Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Korintin 2:1-16

2  Għalhekk, meta ġejt għandkom, ħuti, ma ġejtx inxandrilkom is-sigriet sagru+ t’Alla b’xi superjorità taʼ diskors+ jew t’għerf.  Għax iddeċidejt li fostkom ma nkun naf xejn ħlief lil Ġesù Kristu,+ u lilu msammar maʼ zokk.  U ġejt għandkom bid-dgħjufija u bil-biżaʼ u b’ħafna tregħid;+  u dak li għedt u ppridkajt ma kienx bi kliem persważiv t’għerf imma b’turija taʼ l-ispirtu u l-qawwa,+  biex il-fidi tagħkom ma tkunx fl-għerf+ tal-bnedmin, imma fil-qawwa t’Alla.+  Issa aħna nitkellmu l-għerf fost dawk li huma maturi,+ imma mhux l-għerf+ taʼ din is-sistema u lanqas dak tal-ħakkiema tagħha+ li għad jiġu fix-xejn.+  Imma nitkellmu l-għerf t’Alla f’sigriet sagru,+ l-għerf moħbi, li Alla ddetermina minn qabel għall-glorja tagħna qabel m’eżistew is-sistemi.+  Ħadd mill-ħakkiema+ taʼ din is-sistema ma sar jaf dan l-għerf,+ għax kieku kienu jafuh ma kinux isammru maʼ zokk+ lill-Mulej glorjuż.  Imma bħalma hu miktub: “Għajn ma ratx u widna ma semgħetx, lanqas ma tnissel f’qalb il-bniedem dak li Alla ħejja għal dawk li jħobbuh.”+ 10  Alla rrivelah+ lilna permezz taʼ l-ispirtu tiegħu,+ għax l-ispirtu+ jgħarbel kollox, saħansitra l-affarijiet profondi+ t’Alla. 11  Għax min fost il-bnedmin jaf l-affarijiet taʼ bniedem ħlief l-ispirtu+ tal-bniedem li hemm fih? Hekk, ukoll, ħadd ma sar jaf l-affarijiet t’Alla, ħlief l-ispirtu+ t’Alla. 12  Issa aħna ma rċivejniex l-ispirtu+ tad-dinja, imma l-ispirtu+ li ġej mingħand Alla, biex inkunu nafu dak li ngħatalna b’qalb tajba minn Alla.+ 13  U bl-istess mod dan ma nitkellmuhx bi kliem mgħallem mill-għerf tal-bniedem,+ imma bi kliem mgħallem mill-ispirtu,+ hekk kif ngħaqqdu affarijiet spiritwali maʼ kliem spiritwali.+ 14  Imma bniedem fiżiku ma jilqax l-affarijiet taʼ l-ispirtu t’Alla, għax huma bluha għalih; u ma jistax isir jafhom,+ għax jiġu mistħarrġin spiritwalment. 15  Madankollu, il-bniedem spiritwali+ jistħarreġ kollox, imma hu nnifsu ma jiġi mistħarreġ+ minn ebda bniedem. 16  Għax “min sar jaf moħħ Ġeħova+ biex ikun jistaʼ jgħallmu?”+ Imma aħna għandna l-moħħ+ taʼ Kristu.

Noti taʼ taħt