1 Slaten 12:1-33

12  U Reħobogħam+ mar Sikem, għax Israel kollu kien mar Sikem+ biex jagħmlu sultan.  U ġara li Ġerobogħam+ bin Nebat semaʼ b’dan waqt li kien għadu l-​Eġittu (għax kien ħarab minħabba s-​Sultan Salamun, u b’hekk Ġerobogħam kien jgħammar l-​Eġittu),+  u bagħtu għalih. Imbagħad, Ġerobogħam u l-​kongregazzjoni kollha taʼ Israel ġew u bdew ikellmu lil Reħobogħam, u qalulu:+  “Missierek, min-​naħa tiegħu, għamel il-​madmad tagħna iebes, u issa int ħaffef+ is-​servizz iebes taʼ missierek u l-​madmad tqil+ li qegħdilna fuqna, u aħna naqduk.”+  Għal dan, hu qalilhom: “Itilqu u tlett ijiem oħra erġgħu ejjew għandi.”+ Għalhekk, in-​nies telqu.  U s-​Sultan Reħobogħam mar jieħu parir mingħand ix-​xjuħ+ li kienu qdew lil missieru Salamun waqt li kien għadu ħaj, u qalilhom: “X’parir tagħtuni? Kif għandi nwieġeb lil dawn in-​nies?”+  Għaldaqstant, huma qalulu: “Jekk illum trid tkun qaddej taʼ dawn in-​nies u taqdihom,+ wiġibhom u kellimhom bil-​kelma t-​tajba;+ u huma żgur isiru qaddejja tiegħek għal dejjem.”+  Madankollu, hu injora l-​parir li kienu tawh ix-​xjuħ, u mar jieħu parir mingħand iż-​żgħażagħ li trabbew miegħu+ u li kienu qed jaqduh.+  U qalilhom: “X’parir toffruli?+ Kif inwiġbuhom lil dawn in-​nies li kellmuni u qaluli, ‘Ħaffef il-​madmad li qegħdilna fuqna missierek’?”+ 10  U ż-​żgħażagħ li kienu trabbew miegħu qalulu: “Hekk għidilhom+ lil dawn in-​nies li kellmuk u qalulek, ‘Missierek, min-​naħa tiegħu, għamlilna madmad tqil, imma int ħaffifhulna’; hekk għidilhom, ‘Sebgħi ż-​żgħir se jkun eħxen minn ġenbejn missieri.+ 11  U issa missieri, min-​naħa tiegħu, għabba fuqkom madmad tqil; imma jien se nżid mal-​madmad tagħkom.+ Missieri sawwatkom bil-​frosti, imma jien insawwatkom bil-​frosti bil-​ponot.’”+ 12  U Ġerobogħam u n-​nies kollha ġew għand Reħobogħam fit-​tielet jum, bħalma kien qalilhom is-​sultan meta qal: “Erġgħu ejjew għandi fit-​tielet jum.”+ 13  U s-​sultan beda jwieġeb lin-​nies bl-​aħrax,+ u injora l-​parir li kienu tawh ix-​xjuħ.+ 14  U kellimhom skond il-​parir taż-​żgħażagħ,+ u qalilhom: “Missieri, min-​naħa tiegħu, għamlilkom il-​madmad tagħkom tqil; imma jien, min-​naħa tiegħi, se nżid mal-​madmad tagħkom. Missieri sawwatkom bil-​frosti, imma jien insawwatkom bil-​frosti bil-​ponot.”+ 15  U s-​sultan ma tax widen lin-​nies,+ għax il-​mod kif żvolġew l-​affarijiet kien minn Ġeħova,+ sabiex titwettaq il-​kelma+ li Ġeħova qal permezz t’Aħija+ s-​Siloni lil Ġerobogħam bin Nebat. 16  Meta Israel kollu ra li s-​sultan ma kienx tah widen, in-​nies wieġbu lis-​sultan: “X’sehem għandna maʼ David?+ M’għandniex wirt maʼ bin Ġesse. Mur lejn allatek,+ O Israel. Issa aħseb għal darek int, O David!”+ U Israel mar lura lejn it-​tined tiegħu. 17  U fuq ulied Israel li kienu jgħammru fil-​bliet taʼ Ġuda baqaʼ jsaltan Reħobogħam.