Ġenesi 33:1-20

33  U Ġakobb refaʼ għajnejh u ħares u ra lil Għesaw ġej b’erbaʼ mitt raġel miegħu.+ Għaldaqstant qassam lit-​tfal bejn Lea, Rakele, u ż-​żewġ qaddejja nisa,+  u poġġa lill-​qaddejja nisa u lil uliedhom quddiemnett,+ lil Lea u wliedha warajhom,+ u lil Rakele u Ġużeppi fuq waranett.+  U hu għadda qabilhom u miel lejn l-​art sebaʼ darbiet sakemm wasal ħdejn ħuh.+  U Għesaw ġie jiġri jiltaqaʼ miegħu,+ ħaddnu,+ għannqu, u biesu, u nfaqgħu jibku.  Imbagħad refaʼ għajnejh u ra lin-​nisa u t-​tfal u qal: “Min huma dawn li qegħdin miegħek?” u hu wieġbu: “It-​tfal li Alla għoġbu jagħti lill-​qaddej tiegħek.”+  U l-​qaddejja nisa resqu, huma u wliedhom, u mielu;  u Lea resqet ukoll maʼ wliedha, u mielu, u wara resqu Ġużeppi u Rakele, u mielu.+  Issa Għesaw qal: “Xi trid tgħid bih dan il-​kamp kollu taʼ vjaġġaturi li ltqajt miegħu jien?”+ Hu wieġbu: “Sabiex insib il-​ħniena f’għajnejn sidi.”+  Imbagħad Għesaw qallu: “Jien għandi ħafna u ħafna, ħija.+ Ħa jibqaʼ tiegħek dak li hu tiegħek.” 10  Madankollu, Ġakobb qallu: “Le, jekk jogħġbok. Jekk, issa, sibt il-​ħniena f’għajnejk,+ allura trid tilqaʼ r-​rigal tiegħi minn idi. Ġibtu biex inkun nistaʼ nara lil wiċċek. U jien rajtu u qisni rajt wiċċ Alla għax int ilqajtni tajjeb.+ 11  Jekk jogħġbok, ħu r-​rigal li ġabulek,+ li bih irrid inbierkek, għax Alla kien ħanin miegħi u għax għandi minn kollox.”+ U baqaʼ jinsisti miegħu, u Għesaw ħadu.+ 12  Iktar tard dan qal: “Ejja nitilqu u mmorru, u ħallini nimxi quddiemek.” 13  U Ġakobb qallu: “Sidi jaf li t-​tfal huma delikati u li jien irrid nieħu ħsieb in-​nagħaġ u l-​baqar li qed ireddgħu,+ u jekk iġegħluhom jgħaġġlu żżejjed għal jum wieħed, il-​merħla kollha żgur tmut.+ 14  Jekk jogħġbok, ħa jgħaddi sidi qabel il-​qaddej tiegħu, imma jien inkompli l-​vjaġġ bil-​mod il-​mod skond il-​pass tal-​bhejjem+ li qegħdin quddiemi u skond il-​pass tat-​tfal+ sakemm nasal għand sidi fis-​Segħir.”+ 15  U Għesaw qallu: “Jekk jogħġbok, ħa nqiegħed għad-​dispożizzjoni tiegħek ftit min-​nies li qegħdin miegħi.” Wieġbu: “M’hemmx għalfejn. Ħa nsib il-​ħniena f’għajnejn sidi.”+ 16  Għalhekk, dakinhar Għesaw dar lura fi triqtu lejn is-​Segħir. 17  U Ġakobb telaq lejn Sukkot,*+ u bena dar għalih u għamel għerejjex+ għall-​merħla tiegħu. Kien għalhekk li dak il-​post semmieh Sukkot. 18  U Ġakobb wasal qawwi u sħiħ fil-​belt taʼ Sikem,+ li qiegħda fl-​art taʼ Kangħan,+ meta kien ġej mill-​Fiddien-aram;+ u waqqaf il-​kamp quddiem il-​belt. 19  Imbagħad, għal mitt biċċa flus,+ kiseb medda rabaʼ minn id ulied Ħamor, missier Sikem, u hemmhekk waqqaf it-​tinda tiegħu. 20  U hemmhekk bena artal u semmieh Alla l-​Alla taʼ Israel.+

Noti taʼ taħt

Ifisser “Għerejjex; Stalel Mgħottijin.”