Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ħosea 14:1-9

14  “Ejja lura, O Israel, lejn Ġeħova Alla tiegħek,+ għax int tfixkilt fl-iżball tiegħek.+  Ġibu l-kliem taʼ ndiema magħkom u ejjew lura lejn Ġeħova.+ Għidulu, intom ilkoll, ‘Jalla taħfer l-iżball;+ u aċċetta t-tajjeb, u aħna se noffru bi tpattija l-frott taʼ xofftejna, iva, il-barrin żgħar tat-tifħir.+  L-Assirja mhix se ssalvana.+ Fuq żwiemel m’aħniex se nirkbu.+ U qatt iktar m’aħna se ngħidu: “O Alla tagħna!” lil xogħol idejna, għax huwa permezz tiegħek li tifel bla missier jintwera ħniena.’+  “Se nfejjaq in-nuqqas taʼ fedeltà tagħhom.+ Se nħobbhom minn jeddi,+ għax ir-rabja tiegħi reġgħet lura minn fuqu.+  Se nsir bħan-nida għal Israel.+ Hu se jwarrad bħall-ġilju, u se joħroġ għeruqu bħal-Libanu.  Il-friegħi tiegħu se jinfirxu, u d-dinjità tiegħu se ssir bħal dik tas-siġra taż-żebbuġ,+ u l-fwieħa tiegħu se tkun bħal tal-Libanu.  Huma se jerġgħu jgħammru f’dellu.+ Se jkabbru l-qmuħ u jarmu bħad-dielja.+ It-tifkira tiegħu se tkun bħall-inbid tal-Libanu.  “Efrajm se jgħid, ‘X’għandi x’naqsam iktar maʼ l-idoli?’+ “Jien stess se nwieġeb u nibqaʼ nżomm ħarsti fuqu.+ Jien inkun bħal siġra tħaddar tal-ġnibru.+ Għandi ssib il-frott għalik.”  Min hu għaref biex jifhem dawn l-affarijiet,+ għaqli biex ikun jafhom?+ Għax it-triqat taʼ Ġeħova retti,+ u n-nies sewwa huma dawk li se jimxu fihom;+ imma dawk li jiksru l-liġi se jitfixklu fihom.+

Noti taʼ taħt