Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Korintin 12:1-31

12  Issa, ħuti, ma rridkomx ma tkunux tafu dwar l-għotjiet spiritwali.+  Intom tafu li meta kontu nies tal-ġnus,+ kontu tittieħdu b’diversi modi quddiem dawk l-idoli+ taʼ bla leħen.+  Għalhekk, irridkom tkunu tafu li, meta jkun qed jitkellem bl-ispirtu t’Alla, ħadd ma jgħid: “Ġesù hu misħut!”+ u ħadd ma jistaʼ jgħid: “Ġesù hu Mulej!” jekk mhux bl-ispirtu qaddis.+  Issa hemm għotjiet differenti,+ imma l-istess spirtu;+  u hemm ministeri differenti,+ iżda l-istess Mulej;+  u hemm ħidmiet differenti,+ iżda l-istess Alla+ li jwettaq il-ħidmiet kollha f’kulħadd.+  Imma l-manifestazzjoni taʼ l-ispirtu tingħata lil kull wieħed għal skop siewi.+  Per eżempju, wieħed jingħata kliem t’għerf+ permezz taʼ l-ispirtu, ieħor kliem t’għarfien+ skond l-istess spirtu,  ieħor fidi+ permezz taʼ l-istess spirtu, ieħor għotjiet taʼ fejqan+ permezz taʼ dan l-ispirtu wieħed, 10  jerġaʼ ieħor atti t’għemejjel setgħanin,+ ieħor ipprofetizzar,+ ieħor dixxerniment+ taʼ kliem imnebbaħ,+ ieħor ilsna differenti,+ u ieħor interpretazzjoni+ taʼ l-ilsna. 11  Imma dawn il-ħidmiet kollha jwettaqhom l-istess spirtu wieħed,+ li jqassamhom+ lil kull wieħed individwalment kif irid hu.+ 12  Għax bħalma l-ġisem hu wieħed imma għandu ħafna membri, u l-membri kollha taʼ dak il-ġisem, għalkemm ħafna, huma ġisem wieħed,+ hekk ukoll hu l-Kristu.+ 13  Għax, tassew, ilkoll ġejna mgħammdin+ bi spirtu wieħed f’ġisem wieħed, sew Lhud u sew Griegi, sew ilsiera u sew ħelsin, u lkoll ngħatajna biex nixorbu+ spirtu wieħed. 14  Tabilħaqq, il-ġisem mhux membru wieħed, imma ħafna.+ 15  Kieku s-sieq kellha tgħid: “La m’iniex id, jien m’iniex parti mill-ġisem,” b’daqshekk ma jkunx ifisser li mhix parti mill-ġisem.+ 16  U kieku l-widna kellha tgħid: “La m’iniex għajn, jien m’iniex parti mill-ġisem,” b’daqshekk ma jkunx ifisser li mhix parti mill-ġisem.+ 17  Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smigħ? Kieku kollu kien smigħ, fejn kien ikun ix-xamm? 18  Imma issa Alla qiegħed il-membri fil-ġisem, kull wieħed minnhom, kif għoġbu.+ 19  Kieku kienu kollha membru wieħed,+ fejn kien ikun il-ġisem? 20  Imma issa huma ħafna membri,+ iżda ġisem wieħed. 21  L-għajn ma tistax tgħid lill-id: “M’għandix bżonnok”; jew, ir-ras ma tistax tgħid lis-saqajn: “M’għandix bżonnkom.” 22  Minflok, il-fatt hu li l-membri tal-ġisem li jidhru li huma iktar dgħajfin+ huma bżonnjużi, 23  u dawk il-partijiet tal-ġisem li naħsbu li huma inqas onorabbli nagħtuhom ferm iktar unur,+ u għalhekk il-partijiet mhux attraenti għandhom ferm iktar sbuħija, 24  filwaqt li l-partijiet sbieħ m’għandhom bżonn xejn. Madankollu, Alla għaqqad flimkien il-ġisem, u ta ferm iktar unur lill-parti li kienet nieqsa minnu, 25  sabiex ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma l-membri tiegħu jieħdu ħsieb xulxin bl-istess mod.+ 26  U jekk membru wieħed isofri, il-membri l-oħra kollha jsofru+ miegħu; jew jekk membru jiġi glorifikat,+ il-membri l-oħra kollha jithennew miegħu.+ 27  Issa intom il-ġisem taʼ Kristu, u kull wieħed minnkom  hu  membru  tiegħu.+ 28  U Alla qiegħed lil membri differenti fil-kongregazzjoni,+ l-ewwel, appostli;+ it-tieni, profeti;+ it-tielet, għalliema;+ imbagħad għemejjel setgħanin;+ imbagħad għotjiet taʼ fejqan;+ servizzi t’għajnuna,+ abbiltajiet biex tingħata direzzjoni,+ ilsna differenti.+ 29  M’humiex ilkoll appostli jew profeti jew għalliema, hux hekk? Mhux ilkoll iwettqu għemejjel setgħanin 30  jew għandhom għotjiet taʼ fejqan, hux hekk? Mhux ilkoll jitkellmu bl-ilsna+ jew huma tradutturi,+ hux hekk? 31  Imma ibqgħu fittxu l-akbar għotjiet+ biż-żelu. Madankollu, jien nurikom triq li tisboqhom ilkoll.+

Noti taʼ taħt