Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġenesi 12:1-20

12  U Ġeħova qal lil Abram: “Itlaq minn artek u minn qrabatek u minn dar missierek u mur fl-art li se nurik;+  u nagħmel ġens kbir minnek u nbierkek u nagħmel ismek kbir; u int kun barka għal oħrajn.+  U nbierek lil min ibierkek, u nisħet lil min jisħtek,+ u permezz tiegħek żgur li se jitbierku l-familji kollha taʼ l-art.”+  Għalhekk, Abram telaq bħalma kien qallu Ġeħova, u Lot mar miegħu. U Abram kellu ħamsa u sebgħin sena meta telaq minn Ħaran.+  U Abram ħa lil martu Saraj+ u lil Lot bin ħuh+ u l-ġid kollu li kienu ġemgħu+ u l-qaddejja* li kienu kisbu f’Ħaran, u telqu biex imorru fl-art taʼ Kangħan.+ Sa fl-aħħar waslu fl-art taʼ Kangħan.  U Abram qasam il-pajjiż kollu u wasal sal-post imsejjaħ Sikem,+ ħdejn is-siġar il-kbar taʼ More;+ u dak iż-żmien kien hemm il-Kangħanin fil-pajjiż.  Ġeħova issa deher lil Abram u qallu: “Lil nislek+ se nagħtiha din l-art.”+ U hemmhekk bena artal lil Ġeħova, li kien deherlu.  Iktar tard telaq minn hemmhekk biex imur fir-reġjun muntanjuż lejn il-lvant taʼ Betel+ u waqqaf it-tinda tiegħu bejn Betel fil-punent u Għaj+ fil-lvant. Imbagħad hemmhekk bena artal lil Ġeħova+ u beda jsejjaħ* isem Ġeħova.+  U Abram żarma l-kamp u telaq minn dak il-post, u kkampja f’post wara l-ieħor fi triqtu lejn in-Negeb.*+ 10  U waqaʼ l-ġuħ fil-pajjiż u Abram niżel l-Eġittu biex joqgħod hemmhekk bħala barrani,+ għaliex kien hemm ġuħ kbir fil-pajjiż.+ 11  U malli qorob biex jidħol l-Eġittu, hu qal lil martu Saraj: “Jekk jogħġbok, issa jien naf tajjeb li int mara sabiħa fl-għajn.+ 12  U żgur li meta jarawk l-Eġizzjani se jgħidu, ‘Din martu.’ U lili żgur li joqtluni, imma lilek iħalluk ħajja. 13  Jekk jogħġbok għid li int oħti,+ sabiex ma jiġrili xejn minħabba fik, u ruħi żgur tibqaʼ ħajja minħabba fik.”+ 14  U ġara li malli Abram daħal l-Eġittu, l-Eġizzjani raw li l-mara kienet sabiħa ferm. 15  U l-prinċpijiet tal-Fargħun rawha wkoll u bdew ifaħħruha quddiem il-Fargħun, u minħabba f’hekk il-mara ħaduha fid-dar tal-Fargħun. 16  U hu ttratta lil Abram tajjeb minħabba fiha, u dan kiseb nagħaġ, baqar, ħmir, qaddejja rġiel u nisa, u iġmla.+ 17  Imbagħad Ġeħova laqat lill-Fargħun u lin-nies taʼ daru b’kastigi kbar+ minħabba Saraj, mart Abram.+ 18  Minħabba f’hekk, il-Fargħun sejjaħ lil Abram u qallu: “X’għamiltli? Għala m’għedtlix li kienet martek?+ 19  Għala għedtli, ‘Hi oħti,’+ u jien għal naqra ma kontx se niħodha b’marti? U issa hawn hi martek. Ħudha u mur!” 20  U l-Fargħun ta ordnijiet lil xi rġiel dwar Abram, u dawn akkumpanjaw lilu u lil martu u kulma kellu.+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “erwieħ.”
Jew, “jiddikjara (ixandar) l-isem.” Ara Eżo 34:5.
Jew, “in-nofsinhar,” jiġifieri, il-parti tan-nofsinhar taʼ l-Art Imwiegħda.