Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġob 3:1-26

3  Kien wara dan li Ġob fetaħ fommu u beda jisħet jum twelidu.+  Ġob issa tkellem u qal:   “Ħa jgħib il-jum li twilidt fih,+ U l-lejl li fih xi ħadd qal, ‘Tnissel raġel b’saħħtu!’   U dak il-jum, ħa jsir dlam. Ħa ma jqisux Alla mill-għoli, U ħa ma jiddix fuqu d-dawl tal-jum.   Ħa jifduh id-dlam u s-swidija. Ħa tgħammar fuqu sħaba tax-xita. Ħa jwerwruh l-affarijiet li jdallmu l-jum.+   Dak il-lejl—ħa taħkmu s-swidija;+ Ħa ma jħossux kuntent fost il-jiem tas-sena; Ħa ma jidħolx fost l-għadd tax-xhur qamrin.   Ara! Dak il-lejl—ħa jkun bla ħajja; Ħa ma tidħol fih ebda għajta ferriħija.+   Ħa jisħtuh dawk li jisħtu l-jum, Dawk li lesti li jqajmu lil Levjatan.*+   Ħa jiddallmu l-kwiekeb taʼ l-għabex tiegħu; Ħa jistenna d-dawl u ma jkunx hemm; U ħa ma jarax id-dija taż-żerniq. 10  Għax m’għalaqx bwieb żaqq ommi,+ U ma ħebiex l-inkwiet minn għajnejja. 11  Għala ma mittx jien fil-ġuf?+ Għala ma ħriġtx minn żaqq ommi u mbagħad mitt? 12  Għala laqgħuni l-irkopptejn, U għala sibt sider+ biex nerdaʼ? 13  Għax kieku s’issa mteddejt biex inkun fil-kwiet;+ Kieku rqadt dakinhar; kieku striħajt+ 14  Mas-slaten u l-kunsillieri taʼ l-art,+ Dawk li jibnu għalihom infushom postijiet abbandunati,+ 15  Jew mal-prinċpijiet li għandhom id-deheb, Dawk li jimlew djarhom bil-fidda; 16  Jew, bħal korriment moħbi,+ ma kontx inkun neżisti, Bħat-trabi li qatt ma raw id-dawl.+ 17  Hemmhekk il-ħżiena ma jibqgħux jinkwetaw lil ħaddieħor,+ U hemmhekk jistrieħu dawk li huma għajjenin.+ 18  Flimkien il-priġunieri huma fil-kwiet; Ma jisimgħux leħen min qiegħed fuqhom biex jaħdmu.+ 19  Hemmhekk il-kbir u ż-żgħir huma l-istess,+ U l-ilsir jinħeles minn sidu. 20  Alla għala jagħti d-dawl lil min għandu l-inkwiet, U l-ħajja lil dawk li ruħhom kollha mrar?+ 21  Għala hemm dawk li qed jistennew il-mewt, u ma tiġix,+ Għalkemm jibqgħu jħaffru għaliha iktar milli għal teżori moħbijin? 22  Dawk li qed jithennew u jimtlew bil-ferħ, Itiru bil-ferħ għaliex isibu post fejn jindifnu. 23  Alla għala jagħti d-dawl lil raġel b’saħħtu, li triqtu moħbija,+ U jagħlqu minn kull naħa?+ 24  Għax qabel l-ikel tiegħi jiġi t-tnehid tiegħi,+ U bħall-ilmijiet igelgel il-krib qawwi tiegħi;+ 25  Għaliex xi ħaġa li tkexkixni tiġi fuqi; U dak li nibżaʼ minnu jilħaqni.+ 26  Ma kontx bla inkwiet taʼ xejn, lanqas kont bla tfixkil, Lanqas kont mistrieħ, u madankollu l-inkwiet jibqaʼ ġej.”

Noti taʼ taħt

Possibbilment “kukkudrill” jew “mostru tal-baħar.”