Ġoel 2:1-32

2  “Doqqu qarn f’Sijon,+ O rġiel, u għajtu għajta tal-​gwerra+ fuq il-​muntanja qaddisa tiegħi.+ Ħa jinfixlu+ l-​abitanti kollha taʼ l-​art; għax ġej il-​jum taʼ Ġeħova,+ għax hu qrib!  Dan hu jum taʼ dlam u swidija,+ jum taʼ sħab u dlam ċappa, bħad-​dawl taż-​żerniq mifrux fuq il-​muntanji.+ “Hemm poplu numeruż u setgħan;+ qatt* qabel m’eżista wieħed bħalu,+ u ma jerġaʼ jkun hemm ħadd iktar warajh sas-​snin kollha taʼ ġenerazzjoni wara l-​oħra.  Quddiemu nar qed jiblaʼ+ u warajh fjamma qed taħraq.+ Bħall-​ġnien taʼ l-​Għeden l-​art qiegħda quddiemu;+ imma warajh hemm xagħri abbandunat, u xejn ma jkun hemm li jaħrablu.  “Id-​dehra tiegħu hi bħad-​dehra taż-​żwiemel, u bħaż-​żwiemel tal-​ġiri, hekk ikompli jlebbet.+  Bħall-ħoss tal-​karrijiet fuq il-​qċaċet tal-​muntanji jibqaʼ jaqbeż,+ bħall-​ħoss taʼ nar iħeġġeġ li qed jiblaʼ t-​tiben.*+ Hu bħal poplu setgħan, imqassam għall-​battalja.+  Minħabba fih, popli sħaħ ikollhom uġigħ kbir.+ Inkwantu għall-​uċuħ kollha, dawn isiru ħomor nar bl-​ansjetà.+  “Bħal irġiel setgħanin jiġru.+ Bħal gwerriera jitilgħu maʼ sur. U jmorru kull wieħed fi triqatu stess, u ma jbiddlux il-​mogħdijiet tagħhom.+  U ma jimbottawx lil xulxin. Bħal raġel b’saħħtu fi triqtu, jibqgħu sejrin; u jekk xi wħud jaqgħu saħansitra qalb il-​vleġeġ, l-​oħrajn ma jwarrbux minn triqithom.  “Jidħlu jiġru fil-​belt. Jiġru fuq is-​sur. Jitilgħu fuq id-​djar. Jidħlu mit-​twieqi bħal xi ħalliel. 10  Quddiemu l-​art theżżet, is-​smewwiet triegħdu. Ix-​xemx u l-​qamar iddallmu,+ u l-​kwiekeb tilfu d-​dija tagħhom.+ 11  U Ġeħova se jsemmaʼ leħnu+ quddiem il-​qawwa militari tiegħu,+ għax il-​kamp tiegħu hu ħafna fl-​għadd.+ Għax dak li qed iwettaq kelmtu hu setgħan; għax jum Ġeħova hu kbir+ u jqanqal biżaʼ kbir, u min jistaʼ jiflaħ għalih?”+ 12  “U għalhekk issa,” hija l-​kelma taʼ Ġeħova, “ejjew lura għandi b’qalbkom kollha,+ u bis-​sawm,+ bil-​biki, u bl-​ilfiq.+ 13  U ċarrtu qlubkom,+ u mhux ħwejjiġkom;+ u ejjew lura lejn Ġeħova Alla tagħkom, għax hu grazzjuż u ħanin,+ bil-​mod biex jirrabja+ u għani fil-​qalb tajba bl-​imħabba,+ u żgur li jiddispjaċih minħabba l-​gwaj.+ 14  Min jaf jekk idurx lura u jekk, fil-​fatt, jiddispjaċihx+ u jħalli barka warajh,+ offerta tal-​qmuħ u offerta tax-​xorb għal Ġeħova Alla tagħkom? 15  “Doqqu qarn f’Sijon, O rġiel.+ Iddikjaraw żmien taʼ sawm.+ Sejħu assemblea solenni flimkien.+ 16  Iġimgħu n-​nies flimkien. Qaddsu l-​kongregazzjoni.+ Iġimgħu x-​xjuħ flimkien. Iġimgħu flimkien it-​tfal u t-​trabi li jerdgħu mis-​sider.+ Ħa joħroġ l-​għarus mill-​kamra taʼ ġewwa tiegħu, u l-​għarusa mill-​kamra tagħha. 17  “Bejn il-​loġġa u l-​artal+ ħalli l-​qassisin, il-​ministri taʼ Ġeħova, jibku u jgħidu, ‘Tħassar, O Ġeħova, lill-​poplu tiegħek, u tħallix li l-​wirt tiegħek jiġi mżeblaħ,+ biex il-​ġnus jaħkmu fuqu. Għala għandhom jgħidu fost il-​popli: “Fejn hu Alla tagħhom?”’