+ 18  Imbagħad is-​Sultan Reħobogħam bagħat lil Adoram,+ li kien fuq dawk miktubin għal xogħol forzat,+ imma Israel kollu ħaġġru,+ u miet. U s-​Sultan Reħobogħam irnexxielu jitlaʼ fuq il-​karru u jaħrab lejn Ġerusalemm. 19  U l-​Israelin komplew bl-​irvell+ tagħhom kontra d-​dar taʼ David sal-​ġurnata taʼ llum.+ 20  U ġara li malli Israel kollu semaʼ li Ġerobogħam kien ġie lura, huma mill-​ewwel bagħtu jsejħulu biex jiġi fil-​ġemgħa u għamluh sultan fuq Israel kollu.+ Ħadd ma segwa lid-​dar taʼ David ħlief it-​tribù taʼ Ġuda.+ 21  Meta Reħobogħam wasal Ġerusalemm,+ hu fil-​pront laqqaʼ d-​dar kollha taʼ Ġuda u t-​tribù taʼ Benjamin,+ mija u tmenin elf raġel mill-​aqwa li kienu b’saħħithom għall-​gwerra, biex jiġġieldu kontra d-​dar taʼ Israel, sabiex is-​saltna tinġieb lura għand Reħobogħam bin Salamun. 22  Imbagħad il-​kelma taʼ l-​Alla l-​veru ġiet għand Semajja,+ il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru,+ tgħid: 23  “Għid lil Reħobogħam bin Salamun is-​sultan taʼ Ġuda u lid-​dar kollha taʼ Ġuda u Benjamin u l-​bqija tal-​poplu, 24  ‘Hekk qal Ġeħova: “Titilgħux tiġġieldu kontra ħutkom ulied Israel.+ Morru lura, kull wieħed lejn daru, għax kien minni li seħħet din il-​ħaġa.”’”+ Għalhekk, huma obdew il-​kelma taʼ Ġeħova,+ u marru lura d-​dar skond il-​kelma taʼ Ġeħova.+ 25  U Ġerobogħam bena Sikem+ fir-​reġjun muntanjuż t’Efrajm u għammar hemmhekk. Imbagħad, telaq minn hemm u bena Penwel.+ 26  U Ġerobogħam beda jgħid f’qalbu:+ “Issa s-​saltna terġaʼ lura għand id-​dar taʼ David.+ 27  Jekk dan il-​poplu jibqaʼ jmur joffri sagrifiċċji fid-​dar taʼ Ġeħova f’Ġerusalemm,+ qalb dan il-​poplu żgur terġaʼ lura lejn sidhom Reħobogħam is-​sultan taʼ Ġuda; u lili joqtluni+ u jerġgħu lura għand Reħobogħam is-​sultan taʼ Ġuda.” 28  Għaldaqstant, is-​sultan ħa parir+ u għamel żewġ għoġiela+ tad-​deheb u qal lill-​poplu: “Huwa wisq għalikom li titilgħu Ġerusalemm. Hawn hu Alla tiegħek,+ O Israel, li tellgħek u ħarġek mill-​art taʼ l-​Eġittu.”+ 29  Għalhekk, poġġa wieħed f’Betel,+ u l-​ieħor f’Dan.+ 30  U din il-​ħaġa kkaġunat id-​dnub,+ u n-​nies kienu jmorru ’l bogħod sa Dan biex iqimu l-​għoġol. 31  U beda jagħmel santwarju fil-​postijiet għall-​qima*+ u ħatar qassisin minn fost il-​poplu kollu, li ma kinux minn ulied Levi.+ 32  U Ġerobogħam għamel festa fit-​tmien xahar fil-​ħmistax-il jum, bħall-​festa li kien hemm f’Ġuda,+ sabiex jagħmel l-​offerti fuq l-​artal li kien bena f’Betel,+ biex joffri sagrifiċċji lill-​għoġiela li kien għamel; u lill-​qassisin tal-​postijiet għall-​qima li kien bena qegħedhom f’Betel biex jaqdu hemmhekk. 33  U beda jagħmel offerti fuq l-​artal li kien bena f’Betel fil-​ħmistax-il jum tat-​tmien xahar, fix-​xahar li qabad u għażel minn rajh;+ u għamel festa għal ulied Israel biex joffri fuq l-​artal id-​duħħan tas-​sagrifiċċji.+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “postijiet fl-​għoli.” Ara Le 26:30, in-​nota taʼ taħt.