Ġenesi 30:1-43

30  Meta rat li ma kinitx wildet tfal lil Ġakobb, Rakele bdiet tgħir għal oħtha u qalet lil Ġakobb:+ “Agħtini t-​tfal, għax inkella aħjar immut.”+  U Ġakobb xegħel bir-​rabja għal Rakele u qalilha:+ “Jaqaw jien flok Alla, li ċaħħdek minn frott il-​ġuf?”+  Għalhekk, qaltlu: “Hawn hi Bilħa,+ l-​ilsira tiegħi. Ħa jkollok x’taqsam magħha, sabiex hi tiled fuq irkopptejja u biex jien, iva, jien, ikolli t-​tfal minnha.”+  U tatu lil Bilħa, il-​qaddejja tagħha, b’martu, u Ġakobb kellu x’jaqsam magħha.+  U Bilħa ħarġet tqila u meta għalqilha ż-​żmien wildet iben lil Ġakobb.+  Imbagħad Rakele qalet: “Alla hu l-​imħallef tiegħi+ u semaʼ wkoll leħni, u b’hekk tani iben.” Huwa għalhekk li semmietu Dan.*+  U Bilħa, il-​qaddejja taʼ Rakele, ħarġet tqila għal darb’oħra u meta għalqilha ż-​żmien wildet it-​tieni iben lil Ġakobb.  Imbagħad Rakele qalet: “Issarajt kemm flaħt m’oħti. U ħriġt ukoll rebbieħa!” Għalhekk, semmietu Naftali.*+  Meta rat li kienet waqfet tiled, Lea ħadet lil Żilfa, il-​qaddejja tagħha, u tatha lil Ġakobb b’martu.+ 10  Meta għalqilha ż-​żmien, Żilfa, il-​qaddejja taʼ Lea, wildet iben lil Ġakobb. 11  U Lea qalet: “Ħabatli tajjeb!” Għalhekk, semmietu Gad.*+ 12  Imbagħad Żilfa, il-​qaddejja taʼ Lea, wildet it-​tieni iben lil Ġakobb. 13  U Lea qalet: “Kemm jien hienja! Għax il-​bniet se jgħidu li jien hienja.”+ Għalhekk, semmietu Aser.*+ 14  Issa Ruben+ mar jimxi fi żmien il-​ħsad tal-​qamħ+ u sab il-​mandragori* fl-​għalqa u ħadhom lil ommu Lea. Imbagħad Rakele qalet lil Lea: “Jekk jogħġbok, agħtini ftit mill-​mandragori taʼ ibnek.”+ 15  U din qaltilha: “Hi ħaġa żgħira li ħadtli lil żewġi,+ u issa trid tieħu wkoll il-​mandragori taʼ ibni?” Għalhekk, Rakele qaltilha: “Għal din ir-​raġuni se jimtedd miegħek dan il-​lejl, bi tpartit mal-​mandragori taʼ ibnek.” 16  Meta Ġakobb kien ġej mir-​rabaʼ fil-​għaxija,+ Lea ħarġet tilqgħu u qaltlu: “Miegħi se jkollok x’taqsam, għax krejtek, iva, krejtek, bil-​mandragori taʼ ibni.” Għaldaqstant, dak il-​lejl hu mtedd magħha.+ 17  U Alla semaʼ lil Lea u wiġibha u hi ħarġet tqila u meta għalqilha ż-​żmien wildet il-​ħames iben lil Ġakobb.+ 18  U Lea qalet: “Alla tani rigal talli ħallast għalik, għax lil żewġi tajtu l-​qaddejja tiegħi.” Għalhekk, semmietu Issakar.*+ 19  U Lea ħarġet tqila għal darb’oħra u meta għalqilha ż-​żmien wildet is-​sitt iben lil Ġakobb.+ 20  U Lea qalet: “Alla tani, iva, lili, għotja tajba. Sa fl-​aħħar, żewġi se jittollerani,+ għaliex ulidtlu sitt subien.”+ Għalhekk, semmietu Żebulun.*+ 21  U wara dan wildet tifla u semmietha Dina.*+ 22  Sa fl-​aħħar, Alla ftakar f’Rakele, u Alla semagħha u wiġibha billi fetħilha ġufha.+ 23  U hi ħarġet tqila u wildet iben. Imbagħad qalet: “Alla neħħa l-​għajb tiegħi!”+ 24  Għalhekk, semmietu Ġużeppi,*+ u qalet: “Ġeħova qed iżidli iben ieħor.” 25  U ġara li, meta Rakele kienet wildet lil Ġużeppi, Ġakobb minnufih qal lil Laban: “Ibgħatni biex immur lejn posti u lejn pajjiżi.+ 26  Agħtini n-​nisa tiegħi u lil uliedi, li qdejtek għalihom, biex immur; għax int żgur taf x’servizz tajtek.”