Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġeremija 9:1-26

9  O li kieku rasi kienet ilma, u għajnejja nixxiegħa taʼ dmugħ!+ Kieku lejl u nhar kont inkun nistaʼ nibki għall-maqtulin taʼ bint il-poplu tiegħi.+  O li kieku kelli post fejn noqgħod fix-xagħri bħal min jivvjaġġa!+ Kieku, kont inħalli lill-poplu tiegħi u nitbiegħed minnhom, għax huma lkoll adulteri,+ ġemgħa taʼ tradituri;+  u bil-gideb jgħawġu lsienhom bħal qaws.+ Fil-pajjiż ma kinux magħrufin għall-fedeltà tagħhom. “Minn ħażen għal ħażen marru, u lili ma tawx kasi,”+ hija l-kelma taʼ Ġeħova.  “Ħa joqgħod attent kull wieħed minnkom minn sieħbu stess,+ u lanqas lil ħukom m’għandkom tafdaw.+ Għax żgur li anki l-aħwa jkunu lesti jieħdu post xulxin bil-qerq,+ u kull ħabib jaġixxi bħal kalunnjatur,+  u kull wieħed jibqaʼ jwaqqaʼ għaċ-ċajt lil sieħbu;+ u ħadd minnhom ma jgħid il-verità. Lil ilsienhom għallmuh jgħid il-gideb.+ Għejjew lilhom infushom jagħmlu l-ħażen.+  “Int qiegħed bil-qiegħda f’nofs il-qerq.+ Minħabba l-qerq ma ridux ikunu jafuni,”+ hija l-kelma taʼ Ġeħova.  Għaldaqstant, hekk qal Ġeħova taʼ l-armati: “Ara, qed indewwibhom fin-nar, u rrid niflihom,+ għax nistaʼ jien nagħmel mod ieħor maʼ bint il-poplu tiegħi?+  Ilsienhom vleġġa qattiela.+ Qerq jgħid. B’fommu, wieħed jitkellem maʼ sieħbu bil-paċi; imma mbagħad f’qalbu jlestilu nasba.”+  “M’għandix   jien   nitlob kont minnhom minħabba dawn l-affarijiet?” hija l-kelma taʼ Ġeħova. “Jew m’għandhiex ruħi titħallas minn ġens bħal dan?+ 10  Għall-muntanji nibki u nnewwaħ,+ u għall-mergħat tax-xagħri ngħanni għanja taʼ niket; għax se jinħarqu+ u ħadd ma jgħaddi minnhom u n-nies ma jisimgħux iktar il-ħoss taʼ l-imrieħel.+ Kemm il-ħlejjaq li jtiru fis-smewwiet u kemm il-bhejjem ikunu ħarbu, għosfru.+ 11  U lil Ġerusalemm nagħmilha borġ ġebel,+ il-bejta tax-xakalli;+ u l-bliet taʼ Ġuda nagħmilhom art abbandunata, mingħajr abitanti.+ 12  “Min hu dak ir-raġel għaref li jistaʼ jifhem dan, dak li fomm Ġeħova qallu x’jgħid?+ Għalfejn għandu jinqered il-pajjiż, jinħaraq bħax-xagħri biex ħadd ma jgħaddi minnu?”+ 13  U Ġeħova qal: “Minħabba li telqu l-liġi tiegħi, li tajthom biex tkun quddiemhom, u minħabba li m’obdewx minn leħni u ma mxewx magħha,+ 14  imma baqgħu jimxu wara l-ebusija taʼ qalbhom+ u wara x-xbihat taʼ Bagħal,+ li għallmuhom dwarhom missirijiethom;+ 15  hekk qal Ġeħova taʼ l-armati, l-Alla taʼ Israel, ‘Ara, lin-nies taʼ dan il-poplu se nitmagħhom pjanta morra,*+ u nagħtihom jixorbu ilma vvelenat;+ 16  u nxerridhom fost il-ġnus li la huma u lanqas missirijiethom ma kienu jafuhom,+ u nibagħtilhom warajhom is-sejf sa ma nkun qridthom għalkollox.’+ 17  “Hekk qal Ġeħova taʼ l-armati, ‘Uru li qed tifhmu, u sejħu lin-nisa li jgħannu l-għanjiet taʼ niket,+ sabiex jiġu; u ibagħtu wkoll għan-nisa tas-sengħa, sabiex jiġu huma wkoll,+ 18  ħa jgħaġġlu u jgħannulna għanja taʼ tinwiħ. U d-dmugħ jinżel minn għajnejna u dawn isiru jleqqu bl-ilma li jgelgel minnhom.+ 19  Għax minn Sijon instemaʼ l-ħoss tat-tinwiħ:+ “Kif ġejna rovinati!+ Kemm stħajna! Kellna nitilqu mill-pajjiż, għax ġarrfulna djarna.”+ 20  Imma isimgħu, O nisa, il-kelma taʼ Ġeħova, u ħa jilqgħu widnejkom il-kelma taʼ fommu. Imbagħad għallmu lill-bniet tagħkom għanja taʼ tinwiħ,+ u kull mara tgħallem lil seħbitha għanja taʼ niket.+ 21  Għax il-mewt daħlet mit-twieqi tagħna; daħlet fit-torrijiet fejn ngħammru, sabiex teqred lit-tfal mit-toroq, liż-żgħażagħ mill-pjazez.’+ 22  “Għid, ‘Din hija l-kelma taʼ Ġeħova: “L-iġsma mejtin tal-bnedmin jaqgħu bħal demel fuq wiċċ ir-rabaʼ u bħal ringiela qmuħ li jkunu għadhom kif inqatgħu u jitħallew mill-ħassâd bla ma jinġabru minn ħadd.”’”+ 23  Hekk qal Ġeħova: “Ħa ma jiftaħarx l-għaref bl-għerf tiegħu,+ u ħa ma jiftaħarx is-setgħan bis-setgħa tiegħu.+ Ħa ma jiftaħarx l-għani bl-għana tiegħu.”+ 24  “Imma min jiftaħar ħa jiftaħar b’dan: li jifhimni+ u għandu l-għarfien dwari, li jien Ġeħova,+ Dak li juri l-qalb tajba bl-imħabba, il-ġustizzja u s-sewwa fuq l-art;+ għax b’dawn l-affarijiet nitgħaxxaq,”+ hija l-kelma taʼ Ġeħova. 25  “Ara! Ġej żmien,” hija l-kelma taʼ Ġeħova, “meta nitlob kont minn kulmin hu ċirkonċiż imma m’huwiex ċirkonċiż tassew,+ 26  mill-Eġittu,+ minn Ġuda,+ minn Edom,+ minn ulied Għammon,+ minn Mowab,+ u minn dawk kollha li jqaxxru xagħar ngħashom u li jgħixu fix-xagħri;+ għax l-ebda ġens m’hu ċirkonċiż, u ħadd minn dar Israel m’hu ċirkonċiż f’qalbu.”+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “assenzju.”