Ġenesi 27:1-46

27  Issa ġara li, meta Iżakk xjaħ u għajnejh tant kienu ċċajprulu li ma baqax jara,+ sejjaħ lil ibnu l-​kbir Għesaw u qallu:+ “Ibni!” u dan wieġbu: “Hawn jien!”  U hu ssokta jgħidlu: “Ara! Issa jien xjaħt+ u ma nafx meta se mmut.+  Għalhekk, issa, jekk jogħġbok, ħu l-​għodda tiegħek, il-​barżakka u l-​qaws tiegħek, u oħroġ fir-​rabaʼ u aqbadli l-​kaċċa.+  Imbagħad agħmilli platt ikel tajjeb kif inħobbu jien u ġibhuli ħa nieklu, sabiex ruħi tbierkek qabel ma mmut.”+  Madankollu, Rebekka kienet qed tismaʼ waqt li Iżakk kien qed ikellem lil ibnu Għesaw. U Għesaw ħareġ fir-​rabaʼ biex jaqbad il-​kaċċa u jġibhielu.+  U Rebekka qalet lil binha Ġakobb:+ “Ara! Għadni kif smajt lil missierek ikellem lil ħuk Għesaw, u qallu,  ‘Ġibli l-​kaċċa u agħmilli platt ikel tajjeb ħa nieklu, biex inbierkek quddiem Ġeħova qabel ma mmut.’+  U issa, ibni, ismaʼ minn kliemi f’dak li se nikkmandak.+  Jekk jogħġbok, mur ħdejn il-​merħla u ġibli minn hemmhekk żewġ gidjien tajbin sabiex insajjarhom u lil missierek nagħmillu platt ikel tajjeb kif iħobbu hu. 10  Imbagħad ħudu lil missierek ħalli jieklu, sabiex ibierkek qabel ma jmut.” 11  U Ġakobb qal lil ommu Rebekka: “Imma ħija Għesaw hu raġel sufi u jien m’iniex.+ 12  X’jiġri jekk missieri jmissni?+ Imbagħad żgur li f’għajnejh inkun nidher li qed nidħaq bih,+ u żgur li nġib fuqi saħta minflok barka.”+ 13  U ommu wiġbitu: “Fuqi tkun is-​saħta li tistaʼ tiġi fuqek, ibni.+ Biss ismaʼ minn kliemi u mur, u ġibhomli.”+ 14  Għalhekk, mar u ġabhom u tahom lil ommu, u ommu għamlet platt ikel tajjeb kif kien iħobbu missieru. 15  Imbagħad Rebekka ħadet l-​aħjar ħwejjeġ taʼ binha l-​kbir Għesaw,+ li kienu għandha d-​dar,+ u libbsithom lil binha ż-​żgħir Ġakobb.+ 16  U l-​ġlud tal-​gidjien poġġiethom fuq idejh u fuq il-​parti t’għonqu li ma kienx fiha suf.+ 17  Imbagħad lil binha Ġakobb+ tatu f’idu l-​platt ikel tajjeb u l-​ħobż li kienet għamlet. 18  U hu daħal ħdejn missieru u qallu: “Missier!” u dan wieġbu: “Hawn jien! Min int, ibni?” 19  U Ġakobb issokta jgħid lil missieru: “Jien Għesaw, l-​ewwel imwieled tiegħek.+ Għamilt eżatt dak li għedtli. Qum naqra, jekk jogħġbok. Oqgħod bil-​qiegħda u kul ftit mill-​kaċċa tiegħi, sabiex ruħek tberikni.”+ 20  Għal dan, Iżakk qal lil ibnu: “Kif sibtha daqshekk malajr, ibni?” U dan qallu: “Għaliex Ġeħova Alla tiegħek ġegħelha tiġi quddiemi.” 21  U Iżakk qal lil Ġakobb: “Ersaq qrib, jekk jogħġbok, ħalli mmissek, ibni, ħa nkun naf jekk intix tassew Għesaw jew le.”+ 22  Għalhekk, Ġakobb resaq qrib missieru Iżakk, u dan messu u qal: “Il-​leħen hu leħen Ġakobb, imma l-​idejn huma idejn Għesaw.”+ 23  U m’għarfux, għax idejh kienu kollha suf bħal idejn ħuh Għesaw. Għaldaqstant, hu bierku.+ 24  Imbagħad qallu: “Int tassew ibni Għesaw?” u wieġbu: “Jien hu.”+ 25  U hu qallu: “Ġibhuli ħdejja ħa niekol ftit mill-​kaċċa taʼ ibni, sabiex ruħi tbierkek.”+ U ġabhulu qrib u beda jieklu, u ġablu l-​inbid u beda jixrob. 26  U missieru Iżakk qallu: “Ersaq qrib, jekk jogħġbok, u busni, ibni.”+ 27  Għalhekk, resaq qrib u biesu, u Iżakk setaʼ jxommlu r-​riħa taʼ ħwejġu,+ u bierku u qallu: “Ara! Ir-​riħa taʼ ibni hi bħar-​riħa tar-​rabaʼ li Ġeħova bierek. 