+ 27  U Laban qallu: “Jekk, issa, sibt il-​ħniena f’għajnejk,—mis-​sinjali jien bsart li Ġeħova qed iberikni minħabba fik.”+ 28  U żied: “Għidli x’inhu ħlasek u nagħtihulek.”+ 29  Għalhekk, Ġakobb qallu: “Int taf kif qdejtek u kif marret il-​merħla tiegħek miegħi;+ 30  li ftit kellek fil-​fatt qabel ma ġejt jien, u mbagħad żdiedlek bil-​kotra, billi Ġeħova bierkek mindu ġejt jien.+ U issa meta se nagħmel xi ħaġa wkoll għal dari stess?”+ 31  Imbagħad Laban qallu: “X’se nagħtik?” U Ġakobb issokta jgħid: “Tagħtini assolutament xejn!+ Jekk tagħmilli din il-​ħaġa, jien nerġaʼ nibda nirgħa l-​merħla tiegħek.+ Inkompli nħarisha.+ 32  Illum se ngħaddi qalb il-​merħla kollha tiegħek. Warrab minnha kull nagħġa mnaqqxa u mtebbgħa, u kull muntun żgħir kannella skur u kull waħda mill-​mogħoż imtebbgħa u mnaqqxa. U minn issa ’l quddiem dan ikun ħlasi.+ 33  U t-​tajjeb li nagħmel jixhed għalija kulmeta fil-​futur tiġi biex tifli ħlasi;+ kull waħda mill-​mogħoż li mhix imnaqqxa u mtebbgħa u kull wieħed mill-​imtaten żgħar li mhux kannella skur, jekk issibhom għandi jkunu misruqin.”+ 34  Qallu Laban: “Iva, tajjeb! Ħa jkun kif għedt int.”+ 35  U dakinhar warrab il-​bdabad bl-​istrixxi u mtebbgħin u l-​mogħoż kollha mnaqqxin u mtebbgħin, kulma kien fih l-​abjad u kull wieħed kannella skur minn fost l-​imtaten żgħar, u tahom f’idejn uliedu. 36  Wara dan, tbiegħed minn Ġakobb distanza taʼ tlett ijiem mixi, u Ġakobb kien qed jirgħa l-​imrieħel taʼ Laban li kien fadal. 37  Imbagħad Ġakobb ħa xi friegħi li kienu għadhom kif inqatgħu mis-​siġra taʼ l-​istoraċi+ u mis-​siġra tal-​lewż+ u mis-​siġra tad-​dolf+ u qaxxar fihom irqajjaʼ bojod billi kixef l-​abjad taʼ ġol-​friegħi.+ 38  Fl-aħħar, il-​friegħi li kien qaxxar poġġiehom quddiem il-​merħla, fil-​ħwat taʼ l-​ilma tax-​xorb,+ fejn l-​imrieħel kienu jiġu jixorbu, sabiex jisħnu quddiemhom meta kienu jiġu jixorbu. 39  Għaldaqstant, l-​imrieħel kienu jisħnu quddiem il-​friegħi, u l-​imrieħel kien ikollhom frieħ bl-​istrixxi, imnaqqxin, u mtebbgħin.+ 40  U Ġakobb fired l-​imtaten iż-​żgħar u mbagħad dawwar l-​uċuħ taʼ l-​imrieħel lejn dawk bl-​istrixxi u dawk kollha li kienu kannella skuri fost l-​imrieħel taʼ Laban. Imbagħad l-​imrieħel tiegħu warrabhom għalihom u ma qegħedhomx ħdejn l-​imrieħel taʼ Laban. 41  U dejjem kien jiġri li kulmeta kienu jisħnu l-​imrieħel b’saħħithom,+ Ġakobb kien ipoġġi l-​friegħi fil-​ħwat taʼ l-​ilma+ fejn jarawhom l-​imrieħel, biex jisħnu ħdejn il-​friegħi. 42  Imma meta l-​imrieħel kienu juru li huma dgħajfin ma kienx ipoġġihom quddiemhom. Għalhekk, id-​dgħajfin kienu dejjem ikunu taʼ Laban, imma dawk b’saħħithom taʼ Ġakobb.+ 43  U r-​raġel baqaʼ jistagħna iktar u iktar, u kellu mrieħel kbar ħafna, qaddejja nisa u rġiel, iġmla, u ħmir.+

Noti taʼ taħt

Ifisser “Imħallef.”
Ifisser “L-​Issarar Tiegħi.”
Ifisser “Ħabat Tajjeb.”
Ifisser “Hieni; Hena.”
Ħaxixa mill-​familja tal-​patata, li tagħmel frotta.
Ifisser “Hu l-​Ħlas”; jiġifieri, raġel bħala ħlas.
Ifisser “Abitazzjoni”; possibbilment, “Tolleranza.”
Ifisser “Ġudikata; Liberata; Vindikata.”
Forma mqassra taʼ Ġosifija li jfisser “Jalla Jah Iżid; Jah Żied.”