Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ħosea 9:1-17

9  “Tithenniex, O Israel.+ Tifraħx bħall-popli.+ Għax biż-żína tbegħedt minn Alla tiegħek.+ Int ħabbejt il-ħlas għall-prostituzzjoni li wettaqt fuq il-qigħan kollha fejn jidirsu l-qmuħ.+  Il-qiegħa tad-dris u l-magħsar taʼ l-inbid ma jitimgħuhomx,+ u l-inbid ħelu jkun taʼ diżappunt għalihom.+  Ma jibqgħux jgħammru fl-art taʼ Ġeħova,+ u Efrajm imur lura għand l-Eġittu,+ u fl-Assirja se jieklu dak li mhux nadif.+  Mhux se jkomplu jferrgħu l-inbid lil Ġeħova.+ U bis-sagrifiċċji tagħhom hu ma jitgħaxxaqx;+ dawn huma bħall-ħobż taʼ żmien il-vistu+ għalihom; dawk kollha li jieklu minnu se jitniġġsu. Għax il-ħobż tagħhom hu għalihom stess; ma jidħolx fid-dar taʼ Ġeħova.+  X’se tagħmlu intom f’jum il-laqgħa u f’jum il-festa taʼ Ġeħova?+  Għax se jkollhom jitilqu minħabba l-ħerba.+ L-Eġittu se jiġborhom flimkien;+ Memfi+ se tidfinhom. Il-ħurrieq se jiret l-affarijiet mixtiqin tagħhom tal-fidda;+ għollieq se jkun hemm fit-tined tagħhom.+  “Il-jiem li tingħata attenzjoni jridu jiġu;+ il-jiem tal-ħlas mistħoqq iridu jiġu.+ In-nies taʼ Israel se jkunu jafuh dan.+ Il-profeta se jkun bħal iblah,+ il-bniedem t’espressjoni mnebbħa se jiġġennen minħabba l-abbundanza taʼ l-iżball tiegħek,+ u minħabba li l-mibegħda hija abbundanti.”  L-għassies+ t’Efrajm kien m’Alla tiegħi.+ Inkwantu għall-profeta,+ hemm in-nasba tan-nassâb fit-triqat kollha tiegħu;+ hemm il-mibegħda f’dar Alla tiegħu.  Huma involvew ruħhom sew f’li jġibu rovina,+ bħal f’jiem Gibegħa.+ Hu se jiftakar l-iżball tagħhom;+ se jitlob kont taʼ dnubiethom. 10  “Bħall-għeneb fix-xagħri qist lil Israel.+ Bħat-tina bikrija fuq siġra tat-tin fil-bidu tagħha jien rajt lil missirijietkom.+ Imma huma marru għand Bagħal taʼ Pegħor,+ u ddedikaw ruħhom lill-ħaġa taʼ mistħija,+ u saru moqżieża bħall-ħaġa li ħabbew.+ 11  U l-glorja t’Efrajm se ttir bħal għasfur,+ u la jkun hemm twelid, la tqala, u lanqas tnissil.+ 12  Għax għalkemm irabbu ’l uliedhom subien, jien ma nħallilhomx tfal biex ma jkun hemm ebda raġel.+ Iva, gwaj għalihom meta nwarrab minnhom!+ 13  Efrajm, li rajtu bħal Tir imħawwel f’mergħa,+ iva, Efrajm se jkollu joħroġ ’l uliedu għall-qattiel.”+ 14  Agħtihom, O Ġeħova, dak li għandek tagħtihom.+ Agħtihom ġuf li ma jżommx tarbija+ u isdra nexfin. 15  “Il-ħażen kollu tagħhom kien f’Gilgal,+ għax hemmhekk kelli nobgħodhom.+ Minħabba l-aġir mill-agħar tagħhom se nkeċċihom minn ġo dari stess.+ Ma nkomplix nurihom imħabba.+ Il-prinċpijiet kollha tagħhom qed iwebbsu rashom.+ 16  Efrajm għandu jiġġarraf.+ L-istess għerq tagħhom għandu jinxef.+ Ma jkollhomx frott.+ Ukoll, fil-każ li jildu, jien noqtlilhom l-affarijiet mixtiqin taʼ ġufhom.”+ 17  Alla tiegħi+ jiċħadhom għax ma semgħux minnu,+ u jkunu maħrubin fost il-ġnus.+

Noti taʼ taħt