Żakkarija 10:1-12

10  “Itolbu lil Ġeħova għax-​xita+ fi żmien ix-​xita tar-​rebbiegħa,+ iva, lil Ġeħova li jagħmel is-​sħab tal-​maltempati+ u li jagħti xita bil-​qliel lill-​bnedmin,+ il-​ħxejjex taʼ l-​għalqa lil kull wieħed.+  Għax it-​terafim*+ qalu kliem li ġej minn qawwiet mill-​agħar; u dawk li jeħbru raw viżjonijiet foloz,+ u dwar ħolm bla siwi jibqgħu jitkellmu, u għalxejn jipprovaw ifarrġu.+ Huwa għalhekk li n-​nies se jitilqu bħal merħla;+ se jinħaqru, għax m’hemmx ragħaj.+  “Kontra r-​rgħajja xegħlet ir-​rabja tiegħi,+ u mill-​mexxejja bħal mogħoż+ se nitlob kont;+ għax Ġeħova taʼ l-​armati dawwar l-​attenzjoni tiegħu lejn il-​merħla tiegħu,+ id-​dar taʼ Ġuda, u għamilha bħaż-​żiemel+ dinjituż tiegħu fil-​battalja.  Minnha joħroġ ir-​raġel ewlieni,+ minnha joħroġ il-​ħakkiem li jappoġġa,+ minnha joħroġ il-​qaws tal-​battalja;+ minnha joħroġ kull kap li jagħti x-​xogħol,+ kollha flimkien.  U jridu jsiru bħal irġiel setgħanin+ li jgħaffġu fit-​tajn tat-​toroq fil-​battalja.+ U jridu jitqabdu fil-​battalja, għax Ġeħova magħhom;+ u r-​rikkieba taż-​żwiemel se jkollhom iġarrbu mistħija.+  U nagħmel lid-​dar taʼ Ġuda superjuri, u nsalva lid-​dar taʼ Ġużeppi.+ U nagħtihom fejn jgħammru, għax se nurihom ħniena;+ u jsiru qishom nies li ma kontx warrabthom;+ għax jien Ġeħova Alla tagħhom, u nwiġibhom.+  U dawk t’Efrajm isiru bħal irġiel setgħanin,+ u qalbhom tifraħ bħallikieku bl-​inbid.+ U wliedhom stess se jaraw u jifirħu;+ qalbhom se tithenna b’Ġeħova.+  “‘Jien se nsaffrilhom+ u niġborhom flimkien; għax żgur li nifdihom,+ u jsiru ħafna, bħal dawk li saru ħafna.+  U se nxerridhom bħal żerriegħa fost il-​popli,+ u fil-​postijiet imbegħdin se jiftakru fija;+ u jridu jerġgħu jieħdu r-​ruħ maʼ wliedhom u jiġu lura.+ 10  Inġibhom lura mill-​art taʼ l-​Eġittu;+ u mill-​Assirja se niġborhom flimkien;+ u lejn l-​art taʼ Gilegħad+ u l-​Libanu nġibhom, u ma jkunx hemm biżżejjed wisaʼ għalihom.+ 11  U ngħaddi minn ġol-​baħar u nqallbu;+ u fil-​baħar nidrob il-​mewġ,+ u l-​ilmijiet fondi kollha tan-​Nil jinxfu.+ U l-​kburija taʼ l-​Assirja titniżżel,+ u x-​xettru+ taʼ l-​Eġittu jitlaq.+ 12  Jien stess, Ġeħova, se nagħmilhom superjuri,+ u f’ismi se jimxu,’+ hija l-​kelma taʼ Ġeħova.”

Noti taʼ taħt

Ara Ġen 31:19, in-​nota taʼ taħt.