Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Kronaki 5:1-26

5  U wlied Ruben,+ l-ewwel imwieled taʼ Israel—għax hu kien l-ewwel imwieled;+ imma talli kasbar il-friex taʼ missieru,+ id-dritt tiegħu bħala l-ewwel imwieled ngħata lil ulied Ġużeppi,+ bin Israel, u b’hekk ma kellux jiġi reġistrat fil-linja ġenealoġika għad-dritt taʼ l-ewwel imwieled.  Għax Ġuda+ kien superjuri fost ħutu, u l-wieħed biex ikun mexxej kien ġej minnu;+ imma d-dritt bħala l-ewwel imwieled kien taʼ Ġużeppi+  ulied Ruben, l-ewwel imwieled taʼ Israel, kienu Ħanok,+ Pallu,+ Ħesron, u Karmi.+  Ulied Ġoel: Semajja, ibnu; Gog, ibnu; Simgħi, ibnu;  Mikea, ibnu; Regħaja, ibnu; Bagħal, ibnu;  u Birah, ibnu, li Tilgat-pilneser,+ is-sultan taʼ l-Assirja, ħadu fl-eżilju, billi kien kap ewlieni tar-Rubenin.  U ħutu skond il-familji tagħhom fir-reġistrazzjoni tal-linja ġenealoġika,+ skond id-dixxendenti tagħhom, kienu, bħala l-kap, Ġegħijel, u Żakkarija,  u Bela—bin Għażaż, bin Sema, bin Ġoel+—kien jgħammar f’Għarogħer+ u saħansitra sa Nebo+ u Bagħal-megħon.+  U għammar lejn il-lvant saħansitra sal-post, qrib ix-xmara Ewfrat,+ li minnu wieħed jidħol fix-xagħri, għax il-bhejjem tagħhom kienu tkattru fl-art taʼ Gilegħad.+ 10  U fi żmien Sawl iggwerraw kontra l-Ħagrin,+ li waqgħu f’idejhom; u għalhekk għammru fit-tined tagħhom fil-pajjiż kollu lejn il-lvant taʼ Gilegħad. 11  U wlied Gad,+ li kienu quddiemhom, għammru fl-art tal-Basan+ saħansitra sa Saleka.+ 12  Ġoel kien il-kap, Safam, it-tieni, u Ġagħnaj u Safat fil-Basan. 13  U ħuthom li kienu minn tad-dar taʼ missirijiethom kienu Mikiel, Mesullam, Xeba, Ġoraj, Ġagħkan, Żigħa, u Għeber, sebgħa. 14  Dawn kienu wlied Abiħajl, bin Ħuri, bin Ġarogħa, bin Gilegħad, bin Mikiel, bin Ġesisaj, bin Ġaħdo, bin Buż; 15  Aħi, bin Għabdijel, bin Guni, kap tad-dar taʼ missirijiethom. 16  U baqgħu jgħammru f’Gilegħad,+ fil-Basan+ u fil-bliet li jiddependu minnu+ u fil-mergħat kollha tas-Saron saħansitra safejn jispiċċaw. 17  Dawn kienu kollha kemm huma reġistrati fil-linja ġenealoġika fi żmien Ġotam,+ is-sultan taʼ Ġuda, u fi żmien Ġerobogħam,*+ is-sultan taʼ Israel. 18  U wlied Ruben u l-Gadin u nofs it-tribù taʼ Manasse; minn dawk li kienu rġiel qalbenin,+ irġiel li jġorru t-tarka u s-sejf u jilwu l-qaws u mħarrġin għall-gwerra, kien hemm erbgħa u erbgħin elf, sebaʼ mija u sittin li ngħaqdu maʼ l-armata.+ 19  U bdew jiggwerraw kontra l-Ħagrin,+ u Ġetur,+ u Nafis,+ u Nodab. 20  U ġew megħjunin kontrihom, u b’hekk il-Ħagrin u dawk kollha li kienu magħhom ngħataw f’idejhom, għax kien lil Alla li huma sejħu għall-għajnuna+ fil-gwerra, u hu semaʼ t-talb bil-ħrara tagħhom għaliex fdaw fih.+ 21  U ħadu l-bhejjem tagħhom,+ l-iġmla tagħhom, ħamsin elf, nagħaġ, mitejn u ħamsin elf, ħmir, elfejn, u nies, mitt elf ruħ.+ 22  Għax kien hemm ħafna li waqgħu mejtin, għaliex il-ġlieda kienet taʼ l-Alla l-veru.+ U baqgħu jgħammru fil-post tagħhom sa żmien l-eżilju.+ 23  U wlied nofs it-tribù taʼ Manasse+ għammru fl-art mill-Basan+ sa Bagħal-ħermon,+ u s-Senir,+ u l-Muntanja Ħermon.+ Dawn stess saru kotrana. 24  U dawn kienu l-kapijiet tad-dar taʼ missirijiethom: Għefer, Isgħi, Eligħel, Għażrijel, Ġeremija, Ħodawija, u Ġaħdijel, irġiel li kienu qalbenin, irġiel setgħanin, irġiel taʼ fama, kapijiet tad-dar taʼ missirijiethom. 25  U bdew jaġixxu b’nuqqas taʼ fedeltà lejn l-Alla taʼ missirijiethom u kellhom relazzjoni immorali+ maʼ l-allat+ tan-nies tal-pajjiż, li Alla kien ġab fix-xejn quddiemhom. 26  Għaldaqstant, l-Alla taʼ Israel qanqal l-ispirtu+ taʼ Pul,+ is-sultan taʼ l-Assirja,+ saħansitra l-ispirtu taʼ Tilgat-pilneser,+ is-sultan taʼ l-Assirja, u b’hekk dan ħa fl-eżilju+ lil dawk mir-Rubenin u mill-Gadin u minn nofs it-tribù taʼ Manasse u ġabhom Ħala,+ u Ħabor, u Ħara, u x-xmara Gożan biex jibqgħu hemmhekk sa dan il-jum.

Noti taʼ taħt

Jiġifieri, Ġerobogħam II. Ara t-2Sl 14:16-29.