Ġwanni 10:1-42

10  “Tassew, tassew, ngħidilkom, Min ma jidħolx fil-​maqjel tan-​nagħaġ mill-​bieb+ imma jitlaʼ minn xi mkien ieħor, dan ikun ħalliel u ħattâf.+  Imma min jidħol mill-​bieb+ hu r-​ragħaj+ tan-​nagħaġ.+  Min ikun mal-​bieb+ jiftaħlu lil dan, u n-​nagħaġ+ jisimgħu leħnu, u hu jsejjaħ lin-​nagħaġ tiegħu b’isimhom u joħroġhom barra.  Meta jkun ħareġ in-​nagħaġ tiegħu kollha barra, imur quddiemhom, u dawn imorru warajh+ għax jagħrfu leħnu.+  Wara barrani żgur ma jmorrux imma jaħarbu+ minnu, għax leħen il-​barranin ma jagħrfuhx.”+  Ġesù ġabilhom dan il-​paragun; imma ma kinux jafu x’kien ifisser dak li kien qed jgħidilhom.+  Għalhekk, Ġesù reġaʼ qal: “Tassew, tassew, ngħidilkom, Jien il-​bieb+ tan-​nagħaġ.  Dawk kollha li ġew minfloki huma ħallelin u ħattafin;+ imma n-​nagħaġ ma semgħuhomx.+  Jien il-​bieb;+ kulmin jidħol minni jkun salvat, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa.+ 10  Il-ħalliel+ jiġi biss biex jisraq, joqtol, u jeqred.+ Jien ġejt biex ikollhom il-​ħajja, ħajja bl-​abbundanza. 11  Jien ir-​ragħaj mill-​aħjar;+ ir-​ragħaj mill-​aħjar jagħti ruħu għan-​nagħaġ.+ 12  Il-lavrant,+ li mhux ragħaj u li n-​nagħaġ m’humiex tiegħu, jara l-​lupu ġej u jabbanduna n-​nagħaġ u jaħrab—u l-​lupu jaħtafhom u jxerridhom+ 13  għax hu lavrant+ u ma jimpurtahx min-​nagħaġ.+ 14  Jien ir-​ragħaj mill-​aħjar, u naf lin-​nagħaġ tiegħi+ u n-​nagħaġ tiegħi jafu lili,+ 15  bħalma l-​Missier jaf lili u jien naf lill-​Missier;+ u nagħti ruħi għan-​nagħaġ.+ 16  “U għandi nagħaġ oħrajn,+ li m’humiex minn dan il-​maqjel;+ lil dawn ukoll irrid inġibhom, u jisimgħu leħni,+ u jsiru merħla waħda, ragħaj wieħed.+ 17  Għalhekk iħobbni l-​Missier,+ għax nagħti ruħi,+ sabiex nerġaʼ nirċiviha. 18  Ħadd ma ħadhieli, imma nagħtiha minn rajja. Għandi l-​awtorità li nagħtiha, u għandi l-​awtorità li nerġaʼ nirċiviha.+ Il-​kmand+ dwar dan tahuli Missieri.” 19  Reġaʼ kien hemm firda+ fost il-​Lhud minħabba dan il-​kliem. 20  Ħafna minnhom bdew jgħidu: “Għandu demonju+ u hu miġnun. Għala tisimgħuh?” 21  Oħrajn bdew jgħidu: “Dan mhux il-​kliem taʼ raġel maħkum minn demonju. Demonju ma jistax jiftaħ għajnejn l-​għomja, hux hekk?” 22  Dak iż-​żmien saret il-​festa tad-​dedikazzjoni* f’Ġerusalemm. Kienet ix-​xitwa, 23  u Ġesù kien miexi fit-​tempju fil-​loġġa taʼ Salamun.+ 24  Għalhekk, il-​Lhud daru miegħu u bdew jgħidulu: “Kemm se ddum taqlgħalna ruħna? Jekk int il-​Kristu,+ għidilna ċar u tond.”+ 25  Wiġibhom Ġesù: “Għedtilkom, u madankollu ma temmnux. L-​għemejjel li qed nagħmel f’isem Missieri, dawn jixhdu dwari.+ 26  Imma intom ma temmnux, għax ħadd minnkom m’hu min-​nagħaġ tiegħi.+ 27  In-nagħaġ tiegħi+ jisimgħu leħni, u jien nafhom, u huma jiġu warajja.+ 28  U nagħtihom il-​ħajja taʼ dejjem,+ u żgur li qatt ma jinqerdu,+ u ħadd ma jaħtafhomli minn idi.+ 29  Dak li tani Missieri+ hu xi ħaġa akbar minn kull ħaġa oħra,+ u ħadd ma jistaʼ jaħtafhom minn id il-​Missier.+ 30  Jien u l-​Missier ħaġa waħda.”+ 31  Għal darb’oħra l-​Lhud qabdu l-​ġebel biex iħaġġruh.+ 32  Wiġibhom Ġesù: “Urejtkom ħafna għemejjel tajbin mingħand il-​Missier. Għal liema minn dawn l-​għemejjel tridu tħaġġruni?” 33  Wiġbuh il-​Lhud: “Ma rridux inħaġġruk għal xi għemil tajjeb, imma għad-​dagħa,+ u għax int, għalkemm bniedem, tagħmel lilek innifsek alla.”+ 34  Wiġibhom Ġesù: “Fil-​Liġi tagħkom+ m’huwiex miktub, ‘Jien għedt: “Intom allat”’?+ 35  Jekk sejjaħ ‘allat’+ lil dawk li l-​kelma t’Alla kienet kontrihom, u l-​Iskrittura ma tistax tiġi annullata,+ 36  lili, li tqaddist mill-​Missier u ntbgħatt fid-​dinja, tgħiduli ‘Qed tidgħi,’ għax għedt, Jien l-​Iben t’Alla?+ 37  Jekk m’iniex nagħmel l-​għemejjel+ taʼ Missieri, temmnunix. 38  Imma jekk qed nagħmilhom, avolja ma temmnux lili, emmnu l-​għemejjel,+ sabiex issiru tafu u tkomplu tkunu tafu li l-​Missier hu f’unjoni miegħi u jien f’unjoni mal-​Missier.”+ 39  Għalhekk, reġgħu pprovaw jaħtfuh;+ imma ħarbilhom minn taħt idejhom.+ 40  Għal darb’oħra telaq in-​naħa l-​oħra tal-​Ġordan, lejn il-​post fejn Ġwanni kien beda jgħammed,+ u qagħad hemmhekk. 41  U ħafna nies ġew ħdejh, u bdew jgħidu: “Tabilħaqq, Ġwanni ma wettaq ebda sinjal, imma kulma qal Ġwanni dwar dan ir-​raġel kollu kien veru.”+ 42  U ħafna poġġew il-​fidi fih hemmhekk.+

Noti taʼ taħt

L-osservenza tal-​festa (ħannuka, bl-​Ebrajk) tikkommemora l-​ksib mill-​ġdid taʼ l-​indipendenza Lhudija mid-​dominanza Siro-Griega kif ukoll id-​dedikazzjoni mill-​ġdid tat-​tempju f’Ġerusalemm lil Ġeħova.