Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġob 15:1-35

15  U Elifaż it-Temani wieġeb u qal:   “Iwieġeb l-għaref b’għarfien fieragħ,+ Jew jimla żaqqu bir-riħ mil-lvant?+   Li sempliċement twiddeb b’kelma ma jkun jiswa xejn, U sempliċi kliem biss ma jkun t’ebda benefiċċju.   Madankollu, int innifsek iġġiegħel li l-biżaʼ minn Alla ma jkollu ebda forza, U tnaqqas il-meditazzjoni sinċiera dwar Alla.   Għax l-iżball tiegħek iħarreġ lil fommok, U int tagħżel ilsien in-nies li jilħqilhom.   Fommok stess jgħid li int ħati, u mhux jien; U xofftejk stess jitkellmu kontrik.+   Kont int l-ewwel bniedem li twieled,+ Jew qabel l-għoljiet+ twilidt bl-uġigħ tal-ħlas?   Tisimgħu int id-diskors kunfidenzjali t’Alla,+ U tillimita l-għerf għalik innifsek?   X’taf int li ma nafuhx aħna?+ X’tifhem int li ma nifhmuhx aħna? 10  Fostna hemm kemm dak taʼ xagħru griż u kemm dak imdaħħal fiż-żmien,+ Huma akbar minn missierek fiż-żmien. 11  M’hijiex biżżejjed għalik il-konsolazzjoni t’Alla, Jew kelma li tingħadlek b’mod ġentili? 12  Għala tħalli lil qalbek tiġri bik, U għala tberraq għajnejk? 13  Għax int iddawwar l-ispirtu tiegħek kontra Alla nnifsu, U int ġegħelt li l-kliem joħroġ minn fommok stess. 14  X’inhu l-bniedem mortali biex ikun nadif,+ Jew li xi ħadd imwieled minn mara jkollu raġun? 15  Ara! Fil-qaddisin tiegħu m’għandu ebda fidi,+ U s-smewwiet infushom, fil-fatt, m’humiex nodfa f’għajnejh.+ 16  Kemm inqas ikun hekk meta xi ħadd ikun mistkerrah u korrott,+ Raġel li jixrob l-inġustizzja bħall-ilma! 17  Dan se niddikjarah lilek. Agħtini widen!+ Rajt saħansitra dan, u għalhekk ħa nirrakkonta, 18  Dak li l-għorrief+ jgħidu U li ma ħbewhx, peress li ġie mingħand missirijiethom. 19  Lilhom biss ngħatat l-art, U ebda stranġier m’għadda minn ġo nofshom. 20  Bniedem mill-agħar isofri t-torturi tul jiemu kollha, Saħansitra s-snin magħdudin li ġew merfugħin għat-tirann. 21  Il-ħoss t’affarijiet tal-biżaʼ jidwi f’widnejh; Fis-sliem jaħbat għalih ħalliel.+ 22  Ma jemminx li jiġi lura mid-dlam,+ U hu merfugħ għas-sejf. 23  Jiġġerra biex ifittex il-ħobż—fejn hu?+ Hu jaf tajjeb li jum id-dlam+ hu lest u qrib. 24  In-niket u l-hemm jibqgħu jwerwruh;+ Jegħlbuh bħal sultan lest għall-attakk. 25  Peress li jmidd idu kontra Alla nnifsu, U jipprova juri li hu superjuri għal Dak li Jistaʼ Kollox;+ 26  Peress li b’ras iebsa jiġri kontrih, Bit-tarki ħoxnin tiegħu; 27  Peress li jiksi wiċċu bis-simna tiegħu U jqiegħed ix-xaħam fuq ġenbejh,+ 28  Hu jgħammar fi bliet li jridu jitqaċċtu darba għal dejjem; Fi djar li n-nies ma jibqgħux jgħammru fihom, Li żgur se jispiċċaw li jsiru gzuz taʼ ġebel. 29  Ma jsirx għani u l-għana tiegħu ma joktorx, Lanqas ma jifrex fuq l-art dak li kiseb.+ 30  Ma jitbigħedx mid-dlam; Iż-żarġun tiegħu tnixxfu fjamma, U hu jgħib b’nifs minn fomm Alla.+ 31  Ħa ma jpoġġix il-fidi tiegħu fil-frugħa, u jiġi żvijat, Għax sempliċi frugħa se jieħu bi tpartit; 32  Qabel żmienu se titwettaq din. U r-rimja tiegħu ma tħaddarx.+ 33  Bħal dielja jarmi l-għeneb mhux misjur tiegħu, U bħal siġra taż-żebbuġ iwaqqaʼ l-inwar tiegħu. 34  Għax il-ġemgħa taʼ l-apostati hi bla ħajja,+ U nar jiblaʼ t-tined tat-tixħim.+ 35  Inisslu l-inkwiet u jildu l-ħsara,+ U żaqqhom tħejji l-qerq.”

Noti taʼ taħt