Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

1 Korintin 11:1-34

11  Imitaw lili, bħalma jien nimita lil Kristu.+  Issa nfaħħarkom għax f’kollox tiftakru fija u qed iżżommu sod mat-tradizzjonijiet+ eżatt kif għaddejthomlkom.  Imma rridkom tkunu tafu li l-kap taʼ kull raġel hu l-Kristu;+ u l-kap tal-mara hu r-raġel;+ u l-kap tal-Kristu hu Alla.+  Kull raġel li jitlob jew jipprofetizza b’rasu mgħottija jagħmel għajb lil rasu;+  imma kull mara li titlob jew tipprofetizza+ u ma jkollhiex rasha mgħottija tagħmel għajb lil rasha,+ għax hi l-istess ħaġa bħallikieku kellha rasha mqaxxra.+  Għax jekk mara ma titgħattiex, ħa tqarweż rasha; imma jekk hu għajb għal mara li tqarweż jew tqaxxar rasha,+ ħa titgħatta.+  Għax raġel m’għandux ikollu rasu mgħottija, peress li hu x-xbieha+ u l-glorja t’Alla;+ imma l-mara hi l-glorja tar-raġel.+  Għax ir-raġel mhux ġej mill-mara, imma l-mara mir-raġel;+  u, iktar minn hekk, ir-raġel ma kienx maħluq għall-mara, imma l-mara għar-raġel.+ 10  Huwa għalhekk li l-mara għandu jkollha sinjal t’awtorità fuq rasha,+ minħabba l-anġli.+ 11  Minbarra dan, fil-Mulej, la l-mara m’hi mingħajr ir-raġel u lanqas ir-raġel m’hu mingħajr il-mara.+ 12  Għax bħalma l-mara ġejja mir-raġel,+ hekk ukoll ir-raġel ġej permezz tal-mara;+ imma kollox ġej minn Alla.+ 13  Iġġudikaw intom stess: Hu xieraq li mara titlob lil Alla mingħajr ma jkollha rasha mgħottija? 14  Ma tgħallimkomx in-natura stess li jekk raġel ikollu xagħru twil, dan ikun diżunur għalih, 15  imma jekk mara jkollha xagħarha twil, dan ikun glorja+ għaliha? Għax xagħarha hu mogħti lilha minflok għata tar-ras.+ 16  Madankollu, jekk xi ħadd donnu jrid jiddibatti+ favur xi drawwa oħra,+ aħna m’għandniex drawwa oħra, u lanqas il-kongregazzjonijiet t’Alla. 17  Imma, waqt li nagħtikom dawn l-istruzzjonijiet, ma nfaħħarkomx, għax m’intomx tiltaqgħu flimkien għat-tajjeb, imma għall-ħażin.+ 18  Għax qabel xejn, qed nismaʼ li hemm xi firdiet fostkom+ meta tiltaqgħu flimkien fil-kongregazzjoni; u sa ċertu punt nemmnu dan. 19  Għax fostkom bilfors li jrid ikun hemm ukoll is-setet,+ sabiex anki min hu approvat ikun jidher fostkom.+ 20  Għalhekk, meta tiltaqgħu flimkien f’post wieħed, mhux possibbli li tieklu l-ikla taʼ fil-għaxija tal-Mulej kif jixraq.+ 21  Għax, meta tieklu din l-ikla, kull wieħed minnkom ikun diġà ħa l-ikla taʼ fil-għaxija tiegħu, u b’hekk min ikun bil-ġuħ u min ikun fis-sakra. 22  Żgur li għandkom djar fejn tieklu u tixorbu, hux hekk?+ Jew tistmerru l-kongregazzjoni t’Alla, u lil dawk li m’għandhom xejn+ iġġegħluhom jistħu? X’ngħidilkom? Infaħħarkom? F’dan ma nfaħħarkomx. 23  Għax jien irċivejt mingħand il-Mulej dak li wkoll għaddejtilkom: li, fil-lejl+ li kien se jiġi tradut, il-Mulej Ġesù ħa ħobża 24  u wara li radd ħajr qasamha+ u qal: “Dan il-ħobż jirrappreżenta* ġismi+ li se jingħata għalikom. Ibqgħu agħmlu dan b’tifkira+ tiegħi.” 25  U għamel l-istess bil-kies+ ukoll u, wara l-ikla taʼ fil-għaxija, qal: “Dan il-kies jirrappreżenta l-patt il-ġdid+ konfermat b’demmi.+ Ibqgħu agħmlu dan, kull darba li tixorbuh, b’tifkira+ tiegħi.” 26  Għax kull darba+ li tieklu din il-ħobża u tixorbu dan il-kies, tibqgħu xxandru l-mewt+ tal-Mulej, sakemm jasal.+ 27  Għaldaqstant, kulmin jiekol il-ħobża jew jixrob il-kies tal-Mulej, mingħajr ma jkun jistħoqqlu, ikun ħati+ tal-ġisem  u  d-demm+  tal-Mulej. 28  L-ewwel, ħa jgħarbel lilu nnifsu l-bniedem u jara li jkun jistħoqqlu,+ u mbagħad jiekol mill-ħobża u jixrob mill-kies. 29  Għax min jiekol u jixrob, jiekol u jixrob il-ġudizzju+ kontra tiegħu stess jekk ma jagħrafx il-ġisem. 30  Huwa għalhekk li ħafna fostkom huma dgħajfin u morda, u għadd ġmielu huma reqdin+ fil-mewt. 31  Imma jekk nagħrfu x’aħna, ma niġux ġudikati.+ 32  Madankollu, meta niġu ġudikati,+ niġu dixxiplinati minn Ġeħova,+ u b’hekk ma niġux kundannati+ mad-dinja.+ 33  Għaldaqstant, ħuti, meta tiltaqgħu flimkien biex tieklu din l-ikla,+ stennew lil xulxin. 34  Jekk xi ħadd ikun bil-ġuħ, ħa jiekol id-dar,+ biex ma tiltaqgħux flimkien għall-ġudizzju.+ Issa l-kwistjonijiet li fadal nieħu ħsiebhom meta nasal hemmhekk.

Noti taʼ taħt

Ara Mt 26:26, in-nota taʼ taħt.