Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Samwel 1:1-28

1  Issa kien hemm ċertu raġel minn Ramatajm-sofim,+ mir-reġjun muntanjuż t’Efrajm,+ li kien jismu Elkana,+ bin Ġeroħam, bin Eliħu, bin Toħu, bin Suf,+ minn Efrajm.  U kellu żewġ nisa, waħda jisimha Ħanna, u l-oħra jisimha Peninna. Peninna kellha t-tfal, imma Ħanna ma kellhiex tfal.+  Minn sena għal sena dan ir-raġel kien jitlaʼ Silo+ minn beltu biex jinxteħet fl-art+ quddiem Ġeħova taʼ l-armati u joffrilu sagrifiċċju. U hemmhekk kien hemm Ħofni u Fineħas,+ iż-żewġ ulied t’Għeli, jaqdu bħala qassisin taʼ Ġeħova.+  U wasal jum meta Elkana offra s-sagrifiċċju, u ta ishma lil martu Peninna u lil uliedha subien u bniet kollha;+  imma lil Ħanna taha sehem wieħed. Madankollu, hu lil Ħanna kien iħobb,+ imma Ġeħova kien għalqilha ġufha.+  U l-mara l-oħra kienet iddejjaqha+ ħafna biex iġġegħelha tħossha mħawda għaliex Ġeħova kien għalqilha ġufha.  U hekk kienet tagħmlilha sena wara l-oħra,+ kull darba li kienu jitilgħu fid-dar taʼ Ġeħova.+ Hekk kienet iddejjaqha, tant li kienet tibki u ma tikolx.  U żewġha Elkana qalilha: “Ħanna, għala qed tibki, u għala m’intix tiekol, u għala għandek qalbek sewda?+ M’iniex jien għalik aħjar minn għaxar ulied?”+  Imbagħad Ħanna qamet wara li kienu kielu u wara li kienu xorbu f’Silo, waqt li Għeli l-qassis kien qiegħed bil-qiegħda fuq is-siġġu ħdejn il-koxxa tal-bieb tat-tempju+ taʼ Ġeħova. 10  U ruħha kienet mimlija mrar,+ u bdiet titlob lil Ġeħova+ u tibki kemm tiflaħ.+ 11  U għamlet wegħda+ u qalet: “O Ġeħova taʼ l-armati, jekk int bla dubju tħares lejn is-sofferenza taʼ l-ilsira tiegħek+ u tiftakar fija,+ u ma tinsiex l-ilsira tiegħek u tagħti lill-ilsira tiegħek tarbija tifel, jien nagħtih lil Ġeħova l-jiem kollha taʼ ħajtu, u ebda mus ma jgħaddi minn fuq rasu.”+ 12  U ġara li, waqt li kienet qed titlob fit-tul+ quddiem Ġeħova, Għeli qagħad iħares lejn fommha. 13  U Ħanna kienet qed titkellem f’qalbha;+ xofftejha biss kienu qed jitħarrku, u leħinha ma kienx jinstemaʼ. Iżda Għeli ħasibha fis-sakra.+ 14  Għalhekk, Għeli qalilha: “Kemm se ddum fis-sakra?+ Eħles mill-effetti taʼ l-inbid li għandek fuqek.” 15  Ħanna wieġbet u qalet: “Le, sidi! Jien mara mnikkta fl-ispirtu; u ma xrobtx inbid u xorb li jsakkar, imma ftaħt qalbi quddiem Ġeħova.+ 16  Tqisx lill-ilsira tiegħek bħala mara li m’hi tajba għal xejn,+ għax jien mill-kotra tat-tħassib u tad-dwejjaq tiegħi tkellimt s’issa.”+ 17  Imbagħad Għeli wieġeb u qal: “Mur bis-sliem,+ u jalla l-Alla taʼ Israel jismaʼ t-talba tiegħek u jagħtik dak li tlabtu.”+ 18  Hi wieġbet: “Ħalli l-qaddejja tiegħek issib il-ħniena f’għajnejk.”+ U l-mara marret għal triqitha u kielet,+ u wiċċha ma baqax jidher imħasseb bħal qabel.+ 19  Imbagħad qamu kmieni fil-għodu u nxteħtu fl-art quddiem Ġeħova, u wara dan marru lura u waslu f’darhom f’Rama.+ Elkana issa kellu x’jaqsam+ maʼ martu Ħanna, u Ġeħova ftakar fiha.+ 20  Għalhekk, ġara li meta gerbet sena Ħanna ħarġet tqila u wildet iben u semmietu+ Samwel, għaliex, qalet hi, “mingħand Ġeħova tlabtu.”+ 21  U r-raġel Elkana telaʼ man-nies kollha taʼ daru biex lil Ġeħova joffrilu s-sagrifiċċju taʼ kull sena+ u l-offerta tal-wegħda li għamel.+ 22  Imma Ħanna ma telgħetx,+ għax kienet qalet lil żewġha: “Malli t-tifel jaqtaʼ l-ħalib+ irrid nieħdu, u hu jrid jidher quddiem Ġeħova u jgħammar hemmhekk għal żmien indefinit.”*+ 23  U żewġha+ Elkana qalilha: “Agħmel dak li hu tajjeb f’għajnejk.+ Oqgħod id-dar sakemm taqtagħlu l-ħalib. Biss jalla Ġeħova jwettaq kelmtu.”+ Għalhekk, il-mara qagħdet id-dar u baqgħet treddaʼ lil binha sakemm qatgħetlu l-ħalib.+ 24  Għaldaqstant, malli kienet qatgħetlu l-ħalib, tellgħetu magħha, flimkien maʼ barri taʼ tliet snin u efa waħda dqiq u ġarra kbira nbid,+ u daħlet fid-dar taʼ Ġeħova f’Silo.+ U t-tifel kien magħha. 25  Imbagħad qatlu l-barri u ħadu lit-tifel għand Għeli.+ 26  U qaltlu: “Skużani, sidi! Daqskemm hu żgur li int ħaj,+ sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa miegħek f’dan il-post biex titlob lil Ġeħova.+ 27  Kien minħabba dan it-tifel li tlabt lil Ġeħova biex jismaʼ t-talba tiegħi+ u jagħtini dak li tlabtu.+ 28  U jien, min-naħa tiegħi, sliftu* lil Ġeħova.+ Il-jiem kollha taʼ ħajtu jkun mogħti lil Ġeħova.” U hu* miel hemmhekk quddiem Ġeħova.+

Noti taʼ taħt

Ara Ġen 3:22, in-nota taʼ taħt.
Letteralment, “ħallejt lil xi ħadd jitlobhuli,” jiġifieri, jissellfu għal Ġeħova. L-istess verb jintuża fit-2Sl 4:3; 6:5; fis-sens taʼ li wieħed jissellef.
Jiġifieri, Elkana. Ara l-1Sa 2:11.