+ 18  U Ġeħova se jkun għajjur għal artu+ u jagħder lill-​poplu tiegħu.+ 19  U Ġeħova se jwieġeb u jgħid lill-​poplu tiegħu, ‘Ara! Qed nibagħtilkom il-​qmuħ u l-​inbid ġdid u ż-​żejt, u intom żgur li tixbgħu bihom;+ u m’iniex se nħallikom iktar tiġu mżebilħin fost il-​ġnus.+ 20  U lil tat-​tramuntana+ se nbiegħdu minnkom, u fil-​fatt se nitfgħu f’art bla ilma u f’art abbandunata, b’wiċċu lejn il-​baħar tal-​lvant+ u l-​warrani tiegħu lejn il-​baħar tal-​punent.+ U l-​intiena minnu titlaʼ ’l fuq, u r-​riħa tinten minnu tibqaʼ tielgħa ’l fuq;+ għax Alla, fil-​fatt, se jagħmel affarijiet kbar.’ 21  “Tibżax, O art. Ifraħ u thenna; għax Ġeħova, fil-​fatt, se jagħmel affarijiet kbar.+ 22  Tibżgħux, intom il-​bhejjem tar-​rabaʼ,+ għax il-​mergħat tax-​xagħri se jħaddru.+ Għax is-​siġar se jagħtu l-​frott tagħhom.+ Is-​siġra tat-​tin u d-​dielja se jagħtu l-​frott tagħhom bis-​sħiħ.+ 23  U intom, ulied Sijon, ifirħu u thennew b’Ġeħova Alla tagħkom;+ għax żgur li se jagħtikom ix-​xita tal-​ħarifa bil-​qjies xieraq,+ u se jibgħat fuqkom ħalba xita, xita tal-​ħarifa u xita tar-​rebbiegħa, bħal qabel.+ 24  U l-​qigħan tad-​dris ikunu mimlijin qmuħ, u l-​btieti jfuru bl-​inbid ġdid u biż-​żejt.+ 25  U npattilkom għal dak li kielu matul is-​snin il-​ġurat, il-​ġurat li jitkaxkar, il-​wirdiena, u x-​xagħat, il-​qawwa militari kbira tiegħi li bgħatt fostkom.+ 26  U intom tieklu, tieklu u tixbgħu,+ u żgur li tfaħħru isem Ġeħova Alla tagħkom,+ li mexa magħkom b’mod tant taʼ l-​għaġeb;+ u l-​poplu tiegħi qatt iktar ma jkollu minn xiex jistħi.+ 27  U jkollkom tkunu tafu li jien qiegħed f’nofs Israel,+ u li jien Ġeħova Alla tagħkom u m’hemm ħadd ħliefi.+ U l-​poplu tiegħi qatt iktar ma jkollu minn xiex jistħi. 28  “U wara dan irid iseħħ li jien inferraʼ l-​ispirtu tiegħi+ fuq kull xorta taʼ bnedmin,+ u wliedkom subien u bniet+ jipprofetizzaw. U x-​xjuħ tagħkom joħolmu ħolm. U ż-​żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. 29  U saħansitra fuq il-​qaddejja rġiel u nisa nferraʼ l-​ispirtu tiegħi f’dawk il-​jiem.+ 30  “U nagħmel għeġubijiet fis-​smewwiet+ u fuq l-​art, demm u nar u kolonni tad-​duħħan.+ 31  Ix-xemx tinbidel fi dlam,+ u l-​qamar f’demm,+ qabel il-​miġja tal-​jum il-​kbir taʼ Ġeħova, jum li jqanqal il-​biżaʼ.+ 32  U jrid iseħħ li kulmin isejjaħ isem Ġeħova jsalva;+ għax fuq il-​Muntanja Sijon u f’Ġerusalemm se jkun hemm il-​maħrubin,+ sewwasew bħalma qal Ġeħova, u fost dawk li jsalvaw, li lilhom Ġeħova qed isejjaħ.”+

Noti taʼ taħt

Jew, “minn żmien indefinit.” Ara Ġen 3:22, in-​nota taʼ taħt. F’versi 26 u 27 ukoll.
Letteralment, “qasbija.” Ara Eżo 5:12, in-​nota taʼ taħt.