Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġenesi 8:1-22

8  Wara dan, Alla ftakar+ f’Noè u f’kull bhima salvaġġa u f’kull annimal domestiku li kien miegħu fl-arka,+ u Alla ġiegħel riħ jgħaddi minn fuq l-art, u l-ilmijiet bdew jonqsu.+  U l-għejun taʼ l-ilma fond*+ u bwieb l-għargħar+ tas-smewwiet ngħalqu, u għalhekk waqfet ix-xita bil-qliel mis-smewwiet.  U l-ilmijiet bdew jonqsu minn fuq l-art, jonqsu iktar u iktar; u meta għaddew mija u ħamsin jum l-ilmijiet naqsu sew.+  U fis-sebaʼ xahar, fis-sbatax tax-xahar, l-arka+ straħet fuq il-muntanji t’Ararat.+  U l-ilmijiet komplew jonqsu iktar u iktar sa l-għaxar xahar. Fl-għaxar xahar, fl-ewwel tax-xahar, dehru l-qċaċet tal-muntanji.+  U ġara, wara erbgħin jum, li Noè fetaħ it-tieqa+ taʼ l-arka li kien għamel.  Imbagħad bagħat ċawlun,+ u dan baqaʼ jittajjar barra, ġej u sejjer, sakemm nixfu l-ilmijiet minn fuq l-art.  Iktar tard bagħat ħamiema+ biex jara jekk l-ilmijiet kinux battew minn fuq wiċċ l-art.  U l-ħamiema ma sabitx post fejn isserraħ qiegħ saqajha, u għalhekk reġgħet lura għandu fl-arka għaliex kien għad hemm l-ilmijiet fuq wiċċ l-art kollha.+ U ħareġ idu u qabadha u daħħalha għandu fl-arka. 10  U baqaʼ jistenna jerġaʼ sebat ijiem oħra, u għal darb’oħra bagħat il-ħamiema mill-arka. 11  Iktar tard il-ħamiema ġiet għandu għall-ħin taʼ fil-għaxija, u, ara, f’munqarha kellha werqa taż-żebbuġ+ li kienet għadha kif inqatgħet, u b’hekk Noè sar jaf li l-ilmijiet kienu battew minn fuq l-art.+ 12  U baqaʼ jistenna jerġaʼ sebat ijiem oħra, u bagħat il-ħamiema, imma din ma reġgħetx lura iżjed għandu.+ 13  U ġara, fis-sena sitt mija u wieħed,+ fl-ewwel xahar, fl-ewwel jum tax-xahar, li l-ilmijiet kienu xxottaw minn fuq l-art; u Noè neħħa l-għatu taʼ l-arka u ħares u ra li wiċċ l-art kien nixef.+ 14  U fit-tieni xahar, fis-sebgħa u għoxrin tax-xahar, l-art kienet nixfet sew.+ 15  Alla issa kellem lil Noè u qallu: 16  “Oħroġ mill-arka, int u martek, uliedek u n-nisa taʼ wliedek miegħek.+ 17  Kull ħliqa ħajja li hemm miegħek minn kull xorta taʼ laħam,+ jiġifieri, il-ħlejjaq li jtiru,+ il-bhejjem,+ u l-annimali kollha li jitkaxkru u li jitħarrku fuq l-art,+ oħroġhom miegħek, għax l-art trid tkun miżgħuda bihom u jnisslu u joktru fuq l-art.”+ 18  U Noè ħareġ, u miegħu ħarġu wkoll uliedu,+ martu, u n-nisa taʼ wliedu. 19  Mill-arka ħarġu wkoll il-ħlejjaq ħajjin kollha, l-annimali kollha li jitkaxkru, il-ħlejjaq kollha li jtiru, u kulma jitħarrek fuq l-art, skond il-familji tagħhom.+ 20  U Noè bena artal+ lil Ġeħova u ħa ftit mill-bhejjem nodfa+ kollha u mill-ħlejjaq nodfa kollha li jtiru+ u offra offerti tal-ħruq fuq l-artal.+ 21  U Ġeħova beda jxomm riħa pjaċevoli,*+ u għalhekk Ġeħova qal f’qalbu:+ “Qatt iktar ma nerġaʼ nisħet l-art+ minħabba l-bniedem, għax l-inklinazzjoni+ taʼ qalb il-bniedem hi ħażina sa minn żgħożitu;+ u qatt iktar ma nerġaʼ nolqot lil kull ħaġa ħajja bħalma għamilt.+ 22  Għax kemm iddum l-art, żrigħ iż-żerriegħa u ħsad, bard u sħana, sajf u xitwa, nhar u lejl, ma jieqfu qatt.”+

Noti taʼ taħt

Ara Ġen 7:11, in-nota taʼ taħt.
Letteralment, “riħa li sserraħ.”