Ġenesi 3:1-24

3  Issa s-​serp+ kien l-​iktar wieħed attent+ mill-​bhejjem salvaġġi kollha tar-​rabaʼ li kien għamel Alla Ġeħova.+ Għalhekk, qal lill-​mara:+ “Veru li Alla qalilkom li ma tistgħux tieklu minn kull siġra tal-​ġnien?”+  U l-​mara qalet lis-​serp: “Mill-​frott tas-​siġar tal-​ġnien nistgħu nieklu.+  Imma dwar il-​frott tas-​siġra li qiegħda f’nofs il-​ġnien,+ Alla qalilna, ‘Ma tistgħux tieklu minnu, le, ma tistgħux tmissuh, inkella tmutu.’”+  Għal dan, is-​serp qal lill-​mara: “Żgur li ma tmutux.+  Għax Alla jaf li fil-​jum li tieklu minnu għajnejkom jinfetħu u tkunu bħal Alla, tagħrfu t-​tajjeb u l-​ħażin.”+  U l-​mara rat li l-​frott tas-​siġra kien tajjeb għall-​ikel u li kien jiġbed l-​għajn, iva, il-​frott tas-​siġra kien taʼ min jixtiequ biex tikseb l-​għerf.+ Għalhekk, hi ħadet mill-​frott u kilitu. U wara, meta żewġha kien magħha, tatu minnu wkoll u beda jieklu.+  Imbagħad it-​tnejn li huma nfetħulhom għajnejhom u bdew jirrealizzaw li kienu għarwenin.+ B’hekk, ħietu weraq tat-​tin flimkien biex jgħattu madwar ġenbejhom.+  Iktar tard semgħu leħen Alla Ġeħova waqt li kien miexi fil-​ġnien fil-​ħin tal-​jum meta tkun għaddejja ż-​żiffa,+ u r-​raġel u martu nħbew minn wiċċ Alla Ġeħova qalb is-​siġar tal-​ġnien.+  U Alla Ġeħova baqaʼ jsejjaħ lir-​raġel u jgħidlu: “Fejn int?”+ 10  Fl-aħħar wieġbu: “Smajt leħnek fil-​ġnien, imma bżajt għax kont għarwien, u għalhekk inħbejt.”+ 11  Għal dan, qallu: “Min qallek li kont għarwien?+ Jaqaw kilt mill-​frott tas-​siġra li kkmandajtek biex ma tikolx minnu?”+ 12  U r-​raġel issokta jgħidlu: “Il-​mara li tajtni biex tkun miegħi tatni l-​frott mis-​siġra u kiltu.”+ 13  Imbagħad Alla Ġeħova qal lill-​mara: “X’għamilt?” U l-​mara wiġbitu: “Is-​serp—qarraq bija u kilt.”+ 14  U Alla Ġeħova qal lis-​serp:+ “Talli għamilt dan, int il-​misħut fost l-​annimali domestiċi kollha u fost il-​bhejjem salvaġġi kollha tar-​rabaʼ. Fuq żaqqek titkaxkar u t-​trab tiekol il-​jiem kollha taʼ ħajtek.+ 15  U nqanqal+ għadwa+ bejnek+ u bejn il-​mara+ u bejn nislek*+ u nisilha.+ Hu+ jisħaqlek+ rasek+ u int+ tisħaqlu+ għarqubu.”+ 16  Lill-mara qalilha: “Se nżidlek ħafna l-​uġigħ tat-​tqala;+ b’uġigħ tal-​ħlas se tiled lil uliedek,+ u xewqtek tkun għal żewġek, u hu jiddominak.”+ 17  U lil Adam qallu: “Talli smajt minn kliem martek u kilt mill-​frott tas-​siġra li dwaru tajtek dan il-​kmand,+ ‘Ma tistax tiekol minnu,’ misħuta tkun l-​art minħabba fik.+ Bit-​taħbit* tiekol il-​prodott tagħha matul il-​jiem kollha taʼ ħajtek.+ 18  Xewk u għollieq tnibbitlek,+ u int tiekol il-​ħaxix tar-​rabaʼ. 19  Bl-għaraq taʼ ġbinek tiekol ħobżok sakemm terġaʼ lura lejn l-​art, għax minnha kont meħud.+ Għax trab int u trab terġaʼ ssir.”+ 20  Wara dan kollu, Adam lil martu beda jsejħilha Eva,*+ għax kellha ssir omm il-​ħajjin kollha.+ 21  U Alla Ġeħova għamel ilbiesi twal tal-​ġild għal Adam u għal martu u libbishom.+ 22  U Alla Ġeħova ssokta jgħid: “Ara! Il-​bniedem sar bħal wieħed minna jagħraf it-​tajjeb u l-​ħażin,+ u issa sabiex ma jmiddx idu u jieħu wkoll il-​frott mis-​siġra tal-​ħajja+ u jiekol u jgħix għal dejjem,*—” 23  Għalhekk, Alla Ġeħova bagħtu ’l barra mill-​ġnien taʼ l-​Għeden+ biex jikkultiva l-​art li kien meħud minnha.+ 24  U hekk keċċa lill-​bniedem ’il barra, u fil-​lvant tal-​ġnien taʼ l-​Għeden+ qiegħed il-​kerubini+ u x-​xafra taqbad taʼ xabla li kienet iddur kontinwament biex tgħasses it-​triq lejn is-​siġra tal-​ħajja.

Noti taʼ taħt

Letteralment, “żerriegħa.”
Jew, “bl-​uġigħ.”
Ifisser “Waħda Ħajja.”
Letteralment, “żmien indefinit.” Il-​kelma Ebrajka tfisser perijodu taʼ żmien taʼ tul mhux speċifikat, li l-​bidu jew it-​tmiem tiegħu ma jkunx ċert jew definit. Madankollu, il-​kelma tirreferi għal perijodu twil taʼ żmien, u xi drabi għal dejjem.