1 Kronaki 1:1-54

1  Adam,+Set,+Enos,+   Kenan,+Maħalalel,+Ġared,+   Enok,+Metuselaħ,+Lamek,+  Noè,+Sem,+ Ħam,+ u Ġafet.+  Ulied Ġafet kienu Gomer, Magog,+ Madaj,+ Ġawan,+ Tubal, Mesek,+ u Tiras.+  U wlied Gomer kienu Askenaż,+ Rifat,+ u Togarma.+  U wlied Ġawan kienu Elisa,+ Tarsis,+ Kittim,+ u Rodanim.*+  Ulied Ħam kienu Kus,+ Misrajm,+ Put,+ u Kangħan.+  U wlied Kus kienu Seba,+ Ħawila, Sabta,+ Ragħma,+ u Sabteka.+ U wlied Ragħma kienu Xeba u Dedan.+ 10  U Kus nissel lil Nimrod.+ Kien hu l-​ewwel wieħed li sar setgħan fuq l-​art.+ 11  U Misrajm nissel lil Ludim,+ Għanamim, Leħabim, Naftuħim,+ 12  Patrusim,+ Kasluħim+ (li minnu ħarġu l-​Filistin),+ u Kaftorim.+ 13  U Kangħan nissel lil Sidon,+ l-​ewwel imwieled tiegħu, u lil Ħet,+ 14  lill-Ġebusin,+ lill-​Amurrin,+ lill-​Girgasin,+ 15  lill-Ħiwwin,+ lill-​Għarkin, lis-​Sinin,+  16  lill-Arwadin,+ lis-​Semarin,+ u lill-​Ħamatin.+ 17  Ulied Sem+ kienu Għelam,+ Assur,+ Arfaksad,+ Lud,+ Aram,Uż, Ħul, Geter, u Mas.+ 18  U Arfaksad nissel lil Selaħ,+ u Selaħ nissel lil Għeber.+ 19  U lil Għeber twildulu żewġ subien. Wieħed kien jismu Peleg,*+ għaliex fi żmienu l-​art ġiet maqsuma; u ħuh kien jismu Ġoktan. 20  U Ġoktan nissel lil Almodad, Selef, Ħasarmawet, Ġeraħ,+ 21  Ħadoram, Użal, Dikla,+ 22  Għobal, Abimagħel, Xeba,+ 23  Ofir,+ Ħawila,+ u Ġobab;+ dawn kollha kienu wlied Ġoktan. 24  Sem,+Arfaksad,+Selaħ,+ 25  Għeber,+Peleg,+Regħu,+ 26  Serug,+Naħor,+Teraħ,+ 27  Abram,+ jiġifieri, Abraham.+ 28  Ulied Abraham kienu Iżakk+ u Ismagħel.+ 29  Din hi l-​oriġini tal-​familja tagħhom: Nebajot,+ l-​ewwel imwieled taʼ Ismagħel, u Kedar,+ Adbel, Mibsam,+ 30  Misma, Duma,+ Massa, Ħadad,+ Tema, 31  Ġetur, Nafis, u Kedema.+ Dawn kienu wlied Ismagħel. 32  U Ketura,+ il-​konkubina t’Abraham,+ wildet lil Żimran, Ġoksan, Medan,+ Midjan,+ Isbak,+ u Suwaħ.+ U wlied Ġoksan kienu Xeba u Dedan.+ 33  U wlied Midjan kienu Għefa,+ Għefer, Ħanok, Abida, u Eldgħa.+ Dawn kollha kienu wlied Ketura. 34  U Abraham nissel lil Iżakk.+ Ulied Iżakk kienu Għesaw+ u Israel.+ 35  Ulied Għesaw kienu Elifaż, Regħwel,+ Ġegħus, Ġagħlam, u Koraħ.+ 36  Ulied Elifaż kienu Teman,+ Omar, Sefu, Gatam, Kenaż,+ Timna,+ u Għamalek.+ 37  Ulied Regħwel kienu Naħat, Żeraħ, Sammah, u Miżża.+ 38  U wlied Segħir+ kienu Lotan, Sobal, Sibgħon, Għana,+ Dison, Għeżer, u Disan.+ 39  U wlied Lotan kienu Ħori u Ħomam.* U oħt Lotan kienet Timna.+ 40  Ulied Sobal kienu Għalwan, Manaħat, Għebal, Sefo, u Onam.+ U wlied Sibgħon kienu Ajja u Għana.+ 41  Ulied Għana: Dison.+ U wlied Dison kienu Ħemdan, Esban, Itran, u Keran.+ 42  Ulied Għeżer+ kienu Bilħan, Żagħwan, u Għaqan.+ Ulied Disan kienu Uż u Aran.+ 43  U dawn huma s-​slaten li saltnu fl-​art t’Edom+ qabel ma kien hemm sultan+ isaltan fuq ulied Israel: Bela, bin Begħor, li l-​belt tiegħu kien jisimha Dinħaba.+ 44  Imbagħad Bela miet, u Ġobab, bin Żeraħ+ minn Bosra,+ beda jsaltan minfloku. 45  Imbagħad Ġobab miet, u Ħusam+ minn art it-​Temanin+ beda jsaltan minfloku. 46  Imbagħad Ħusam miet, u Ħadad,+ bin Bedad, li għeleb lil Midjan+ fit-​territorju taʼ Mowab, beda jsaltan minfloku. U l-​belt tiegħu kien jisimha Għawit.+ 47  Imbagħad Ħadad miet, u Samla minn Masreka+ beda jsaltan minfloku. 48  Imbagħad Samla miet, u Sagħul minn Reħobot,+ ħdejn ix-​Xmara, beda jsaltan minfloku. 49  Imbagħad Sagħul miet, u Bagħal-ħanan, bin Għakbor,+ beda jsaltan minfloku. 50  Imbagħad Bagħal-ħanan miet, u Ħadad beda jsaltan minfloku; u l-​belt tiegħu kien jisimha Pagħu, u martu kien jisimha Meħetabel, bint Matred, bint Meżaħab.+ 51  Imbagħad Ħadad miet. U x-​xejikki t’Edom kienu x-​xejikk Timna, ix-​xejikk Għalwa, ix-​xejikk Ġetet,+ 52  ix-xejikk Oħolibama, ix-​xejikk Elah, ix-​xejikk Pinon,+ 53  ix-xejikk Kenaż, ix-​xejikk Teman, ix-​xejikk Mibsar,+ 54  ix-xejikk Magdijel, u x-​xejikk Iram.+ Dawn kienu x-​xejikki+ t’Edom.

Noti taʼ taħt

“Dodanim” f’Ġen 10:4.
Ifisser “Qasma; Nixxiegħa.”
“Ħemam” f’Ġen 36:22.