1 Kronaki 23:1-32

23  U David kien xiħ+ u mimli bl-​għomor, u għalhekk għamel lil ibnu Salamun+ sultan fuq Israel.  U ġabar lill-​prinċpijiet+ kollha taʼ Israel u lill-​qassisin+ u lil-​Leviti.+  Għaldaqstant, il-​Leviti kienu magħdudin mill-​età taʼ tletin sena ’l fuq;+ u l-​għadd tagħhom, ras b’ras, raġel b’saħħtu b’raġel b’saħħtu, kien tmienja u tletin elf.  Minn dawn, bħala mgħallmin fuq ix-​xogħol tad-​dar taʼ Ġeħova, kien hemm erbgħa u għoxrin elf; u bħala uffiċjali+ u mħallfin+ sitt elef;  u erbat elef għassies tal-​bibien+ u erbat elef ifaħħru+ lil Ġeħova bl-​istrumenti+ li dwarhom David qal, “Jien għamilthom biex ifaħħru bihom.”  Imbagħad David qassamhom f’taqsimiet+ għal ulied Levi,+ għal Gerson, Keħat, u Merari.  Għall-Gersonin, Lagħdan u Simgħi.  Ulied Lagħdan kienu Ġeħijel+ il-​kap, Żetam, u Ġoel,+ tlieta.  Ulied Simgħi kienu Selomot, Ħażijel, u Ħaran, tlieta. Dawn kienu l-​kapijiet tal-​missirijiet għal Lagħdan. 10  U wlied Simgħi kienu Ġaħat, Żina,* Ġegħus, u Berija. Dawn l-​erbgħa kienu wlied Simgħi. 11  U Ġaħat kien il-​kap, u Żiżah it-​tieni. U Ġegħus u Berija ma kellhomx ħafna wlied; għalhekk saru familja min-​naħa tal-​missier+ għal klassi uffiċjali waħda. 12  Ulied Keħat+ kienu Għamram, Isħar,+ Ħebron,+ u Użżijel,+ erbgħa. 13  Ulied Għamram kienu Aron+ u Mosè.+ Imma Aron kien imwarrab apparti+ sabiex iqaddes l-​Iktar Qaddis,+ hu u wliedu għal żmien indefinit, biex joffru d-​duħħan tas-​sagrifiċċji+ quddiem Ġeħova, biex jaqduh,+ u biex ilissnu barka+ f’ismu għal żmien indefinit. 14  U wlied Mosè, il-​bniedem taʼ l-​Alla l-​veru,+ baqgħu jissejħu fost it-​tribù tal-​Leviti.+ 15  Ulied Mosè kienu Gersom+ u Eligħeżer.+ 16  Ulied Gersom: Sebugħel,*+ il-​kap. 17  U wlied Eligħeżer: Reħabija,+ il-​kap; u Eligħeżer ma kellux iktar ulied, imma wlied Reħabija kotru fuq li kotru. 18  Ulied Isħar:+ Selomit,+ il-​kap. 19  Ulied Ħebron kienu Ġerija l-​kap, Amarija t-​tieni, Ġaħażijel it-​tielet, u Ġekamegħam+ ir-​rabaʼ. 20  Ulied Użżijel+ kienu Mikea l-​kap u Issija t-​tieni. 21  Ulied Merari+ kienu Maħli u Musi.+ Ulied Maħli kienu Elegħażar+ u Kis. 22  Imma Elegħażar miet; u ma kellux ulied subien, imma bniet. Għalhekk, ulied Kis, ħuthom, iżżewġuhom.+ 23  Ulied Musi kienu Maħli, Għeder, u Ġeremot,+ tlieta. 24  Dawn kienu wlied Levi skond id-​dar taʼ missirijiethom,+ il-​kapijiet tal-​missirijiet, skond dawk li ġew inkarigati minnhom, bl-​għadd taʼ l-​ismijiet, ras b’ras, dawk li jieħdu ħsieb ix-​xogħol għas-​servizz+ tad-​dar taʼ Ġeħova, mill-​età t’għoxrin sena ’l fuq.+ 25  Għax David kien qal: “Ġeħova, l-​Alla taʼ Israel, ta s-​serħan lill-​poplu tiegħu,+ u se jgħammar f’Ġerusalemm għal żmien indefinit.+ 26  U l-​Leviti ma jkollhomx għalfejn iġorru t-​tabernaklu jew xi waħda mill-​għodod tiegħu għas-​servizz tiegħu.”+ 27  Għax skond l-​aħħar kliem+ taʼ David dan kien l-​għadd taʼ wlied Levi mill-​età t’għoxrin sena ’l fuq. 28  Għax ix-​xogħol tagħhom kien għad-​dispożizzjoni taʼ wlied Aron+ għas-​servizz tad-​dar taʼ Ġeħova, fil-​btieħi,+ fil-​kmamar taʼ l-​ikel,+ fil-​purifikazzjoni taʼ kull ħaġa qaddisa,+ u fix-​xogħol tas-​servizz tad-​dar taʼ l-​Alla l-​veru, 29  kif ukoll għall-​ħobż preżentat f’saffi,+ għad-​dqiq fin+ għall-​offerta tal-​qmuħ, għall-​galletti+ tal-​ħobż bla ħmira,+ għall-​ftajjar taʼ fuq il-​pjanċa,+ għall-​għaġina mħallta,+ u għal kull kejl taʼ kwantità u qjies;+ 30  u biex jieqfu+ kull fil-​għodu+ biex jirringrazzjaw+ u jfaħħru+ lil Ġeħova, u l-​istess kull fil-​għaxija; 31  u għal kull offerta tas-​sagrifiċċji tal-​ħruq lil Ġeħova fis-​Sabatijiet,+ f’kull qamar ġdid,+ u fl-​istaġuni tal-​festi,+ bl-​għadd skond ir-​regola dwarhom, il-​ħin kollu quddiem Ġeħova. 32  U huma jieħdu ħsieb li jgħassu+ t-​tinda tal-​laqgħa u jgħassu l-​post qaddis+ u jħarsu lil ulied Aron, ħuthom, għas-​servizz tad-​dar taʼ Ġeħova.+

Noti taʼ taħt

“Żiżah” f’vers 11.
“Subagħel” fl-​1Kr 24:20.