1 Pietru 2:1-25

2  Għaldaqstant warrbu kull ħażen+ u kull qerq u ipokrisija u għira u kull xorta taʼ tqasqis,+  u, bħal trabi tat-​twelid,+ ifformaw xenqa għall-​ħalib safi+ tal-​kelma, sabiex permezz tiegħu tikbru għas-​salvazzjoni,+  jekk doqtu kemm hu qalbu tajba l-​Mulej.+  Billi tersqu lejh, jiġifieri, lejn ġebla ħajja,+ imwarrba+ tabilħaqq mill-​bnedmin,+ imma magħżula u prezzjuża għal Alla,+  intom ukoll bħala ġebel ħaj tinbnew bħala dar spiritwali+ biex tkunu saċerdozju qaddis u toffru sagrifiċċji spiritwali+ aċċettabbli għal Alla permezz taʼ Ġesù Kristu.+  Għax fl-​Iskrittura hemm miktub: “Ara! Qed inqiegħed f’Sijon ġebla, magħżula, ġebla tax-​xewka tal-​pedament, prezzjuża; u żgur li ħadd minn dawk li jeżerċitaw il-​fidi fiha ma jkun diżappuntat.”+  Għalhekk, għalikom hu prezzjuż, għax intom temmnu; imma għal dawk li ma jemmnux, “l-​istess ġebla li twarrbet+ mill-​bennejja saret il-​ġebla tax-​xewka taʼ fuqnett,”+  u “ġebla taʼ tfixkil u blata t’offiża.”+ Dawn qed jitfixklu għax m’humiex jobdu l-​kelma. Kien għal dan li nqatgħetilhom.+  Imma intom “razza magħżula, saċerdozju rjali, ġens qaddis,+ poplu miksub bħala proprjetà speċjali,+ sabiex ixxandru maʼ kullimkien il-​kwalitajiet eċċellenti”+ taʼ dak li sejħilkom mid-​dlam għal ġod-​dawl tiegħu taʼ l-​għaġeb.+ 10  Għax darba ma kontux poplu, imma issa l-​poplu t’Alla;+ kontu dawk li ma ntweritilhomx ħniena, imma issa sirtu dawk li ntweritilhom ħniena.+ 11  Maħbubin, bħala barranin u residenti temporanji,+ inħeġġiġkom biex tibqgħu titbiegħdu mix-​xewqat tal-​laħam,+ għax huma dawn li jitqabdu kontra r-​ruħ.+ 12  Żommu kondotta tajba fost il-​ġnus,+ sabiex, f’dak li qed jgħidu kontrikom bħala li intom nies ħżiena, minħabba l-​għemejjel tajbin tagħkom+ li jaraw b’għajnejhom stess jigglorifikaw lil Alla fil-​jum taʼ l-​ispezzjoni tiegħu.+ 13  Minħabba l-​Mulej issottomettu ruħkom+ lejn kull awtorità maħluqa mill-​bniedem:+ sew lejn sultan,+ bħala li hu superjuri, 14  u sew lejn gvernaturi, bħala li huma mibgħutin minnu biex jikkastigaw lil min jagħmel il-​ħażen u jfaħħru lil min jagħmel it-​tajjeb.+ 15  Għax hekk hi r-​rieda t’Alla: li, billi tagħmlu t-​tajjeb, tagħlqu ħalq in-​nies bla raġuni li jitkellmu b’injoranza.+ 16  Kunu bħal nies ħelsin,+ iżda żżommux il-​libertà tagħkom bħala għata għall-​ħażen,+ imma bħala lsiera t’Alla.+ 17  Onoraw lil kull xorta taʼ bnedmin,+ ħobbu l-​fratellanza kollha,+ ibżgħu minn Alla,+ onoraw lis-​sultan.+ 18  Il-qaddejja fid-​djar ħa jkunu sottomessi+ lejn is-​sidien tagħhom bil-​biżaʼ kollu li hu mistħoqq,+ mhux biss lejn dawk li huma tajbin u raġunevoli, imma wkoll lejn dawk li diffiċli biex togħġobhom. 19  Għax jekk xi ħadd, minħabba l-​kuxjenza tiegħu quddiem Alla, jissaporti n-​niket u jbati inġustament, din hi ħaġa li togħġob Lilu.+ 20  Għax x’mertu jkollkom jekk, meta tidinbu u tiġu msawtin, tissaportu?+ Imma jekk tissaportu meta tagħmlu t-​tajjeb u tbatu,+ din hi ħaġa li togħġob lil Alla.+ 21  Fil-fatt, għal dan il-​mod taʼ ħajja kontu msejħin, għax saħansitra Kristu sofra għalikom,+ u ħallielkom mudell biex timxu mill-​qrib wara l-​passi tiegħu.+ 22  Hu m’għamel ebda dnub,+ u ma nstabx qerq f’fommu.+ 23  Meta kien mgħajjar,+ m’għajjarx lura.+ Meta kien qed isofri,+ m’heddidx, imma baqaʼ jafda ruħu f’idejn dak+ li jiġġudika bil-​ġustizzja. 24  Hu ġarr dnubietna+ f’ġismu stess fuq iz-​zokk,+ sabiex neħilsu mid-​dnubiet+ u ngħixu għall-​ġustizzja. U “bil-​ġrieħi tiegħu ġejtu mfejqin.”+ 25  Għax kontu bħal nagħaġ, mitlufin;+ imma issa ġejtu lura għand ir-​ragħaj+ u l-​indokratur taʼ ruħkom.

Noti taʼ taħt