Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġob 19:1-29

19  U Ġob wieġeb u qal:   “Kemm se ddumu tkidduni+ U tkissruni bil-kliem?+   Dawn l-għaxar darbiet ċanfartuni; Ma tistħux tittrattawni daqshekk bl-aħrax.+   U, ejja ngħidu li żbaljajt,+ Jien ingawdih l-iżball tiegħi.   Jekk, fil-fatt, titkabbru kontrija,+ U turu li jistħoqqli l-għajb tiegħi,+   Kunu afu, mela, li hu Alla li żvijani, U x-xibka tal-kaċċa tiegħu għalaqha fuqi.+   Ara! Nibqaʼ ngħajjat, ‘Vjolenza!’ imma ħadd ma jwieġeb;+ Nibqaʼ ngħajjat għall-għajnuna, imma m’hemmx ġustizzja.+   Il-passaġġ tiegħi għalqu b’ħajt tal-ġebel,+ u ma nistax ngħaddi; U fuq triqati jqiegħed id-dlam.+   Neħħieli l-glorja tiegħi minn fuqi,+ U neżżagħli l-kuruna minn rasi. 10  Iġarrafni minn kull naħa, u ngħosfor; U jaqlagħli bħal siġra t-tama tiegħi. 11  Ir-rabja tiegħu tixgħel kontrija,+ U jibqaʼ jgħoddni bħala avversarju tiegħu. 12  Ngħaqdu flimkien it-truppi tiegħu biex jiġu u jibnu triqithom kontrija,+ U jikkampjaw madwar it-tinda tiegħi. 13  Lil ħuti stess begħedhom minni,+ U dawk li jafuni saħansitra warrbuni. 14  Il-ħbieb intimi tiegħi m’għadhomx jeżistu,+ U dawk li nafhom sew insewni, 15  Dawk li qed jgħixu bħala barranin f’dari;+ u l-ilsiera nisa tiegħi jgħodduni bħala stranġier; Barrani sirt f’għajnejhom. 16  Insejjaħ lill-qaddej tiegħi, imma ma jwiġibx. B’fommi nibqaʼ nitolbu bil-ħniena biex jagħdirni. 17  Nifsi sar iqażżeż lil marti,+ U jien sirt ninten għal ulied żaqq ommi. 18  Is-subien ukoll ċaħduni;+ Lanqas nilħaq inqum li ma jibdewx jitkellmu kontrija. 19  L-irġiel kollha li kienu ħbieb tal-qalb jistmerruni,+ U dawk li nħobb daru kontrija.+ 20   Maʼ ġildi u maʼ laħmi mwaħħal għadmi,+ U ma baqagħlix ħlief il-ġilda taʼ snieni. 21  Ħennu għalija, ħennu għalija, O intom sħabi,+ Għax id Alla laqtitni.+ 22  Għala tibqgħu tippersegwitawni bħalma jagħmel Alla,+ U ma tixbgħux b’laħmi? 23  O li kieku kellu jinkiteb issa kliemi! O li kieku kellu jitniżżel fi ktieb! 24  O li kieku kien minqux għal dejjem fil-blat, B’xafra tal-ħadid+ u biċ-ċomb! 25  U jien naf tajjeb li l-feddej tiegħi+ hu ħaj, U li, meta jiġi warajja, hu jqum+ fuq it-trab. 26  U wara li qaxxruli ġildi,—dan! Għalkemm laħmi ġie fix-xejn, jien se narah lil Alla, 27  Li lilu jien se nara personalment.+ Għajnejja, u mhux għajnejn xi stranġier, se jaraw lil Alla. Il-kliewi tiegħi ddgħajfu ġo fija. 28  Għax intom tgħidu, ‘Għala nibqgħu nippersegwitawh?’+ Meta l-għerq tal-kwistjoni jinsab fija. 29  Ibżgħu minħabba s-sejf,+ Għax is-sejf ifisser korla kontra l-iżbalji, Sabiex tkunu tafu li hemm imħallef.”+

Noti taʼ taħt