28  U jalla l-​Alla l-​veru jagħtik in-​nida tas-​smewwiet+ u l-​ħamrija fertili taʼ l-​art+ u abbundanza taʼ qmuħ u nbid ġdid.+ 29  Ħa jaqduk il-​popli u ħa jmilu quddiemek il-​ġnus.+ Sir sid fuq ħutek, u ħa jmilu quddiemek ulied ommok.+ Misħut ikun kulmin jisħtek, u mbierek ikun kulmin ibierkek.”+ 30  Issa ġara, malli Iżakk kien temm ibierek lil Ġakobb, iva, tabilħaqq ġara li, meta Ġakobb bilkemm kien laħaq ħareġ minn quddiem wiċċ missieru Iżakk, ħuh Għesaw ġie lura mill-​kaċċa.+ 31  U hu wkoll għamel platt ikel tajjeb. U ġabu lil missieru u qal lil missieru: “Ħa jqum missieri u jiekol ftit mill-​kaċċa taʼ ibnu, sabiex ruħek tberikni.”+ 32  Għal dan, missieru Iżakk qallu: “Min int?” u dan wieġbu: “Jien ibnek, l-​ewwel imwieled tiegħek, Għesaw.”+ 33  U Iżakk beda jirtogħod, u r-​rogħda li qabditu kienet verament kbira, u b’hekk qal: “Min kien, mela, dak li mar jaqbad il-​kaċċa u ġabhieli, u jien kilt minn kollox qabel ma ġejt int u jien beriktu? U mbierek se jkun!”+ 34  Malli semaʼ kliem missieru, Għesaw beda jgħajjat għajat kbir kollu mrar, u qal lil missieru:+ “Berikni, lili wkoll, missier!”+ 35  Imma dan issokta jgħidlu: “Ħuk ġie għandi bil-​qerq biex jieħu l-​barka li kienet tmiss lilek.”+ 36  U dan wieġbu: “Mhux għalhekk jismu Ġakobb,* ladarba ħadli posti bil-​qerq dawn id-​darbtejn?+ Diġà ħadli d-​dritt bħala l-​ewwel imwieled,+ u, ara, issa ħadli l-​barka!”+ Imbagħad żied: “Ma rfajtlix barka lili?” 37  Imma biex iwieġeb lil Għesaw, Iżakk kompla: “Ara! Jien ħtartu sid fuqek,+ u lil ħutu kollha tajthomlu bħala qaddejja,+ u qmuħ u nbid ġdid jien tajtu biex ngħinu,+ u x’hemm li nistaʼ nagħmel għalik, ibni?” 38  Imbagħad Għesaw qal lil missieru: “Barka waħda biss għandek, missier? Berikni, lili wkoll, missier!”+ U malli qal hekk Għesaw għolla leħnu u nfaqaʼ jibki.+ 39  Għalhekk, bi tweġiba missieru Iżakk qallu: “Ara! ’Il bogħod mill-​ħamrija fertili taʼ l-​art se tkun għamartek, u ’l bogħod min-​nida tas-​smewwiet minn fuq.+ 40  U b’sejfek tgħix,+ u lil ħuk taqdi.+ Imma żgur li se jiġri li, meta ssir bla sabar, int tabilħaqq se tkisser il-​madmad tiegħu minn fuq għonqok.”+ 41  Madankollu, Għesaw kellu mibegħda kbira għal Ġakobb minħabba l-​barka li missieru kien bierku biha,+ u Għesaw baqaʼ jgħid f’qalbu:+ “Il-​jiem tal-​vistu għal missieri qed joqorbu.+ U wara, jien se noqtol lil ħija Ġakobb.”+ 42  Meta Rebekka semgħet bil-​kliem li kien qal binha l-​kbir Għesaw, minnufih bagħtet issejjaħ lil binha ż-​żgħir Ġakobb u qaltlu: “Ara! Ħuk Għesaw qed jikkonsla bl-​idea li joqtlok.+ 43  Issa, mela, ibni, ismaʼ minn kliemi u qum+ u aħrab għal għand ħija Laban f’Ħaran.+ 44  U għammar miegħu għal xi żmien sakemm tibred il-​korla taʼ ħuk,+ 45  sakemm titbiegħed minnek ir-​rabja taʼ ħuk u jinsa dak li għamiltlu.+ U jien żgur li nibgħat għalik u nġibek minn hemmhekk. Għala għandi nitlifkom it-​tnejn f’jum wieħed?” 46  Imbagħad Rebekka baqgħet tgħid lil Iżakk: “Stmerrejt lil din ħajti minħabba l-​bniet taʼ Ħet.+ Jekk Ġakobb xi darba jieħu mara mill-​bniet taʼ Ħet bħal dawn, mill-​bniet taʼ din l-​art, x’tiswieli l-​ħajja?”+

Noti taʼ taħt

Ifisser “Jaqbad l-​Għarqub; Jieħu Post Ħaddieħor.”