Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġob 30:1-31

30  “Imma issa jiddieħqu bija,+ Dawk li huma iżgħar minni fil-jiem,+ Li lil missirijiethom ma kontx inħallihom Joqogħdu mal-klieb tal-merħla tiegħi.   Saħansitra l-qawwa taʼ idejhom—xi swietli? M’għadx baqgħalhom enerġija.+   Minħabba l-għaks u l-ġuħ huma bla ħajja, Igerrmu reġjun bla ilma,+ Fejn il-bieraħ kien hemm maltempata u ħerba.   Kienu qed jaqtgħu l-ħaxixa mielħa minn qalb is-siġar, U għerq is-siġar tal-ġummar kien l-ikel tagħhom.   Mill-komunità kienu jitkeċċew;+ In-nies kienu jgħajtu magħhom bħalma jgħajtu maʼ ħalliel.   Ikollhom jgħammru fin-niżla tal-widien,* Fil-ħofor fl-art u fil-blat.   Qalb is-siġar kienu jgħajtu; Taħt il-ħurrieq kienu jitgeddsu flimkien.   Ulied il-bniedem bla sens,+ kif ukoll ulied il-bniedem bla isem, Dawn tkeċċew bis-swat mill-pajjiż.   Issa sirt saħansitra t-tema tal-kant tagħhom,+ U għalihom jien oġġett taż-żebliħ.+ 10  Jistmerruni, u jżommu ’l bogħod minni;+ U xejn ma jżommhom milli jobżquli f’wiċċi.+ 11  Għax Hu ħall il-korda tal-qaws tiegħi u umiljani, U huma kienu bla rażan fil-mod kif ittrattawni. 12  F’leminti jqumu qishom nisel mill-agħar; Ħallewni mmur, Imma waqqfu kontrija l-ostakli diżastrużi tagħhom.+ 13  Ġarrfu triqati; Kienu tajbin biss biex jaqilgħuli l-għawġ,+ Mingħajr ma kellhom min jgħinhom. 14  Qishom minn ġo fetħa wiesgħa fil-ħajt ġew; F’maltempata baqgħu mexjin ’il quddiem. 15  Twerwir għal għarrieda ddawwar għal fuqi; L-imġiba nobbli tiegħi titkeċċa bħallikieku mir-riħ, U s-salvazzjoni tiegħi għaddiet bħalma tgħaddi sħaba. 16  Issa ruħi qed tinħall ġo fija;+ Jiem taʼ sofferenza+ jaħkmuni. 17  Bil-lejl għadmi+ jiġi minfud u jinqalagħli, U l-uġigħ li jgerrimni ma jistrieħx.+ 18  Bl-abbundanza tal-qawwa l-libsa tiegħi tinbidel; Bħall-għonq tal-libsa twila tiegħi tħażżimni. 19  Hu jniżżilni fit-tafal, U b’hekk nidher bħat-trab u l-irmied. 20  Ngħajjatlek għall-għajnuna, imma ma twiġibnix;+ Inqum bil-wieqfa, biex tagħti kasi. 21  Tinbidel biex issir kiefer miegħi;+ Bil-qawwa kollha taʼ idek tattakkani. 22  Tgħollini mar-riħ, iġġegħelni nirkeb fuqu; Imbagħad iġġibni fix-xejn b’tisbita. 23  Għax jien naf tajjeb li lejn il-mewt iġġegħelni ndur lura,+ U lejn id-dar fejn jiltaqgħu l-ħajjin kollha. 24  Biss ħadd ma jagħti d-daqqa tal-mewt lil sempliċi gozz ħerba,+ Lanqas matul is-sofferenza tiegħu ma jkun hemm min jgħajjat għall-għajnuna għan-nom tiegħu. 25  Verament jien bkejt għal min ikollu ġurnata iebsa;+ Ruħi titnikket għall-fqir.+ 26  Għalkemm stennejt it-tajjeb, il-ħażin ġie;+ U bqajt nistenna d-dawl, imma d-dlam ġie. 27  Imsarni bdew ibaqbqu u ma qagħdux kwieti; Jiem mimlijin sofferenza ġew quddiem wiċċi. 28  B’qalbi sewda+ mxejt ’l hemm u ’l hawn meta ma kienx hemm dawl tax-xemx; Qomt fil-ġemgħa; bqajt ngħajjat għall-għajnuna. 29  Ħu x-xakalli sirt jien, U sieħeb il-bniet tan-nagħma.+ 30  Il-ġilda tiegħi swiedet+ u waqgħet minn fuqi, U għadmi sar jaħraq minħabba n-nixfa. 31  L-arpa tiegħi kienet biss għan-niket, U l-fifra tiegħi għal-leħen tal-bekkejja.

Noti taʼ taħt

Ara Ġen 26:17, in-nota taʼ taħt.