Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġwanni 10:1-42

10  “Tassew, tassew, ngħidilkom, Min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb+ imma jitlaʼ minn xi mkien ieħor, dan ikun ħalliel u ħattâf.+  Imma min jidħol mill-bieb+ hu r-ragħaj+ tan-nagħaġ.+  Min ikun mal-bieb+ jiftaħlu lil dan, u n-nagħaġ+ jisimgħu leħnu, u hu jsejjaħ lin-nagħaġ tiegħu b’isimhom u joħroġhom barra.  Meta jkun ħareġ in-nagħaġ tiegħu kollha barra, imur quddiemhom, u dawn imorru warajh+ għax jagħrfu leħnu.+  Wara barrani żgur ma jmorrux imma jaħarbu+ minnu, għax leħen il-barranin ma jagħrfuhx.”+  Ġesù ġabilhom dan il-paragun; imma ma kinux jafu x’kien ifisser dak li kien qed jgħidilhom.+  Għalhekk, Ġesù reġaʼ qal: “Tassew, tassew, ngħidilkom, Jien  il-bieb+  tan-nagħaġ.  Dawk kollha li ġew minfloki huma ħallelin u ħattafin;+ imma n-nagħaġ ma semgħuhomx.+  Jien il-bieb;+ kulmin jidħol minni jkun salvat, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa.+ 10  Il-ħalliel+ jiġi biss biex jisraq, joqtol, u jeqred.+ Jien ġejt biex ikollhom il-ħajja, ħajja bl-abbundanza. 11  Jien ir-ragħaj mill-aħjar;+ ir-ragħaj mill-aħjar jagħti ruħu għan-nagħaġ.+ 12  Il-lavrant,+ li mhux ragħaj u li n-nagħaġ m’humiex tiegħu, jara l-lupu ġej u jabbanduna n-nagħaġ u jaħrab—u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom+ 13  għax hu lavrant+ u ma jimpurtahx min-nagħaġ.+ 14  Jien ir-ragħaj mill-aħjar, u naf lin-nagħaġ tiegħi+ u n-nagħaġ tiegħi jafu lili,+ 15  bħalma l-Missier jaf lili u jien naf lill-Missier;+ u nagħti ruħi għan-nagħaġ.+ 16  “U għandi nagħaġ oħrajn,+ li m’humiex minn dan il-maqjel;+ lil dawn ukoll irrid inġibhom, u jisimgħu leħni,+ u jsiru merħla waħda, ragħaj wieħed.+ 17  Għalhekk iħobbni l-Missier,+ għax nagħti ruħi,+ sabiex nerġaʼ nirċiviha. 18  Ħadd ma ħadhieli, imma nagħtiha minn rajja. Għandi l-awtorità li nagħtiha, u għandi l-awtorità li nerġaʼ nirċiviha.+ Il-kmand+ dwar dan tahuli Missieri.” 19  Reġaʼ kien hemm firda+ fost il-Lhud minħabba dan il-kliem. 20  Ħafna minnhom bdew jgħidu: “Għandu demonju+ u hu miġnun. Għala tisimgħuh?” 21  Oħrajn bdew jgħidu: “Dan mhux il-kliem taʼ raġel maħkum minn demonju. Demonju ma jistax jiftaħ għajnejn l-għomja, hux hekk?” 22  Dak iż-żmien saret il-festa tad-dedikazzjoni* f’Ġerusalemm. Kienet ix-xitwa, 23  u Ġesù kien miexi fit-tempju fil-loġġa taʼ Salamun.+ 24  Għalhekk, il-Lhud daru miegħu u bdew jgħidulu: “Kemm se ddum taqlgħalna ruħna? Jekk int il-Kristu,+ għidilna ċar u tond.”+ 25  Wiġibhom Ġesù: “Għedtilkom, u madankollu ma temmnux. L-għemejjel li qed nagħmel f’isem Missieri, dawn jixhdu dwari.+ 26  Imma intom ma temmnux, għax ħadd minnkom m’hu min-nagħaġ tiegħi.+ 27  In-nagħaġ tiegħi+ jisimgħu leħni, u jien nafhom, u huma jiġu warajja.+ 28  U nagħtihom il-ħajja taʼ dejjem,+ u żgur li qatt ma jinqerdu,+ u ħadd ma jaħtafhomli minn idi.+ 29  Dak li tani Missieri+ hu xi ħaġa akbar minn kull ħaġa oħra,+ u ħadd ma jistaʼ jaħtafhom minn id il-Missier.+ 30  Jien u l-Missier ħaġa waħda.”+ 31  Għal darb’oħra l-Lhud qabdu l-ġebel biex iħaġġruh.+ 32  Wiġibhom Ġesù: “Urejtkom ħafna għemejjel tajbin mingħand il-Missier. Għal liema minn dawn l-għemejjel tridu tħaġġruni?” 33  Wiġbuh il-Lhud: “Ma rridux inħaġġruk għal xi għemil tajjeb, imma għad-dagħa,+ u għax int, għalkemm bniedem, tagħmel lilek innifsek alla.”+ 34  Wiġibhom Ġesù: “Fil-Liġi tagħkom+ m’huwiex miktub, ‘Jien għedt: “Intom allat”’?+ 35  Jekk sejjaħ ‘allat’+ lil dawk li l-kelma t’Alla kienet kontrihom, u l-Iskrittura ma tistax tiġi annullata,+ 36  lili, li tqaddist mill-Missier u ntbgħatt fid-dinja, tgħiduli ‘Qed tidgħi,’ għax għedt, Jien l-Iben t’Alla?+ 37  Jekk m’iniex nagħmel l-għemejjel+ taʼ Missieri, temmnunix. 38  Imma jekk qed nagħmilhom, avolja ma temmnux lili, emmnu l-għemejjel,+ sabiex issiru tafu u tkomplu tkunu tafu li l-Missier hu f’unjoni miegħi u jien f’unjoni mal-Missier.”+ 39  Għalhekk, reġgħu pprovaw jaħtfuh;+ imma ħarbilhom minn taħt idejhom.+ 40  Għal darb’oħra telaq in-naħa l-oħra tal-Ġordan, lejn il-post fejn Ġwanni kien beda jgħammed,+ u qagħad hemmhekk. 41  U ħafna nies ġew ħdejh, u bdew jgħidu: “Tabilħaqq, Ġwanni ma wettaq ebda sinjal, imma kulma qal Ġwanni dwar dan ir-raġel kollu kien veru.”+ 42  U ħafna poġġew il-fidi fih hemmhekk.+

Noti taʼ taħt

L-osservenza tal-festa (ħannuka, bl-Ebrajk) tikkommemora l-ksib mill-ġdid taʼ l-indipendenza Lhudija mid-dominanza Siro-Griega kif ukoll id-dedikazzjoni mill-ġdid tat-tempju f’Ġerusalemm lil Ġeħova.