Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġona 4:1-11

4  Iżda dan xejn m’għoġbu lil Ġona,+ tant li għadab għall-aħħar.  Għaldaqstant talab lil Ġeħova u qal: “O Ġeħova, mhux għalhekk inkwetajt jien meta kont f’arti? Kien għalhekk li għall-ewwel ħrabt lejn Tarsis;+ għax kont naf li int Alla grazzjuż u ħanin,+ bil-mod biex tirrabja u għani fil-qalb tajba bl-imħabba,+ u li jiddispjaċik mill-gwaj.+  U issa, O Ġeħova, jekk jogħġbok, ħudli ruħi,+ għax aħjar immut milli ngħix.”+  Iżda Ġeħova qallu: “Għandek għalfejn tagħdab daqshekk?”+  Imbagħad Ġona ħareġ mill-belt u qagħad bil-qiegħda lejn il-lvant tal-belt; u hemmhekk għamel għarix għalih biex ipoġġi taħtu għad-dell+ sakemm jara x’kien se jiġri mill-belt.+  Għaldaqstant, Alla Ġeħova għamel li titlaʼ siġra tal-qargħa bomblija għal fuq Ġona, ħalli tagħmillu d-dell fuq rasu u teħilsu mill-istat miżerabbli tiegħu.+ U Ġona feraħ ferm bis-siġra.  Imma meta beda jżernaq l-għada, l-Alla l-veru bagħat dudu+ biex jolqot lis-siġra; u din nixfet.+  U ġara li, malli x-xemx bdiet tiddi, Alla bagħat ukoll riħ jaħraq mil-lvant,+ u x-xemx baqgħet tisreġ fuq ras Ġona, tant li beda jħossu ħażin;+ u baqaʼ jitlob li ruħu tmut, u kemm-il darba qal: “Aħjar immut milli ngħix.”+  U Alla qal lil Ġona: “Għandek għalfejn tagħdab daqshekk minħabba s-siġra?”+ Għal dan, hu qal: “Għandi għalfejn nagħdab daqshekk, tant li rrid immut.” 10  Imma Ġeħova qallu: “Int, min-naħa tiegħek, iddispjaċiek għas-siġra, li ma kontx int li tħabatt għaliha jew kabbartha u li nibtet u għabet f’lejl wieħed. 11  Allura jien, min-naħa tiegħi, m’għandux jiddispjaċini għal Ninwe l-belt il-kbira,+ li fiha hemm iktar minn mija u għoxrin elf bniedem li lanqas biss jafu d-differenza bejn idhom il-leminija u x-xellugija, minbarra li hemm ħafna annimali domestiċi?”+

Noti taʼ taħt