Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġona 2:1-10

2  Imbagħad Ġona talab lil Ġeħova Alla tiegħu mill-ġewwieni tal-ħuta+  u qal: “Fin-niket tiegħi sejjaħt lil Ġeħova,+ u hu wiġibni.+ Minn żaqq il-Qabar* għajjatt għall-għajnuna.+ Int smajt leħni.+   Meta tfajtni fl-abbissi, fil-qalba taʼ baħar miftuħ,+ Imbagħad dawruni l-kurrenti. Il-ħalel u l-imwieġ kollha tiegħek—minn fuqi għaddew.+   U min-naħa tiegħi għedt, ‘Jien tkeċċejt minn quddiem għajnejk!+ Kif qatt nistaʼ nerġaʼ nħares lejn it-tempju qaddis tiegħek?’+   L-ilmijiet  tant  dawruni  li ruħi kważi għerqet;+ l-ilmijiet fondi bdew jingħalqu fuqi. Il-ħaxix tkebbeb maʼ rasi.   F’qiegħ il-muntanji nżilt. L-istaneg taʼ l-art ngħalqu fuqi għal żmien indefinit.* Imma int tellajtli ħajti mill-ħofra, O Ġeħova Alla tiegħi.+   Meta ruħi nfniet fija,+ kien f’Ġeħova li jien ftakart.+ Imbagħad it-talba tiegħi ġiet għandek, fit-tempju qaddis tiegħek.+   Dawk li jagħtu kas l-idoli foloz jitilqu s-sors tagħhom taʼ qalb tajba bl-imħabba.+   Imma ngħid għalija, b’leħen taʼ radd il-ħajr se noffrilek sagrifiċċji.+ Dak li wegħedt, se rroddu.+ Is-salvazzjoni hi taʼ Ġeħova.”+ 10  Wara xi żmien, Ġeħova kkmanda lill-ħuta, u din qalgħet lil Ġona għal fuq l-art niexfa.+

Noti taʼ taħt

Bl-Ebrajk, “Xeol.” Ara Appendiċi 4.
Ara Ġen 3:22, in-nota taʼ taħt.