok; u agħżel it-​toroq li trid f’Damasku bħalma għażel missieri fis-​Samarija.” U Aħab qallu: “U jien se nibagħtek b’dan il-​patt.”+ Għaldaqstant għamel patt miegħu u bagħtu. 35  U ċertu raġel minn ulied il-​profeti*+ qal lill-​ħabib tiegħu skond il-​kelma+ taʼ Ġeħova: “Sawwatni, jekk jogħġbok.” Imma r-​raġel ma riedx isawtu. 36  Għalhekk, hu qallu: “Talli ma smajtx minn leħen Ġeħova, ara, meta titlaq minn ħdejja se joqtlok iljun.” Wara dan, hu telaq minn ħdejh, u sabu ljun+ u qatlu.+ 37  U mar isib raġel ieħor u qallu: “Sawwatni, jekk jogħġbok.” Għalhekk, ir-​raġel sawtu; sawtu u ferieh. 38  Imbagħad il-​profeta telaq u qagħad wieqaf jistenna lis-​sultan fit-​triq, u għamel faxxa fuq għajnejh biex ma jintgħarafx.+ 39  U ġara li malli s-​sultan kien għaddej minn hemmhekk, hu għajjat lis-​sultan u qallu:+ “Il-​qaddej tiegħek ħareġ fl-​eqqel tal-​battalja; u wieħed mill-​irġiel warrab minn postu u ġabli raġel u qalli, ‘Oqgħod għassa taʼ dan ir-​raġel. Jekk b’xi mod jirnexxilu jaħrab, ruħek+ ikollha tieħu post ruħu,+ jew inkella jkollok tħallas talent fidda.’+ 40  U meta l-​qaddej tiegħek kien imħabbat ’l hemm u ’l hawn, dak għosfor.” Għal dan, is-​sultan taʼ Israel qallu: “Hekk hu l-​ġudizzju tiegħek. Int stess iddeċidejt.”+ 41  Malli qal hekk, hu malajr malajr neħħa l-​faxxa minn fuq għajnejh, u s-​sultan taʼ Israel għarfu li kien mill-​profeti.+ 42  U mbagħad qallu: “Hekk qal Ġeħova, ‘Talli tlaqt minn idejk ir-​raġel li jien iddeċidejt li għandu jinqered,*+ ruħek tieħu post ruħu,+ u l-​poplu tiegħek post il-​poplu tiegħu.’”+ 43  Imbagħad is-​sultan taʼ Israel telaq lejn daru, bin-​nervi u mdejjaq,+ u wasal is-​Samarija.+

Noti taʼ taħt

“Ulied il-​profeti” x’aktarx tirreferi għal skola taʼ tagħlim għall-​profeti jew għal grupp taʼ profeti.
Jew, “iddedikajt għall-​qerda.” Ara Eżo 22:20, in-​nota taʼ taħt.