Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġob 7:1-21

7  “Mhux xogħol obbligatorju+ hemm fuq l-art għall-bniedem mortali, U m’humiex jiemu bħall-jiem taʼ ħaddiem mikri?+   Bħal ilsir hu jilheġ għad-dell,+ U bħal ħaddiem mikri jistenna ħlasu.+   B’hekk xhur qamrin bla siwi kelli,+ U ljieli taʼ inkwiet+ kienu magħdudin lili.   Meta mteddejt għedt, ‘Meta se nqum?’+ U meta l-lejl jgħaddi nkun xbajt nitqalleb ’l hemm u ’l hawn sat-tbexbix taʼ fil-għodu.   Laħmi sar miksi bid-dud+ u b’għoqod tat-trab;+ Il-ġilda tiegħi rabbiet il-qxur u qed tnixxi.+   Jiemi saru eħfef+ minn mekkuk taʼ nissieġ, U jintemmu mingħajr ebda tama.+   Ftakar li ħajti buffura riħ;+ Li għajnejja ma jerġgħux igawdu affarijiet tajbin.   Għajn dak li jarani ma tilmaħnix; Għajnejk ikunu fuqi, imma jien ma nkunx iżjed.+   Is-sħaba tintemm u titlaq ’l hemm; Hekk min jinżel fil-Qabar,* ma jitlax.+ 10  Ma jerġax lura iktar lejn daru, U lilu postu ma jirrikonoxxihx iktar.+ 11  Jien, iva, jien, ma nżommx fommi sieket. Nitkellem fin-niket taʼ l-ispirtu tiegħi; Nitkellem dwar it-tħassib tiegħi bl-imrar taʼ ruħi!+ 12  Jaqaw jien xi baħar jew xi mostru tal-baħar, Biex tqiegħed għassa+ fuqi? 13  Meta għedt, ‘Taħt il-friex insib il-faraġ, Is-sodda tiegħi ttaffili t-tħassib tiegħi,’ 14  Int werwirtni bil-ħolm, U bil-viżjonijiet iġġegħelni ninħasad bil-biżaʼ, 15  Għalhekk, jien* nippreferi mmut fgat, Nippreferi nara l-mewt+ iktar milli nara għadmi. 16  Lil ħajti jien ċħadtha;+ ma rridx ngħix għal żmien indefinit.* Ħallini waħdi, għax jiemi huma biss nifs.+ 17  X’inhu l-bniedem mortali+ biex int trabbih, U biex tixħet qalbek fuqu, 18  U biex titfaʼ l-attenzjoni tiegħek fuqu kull fil-għodu, Biex kull mument tgħaddih minn prova?+ 19  Għala ma tridx twarrab ħarstek minni,+ Lanqas tħallini waħdi sakemm niblaʼ l-bżieq tiegħi? 20  Jekk jien dnibt, x’nistaʼ nwettaq kontrik, Int li tosserva l-umanità?+ Għala għamiltni l-mira tiegħek, u b’hekk jien sirt taʼ piż għalik? 21  U għala ma taħfirx in-nuqqas tiegħi+ U tagħlaq għajnejk għall-iżball tiegħi? Għax issa fit-trab+ se nimtedd; U int tfittixni, u jien ma nkunx iżjed.”

Noti taʼ taħt

Bl-Ebrajk, “Xeol.” Ara Appendiċi 4.
Letteralment, “ruħi.”
Ara Ġen 3:22, in-nota taʼ taħt.