1 Samwel 8:1-22

8  U ġara li, malli Samwel kien xjaħ, hu ħatar+ lil uliedu bħala mħallfin għal Israel.  Issa l-​ewwel iben imwieled tiegħu kien jismu Ġoel,+ u t-​tieni kien jismu Abija;+ dawn kienu jiġġudikaw f’Bir-xeba.  U wliedu ma mxewx fi triqatu,+ imma kienu inklinati li jfittxu l-​qligħ inġust+ u kienu jaċċettaw it-​tixħim+ u jgħawġu l-​ħaqq.+  Maż-żmien, ix-​xjuħ kollha taʼ Israel+ inġemgħu flimkien u marru għand Samwel f’Rama  u qalulu: “Ara! Int xjaħt, imma wliedek ma mxewx fi triqatek. Issa aħtrilna sultan+ biex jiġġudikana bħall-​ġnus kollha.”  Imma din il-​ħaġa kienet ħażina f’għajnejn Samwel għaliex huma kienu qalu: “Agħtina sultan biex jiġġudikana,” u Samwel talab lil Ġeħova.+  Imbagħad Ġeħova qal lil Samwel:+ “Ismaʼ minn leħen in-​nies f’kulma jgħidulek;+ għax mhux lilek ċaħdu, imma lili ċaħdu milli nkun sultan+ fuqhom.  Bħalma aġixxew f’kulma għamlu minn dakinhar li tellajthom mill-​Eġittu sa dan il-​jum,+ billi baqgħu jitilquni+ u jaqdu lil allat oħrajn,+ hekk qed jagħmlulek lilek ukoll.  U issa ismaʼ minn leħinhom. Madankollu, għandek twissihom solennement, u trid tgħidilhom b’dak li bi dritt jitlob minnhom is-​sultan li għad isaltan fuqhom.”+ 10  Għalhekk, Samwel qal il-​kliem kollu taʼ Ġeħova lill-​poplu li kien qed jitlob sultan mingħandu. 11  U qalilhom: “Dan ikun dak li bi dritt+ jitlob minnkom is-​sultan li għad isaltan fuqkom: Lis-​subien tagħkom jiħodhom+ u jqegħedhom qishom tiegħu fil-​karrijiet tiegħu+ u fost ir-​rikkieba taż-​żwiemel tiegħu,+ u xi wħud ikollhom jiġru quddiem il-​karrijiet tiegħu;+ 12  u jaħtar għalih kapijiet fuq l-​eluf+ u kapijiet fuq il-​ħamsinijiet,+ u xi wħud biex jaħartulu r-​rabaʼ+ u biex jaħsdulu l-​ħsad+ u biex jagħmlulu t-​tagħmir tal-​gwerra+ u t-​tagħmir tal-​karrijiet tiegħu.+ 13  U lill-​bniet tagħkom jiħodhom biex iħalltu l-​ingwent u biex ikunu koki u furnara.+ 14  U l-​għelieqi tagħkom u l-​oqsma tad-​dwieli tagħkom+ u l-​imsaġar taż-​żebbuġ tagħkom,+ l-​aqwa minnhom, jiħodhom u jagħtihom lill-​qaddejja tiegħu. 15  U mill-​għelieqi miżrugħin tagħkom u mill-​oqsma tad-​dwieli tagħkom jieħu wieħed minn kull għaxra,+ u jagħtih lill-​uffiċjali tal-​palazz tiegħu+ u lill-​qaddejja tiegħu. 16  U jieħu l-​qaddejja rġiel u l-​qaddejja nisa tagħkom u l-​aqwa mrieħel tagħkom u l-​ħmir tagħkom, u jużahom għax-​xogħol tiegħu.+ 17  Mill-imrieħel tagħkom+ jieħu waħda minn kull għaxra, u intom stess issiru l-​qaddejja tiegħu. 18  U tgħajtu dakinhar minħabba s-​sultan tagħkom,+ li għażiltu għalikom, imma dakinhar Ġeħova ma jwiġibkomx.”+ 19  Madankollu, il-​poplu ma riedx jismaʼ minn leħen Samwel+ u qal: “Le, imma sultan ikun fuqna. 20  U nkunu, aħna wkoll, bħall-​ġnus kollha,+ u s-​sultan tagħna jiġġudikana u joħroġ quddiemna u jiġġieled il-​battalji tagħna.” 21  U Samwel semaʼ l-​kliem kollu tal-​poplu; imbagħad tennieh f’widnejn Ġeħova.+ 22  U Ġeħova qal lil Samwel: “Ismaʼ minn kliemhom, u agħmel sultan isaltan fuqhom.”+ Għaldaqstant, Samwel qal lill-​irġiel taʼ Israel: “Morru kull wieħed lejn beltu.”

Noti taʼ taħt